Blijven conjugation

Conjugate blijven - stay

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
blijf I stay
Jij/Je/U
blijft you stay
Hij/Zij/Het
blijft he/she/it stays
Wij/We
blijven we stay
Jullie
blijven you all stay
Zij
blijven they stay

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
bleef I stayed
Jij/Je/U
bleef you stayed
Hij/Zij/Het
bleef he/she/it stayed
Wij/We
bleven we stayed
Jullie
bleven you all stayed
Zij
bleven they stayed

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal blijven I will stay
Jij/Je/U
zult blijven you will stay
Hij/Zij/Het
zal blijven he/she/it will stay
Wij/We
zullen blijven we will stay
Jullie
zullen blijven you all will stay
Zij
zullen blijven they will stay

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou blijven I would stay
Jij/Je/U
zou blijven you would stay
Hij/Zij/Het
zou blijven he/she/it would stay
Wij/We
zouden blijven we would stay
Jullie
zouden blijven you all would stay
Zij
zouden blijven they would stay

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
blijve I stay
Jij/Je/U
blijve you stay
Hij/Zij/Het
blijve he/she/it stay
Wij/We
blijve we stay
Jullie
blijve you all stay
Zij
blijve they stay

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
ben gebleven I have stayed
Jij/Je/U
bent gebleven you have stayed
Hij/Zij/Het
is gebleven he/she/it has stayed
Wij/We
zijn gebleven we have stayed
Jullie
zijn gebleven you all have stayed
Zij
zijn gebleven they have stayed

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
was gebleven I had stayed
Jij/Je/U
was gebleven you had stayed
Hij/Zij/Het
was gebleven he/she/it had stayed
Wij/We
waren gebleven we had stayed
Jullie
waren gebleven you all had stayed
Zij
waren gebleven they had stayed

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gebleven zijn I will have stayed
Jij/Je/U
zal gebleven zijn you will have stayed
Hij/Zij/Het
zal gebleven zijn he/she/it will have stayed
Wij/We
zullen gebleven zijn we will have stayed
Jullie
zullen gebleven zijn you all will have stayed
Zij
zullen gebleven zijn they will have stayed

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gebleven zijn I would have stayed
Jij/Je/U
zou gebleven zijn you would have stayed
Hij/Zij/Het
zou gebleven zijn he/she/it would have stayed
Wij/We
zouden gebleven zijn we would have stayed
Jullie
zouden gebleven zijn you all would have stayed
Zij
zouden gebleven zijn they would have stayed

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
blijf stay
Ihr
blijftstay

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for blijven

There is no additional usage information for the verb blijven.

Examples of blijven

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! Je zei, dat je erbuiten wilde blijven.- You said you wanted to stay out of it,
"Beste Kalinda, ik zou willen dat ik kon blijven en praten, maar ik hou niet van aandacht, en de creatie van Bitcoin zou me waarschijnlijk de verkeerde soort brengen."Dear Kalinda, I wish I could stay and talk, "but I don't like attention, and creating Bitcoin "would probably bring me the wrong kind.
"Daar zit een alcoholist, die maar beter anoniem kan blijven.""There's an alcoholic who should stay anonymous."
"De laatste tijd voel ik me zo nerveus en ziek dat ik vijf dagen in bed moest blijven."Lately I have felt so nervous and ill that I had to stay five days in bed.
"Een vrouw moet blijven in haar plaats"A wife should stay in her place
"Blijf in de korf, blijf in leven.""Stay in the hive, stay alive."
"Blijf stil staan, blijf gewoon stilstaan".Just stay still."
"Daarom, blijf nog even.Therefore, stay yet.
"Ga blijf, blijf ga""Go stay, stay go"
"Ga naar huis en blijf uit het zicht"."go home and just stay out of sight."
! Je blijft in mijn kasteel.You're staying in my castle.
" Dus zorg dat u uit direct zonlicht blijft...""So please make sure you stay out of direct..."
"Als je te lang op één plek blijft... dan kom je nergens.""if you stay in one place long enough, You'll never go anywhere. "
"Begraven of buiten het graf... blijft het onderwerp 10 uur dood, een periode die kan verlengd worden... indien het onderwerp een mengeling te eten krijgt van gif vermengd met bepaalde bestandsdelen.""Buried or outside the grave... the subject stays dead for 1O hours, a period that can be prolonged... if the subject is fed a mixture of venom with certain substances."
"Big Z" is dood en zo blijft het.Big Z's dead, and that's how it's gonna stay.
"Dit kleine varkentje bleef thuis;"This little piggy stayed home;
'..en de mensen van het stadje gingen houden van de man 'die bleef met Kerstmis.'Christmas is defended. '..and the people of the town came to love the man 'who stayed for Christmas.'
'Dit kleine biggetje ging naar de markt. Dit kleine biggetje bleef thuis."This little piggy went to market This little piggy stayed home
'Ga alsjeblieft niet bij me weg, Dom.' En hij bleef."Don't leave me, Dom. Please don't leave me." And he stayed.
'Hij bleef meer dan twee weken binnen.'"He stayed inside for more than two weeks.
"En Kikker en Pad bleven de hele middag op het eiland."And Frog and Toad stayed on the island all afternoon."
- Het schip zonk, de ratten bleven.He told me I had plateaued, that the ratings had plateaued. - A sinking ship and the rats stayed.
- Ja, we lieten Phyllis en de anderen gaan. Midge en ik bleven achter om de munitie te beveiligen.Yeah, we let Phyllis and the others go, and Midge and I stayed behind to secure munitions.
- Maar jullie bleven wel contact houden.- But you guys have stayed close.
- Nee, we bleven hier.- We stayed here.
"Verwonderlijkheid hoelang Mr. Cannan hier gebleven is," veronderstel ik."Curious how late Mr Cannan stayed," I suppose.
'Ik wou dat ik een suppersteracteur in Hollywood gebleven was.I wish I stayed in Hollywood and just stayed a superstar actor.
- Als ik bij Lane was gebleven... - twee minuten langer...If I had just stayed at Lane's for two more minutes...
- Als ik gebleven was...- lf I'd stayed... - lf you stayed?
- Als je geluisterd had dan was je in de... auto gebleven, dan had je ons kunnen waarschuwen.- Huh? Maybe you should've stayed in the truck, If you'd listened, you could've warned us,

Questions and answers about blijven conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about blijven
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
bliependo
blievendo
blijkendo
blikkenstay
blindenblind
blinkenshine
drijvenfloat
stijvenfinish
wrijvenrub
Different length:
afblijvenkeep off
beklijvencontinue
nablijvenremain behind
opblijvenstay up

Other Dutch verbs with the meaning stay

Verb
blikken
toeven
verblijven

Do you know these verbs?

VerbTranslation
bijspelenhave dropped
binnenmarcherenmarch
binnenroepencall in
binnentredenenter
binnenvalleninvade
binnenwaaienblow in
blijkendo
blikkenstay
blindenblind
boeienshackle