Resti conjugation

Conjugate resti - stay

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
restas I stay
Mi
estas restanta I am staying
Mi
estas restata I am being stayed

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
restis I stayed
Mi
estas restinta I have stayed
Mi
estas restita I was being stayed

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
restos I will stay
Mi
estas restonta I will be staying
Mi
estas restota I am to be stayed

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
restus I would stay
Mi
estas restunta I would be staying
Mi
estas restuta I am to potentially be stayed

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
restu stay!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for resti

There is no additional usage information for the verb resti.

Examples of resti

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
Sed mi kredas ke, se Dajna komencus tiamaniere estri la domanojn, oni ne permesus al ŝi resti en la domo."Only I don't think,' Alice went on, 'that they'd let Dinah stop in the house if it began ordering people about like that!'
Pri la projekto eltiri min el la fenestro, se nur ili povus, mi estus tute kontenta, ĉar mi ja ne volas resti tie ĉi eterne."As for pulling me out of the window, I only wish they could! I'm sure I don't want to stay in here any longer!'
Ĉar ŝi havis nenion alian por fari kaj ĉar la Raŭpo eble diros ion atentindan, ŝi decidis resti.Alice thought she might as well wait, as she had nothing else to do, and perhaps after all it might tell her something worth hearing.
Unue ŝi preskaŭ decidiĝis stariĝi kaj eliri la juĝejon. Tamen post plua pripenso, ŝi opiniis ke estos pli bone resti kie ŝi nun sidas, ĝis manko da spaco devigos la eliron.Just at this moment Alice felt a very curious sensation, which puzzled her a good deal until she made out what it was: she was beginning to grow larger again, and she thought at first she would get up and leave the court; but on second thoughts she decided to remain where she was as long as there was room for her.
En tiu momento la Reĝo subite ordonis "Silenton!"—Li ja en la lastaj minutoj diligente skribis en sia notlibro—kaj nun li legis el tiu libro: "'Regulo Kvardekdua' 'Neniu persono, kies alteco superas unu kilometron, rajtas resti en la juĝejo.'"At this moment the King, who had been for some time busily writing in his note-book, cackled out 'Silence!' and read out from his book, 'Rule Forty-two. All persons more than a mile hight to leave the court.'
"Sed tiu ŝajnigo ne utilus nun"—ŝi malĝoje ekpensis—"ĉar ja restas da mi apenaŭ sufiĉe por fari eĉ unu respektindan personon!"'But it's no use now,' thought poor Alice, 'to pretend to be two people! Why, there's hardly enough of me left to make one respectable person!'
Sekve ŝi manĝis peceton de la kuko dirante al si "Laŭ kiu direkto, laŭ kiu do?" kaj tenante la manon sur la verto por palpe sciiĝi ĉu ĝi plialtiĝas aŭ male; kaj tre surprizis ŝin la konstato ke ŝi restas konstante samalta. Kiam oni manĝas kukon, tio ja okazas ordinare, sed Alicio jam tiom alkutimis atendi ke nenio okazos krom la neordinara, ke estis por ŝi tede kaj malinterese kiam okazis nur ordinaraĵoj.She ate a little bit, and said anxiously to herself, 'Which way? Which way?', holding her hand on the top of her head to feel which way it was growing, and she was quite surprised to find that she remained the same size: to be sure, this generally happens when one eats cake, but Alice had got so much into the way of expecting nothing but out-of-the-way things to happen, that it seemed quite dull and stupid for life to go on in the common way.
Senmova restas la buŝeg','How cheerfully he seems to grin,
Sed ho ve! mi tre, tre volas ke oni venu. Jam tro longan tempon mi restas tie ĉi tutsola, kaj mi sopiras la hejmon."I am so very tired of being all alone here!'
restas. "Vi ne atentas," diris la Muso al Alicio kun severa mieno.'You are not attending!' said the Mouse to Alice severely.
Do, por ion okazigi, ŝi laboradis per la dentoj ĝis de la kuko neniom restis.So she set to work, and very soon finished off the cake.
Ŝi havis longan argumentadon kun la Loro, kiu en la fino fariĝis malagrabla kaj volis diri nenion krom "mi estas la pli aĝa, kaj pro tio mi scias pli." Ĉar Alicio rifuzis konsenti al tio, ne sciante kiom da jaroj li havas, kaj ĉar la Loro absolute rifuzis doni tiun sciigon, restis nenio plu direbla.Indeed, she had quite a long argument with the Lory, who at last turned sulky, and would only say, 'I am older than you, and must know better'; and this Alice would not allow without knowing how old it was, and, as the Lory positively refused to tell its age, there was no more to be said.
Pro diversaj tiaj pretekstoj ĉiuj foriris unu post alia, ĝis Alicio restis tute sola.'I wish I hadn't mentioned Dinah!' she said to herself in a melancholy tone.
Alicio restis senmova kaj zorge rigardis la fungon, penante eltrovi kie estas ĝiaj du "flankoj," kaj ĉar ĝi estis plenronda, ŝi trovis tiun problemon tre malfacila.Alice remained looking thoughtfully at the mushroom for a minute, trying to make out which were the two sides of it; and as it was perfectly round, she found this a very difficult question.
"Laŭ via plaĉo," diris la Kato, kaj tuj ekmalaperis tutmalrapide, komencante per la vostpinto kaj finante per la grimaco, kiu restis kelkajn momentojn post kiam la cetera korpo malaperis.'All right,' said the Cat; and this time it vanished quite slowly, beginning with the end of the tail, and ending with the grin, which remained some time after the rest of it had gone.
Pri tio mi decidiĝis. Se mi estos Mabelo, mi restos ĉi tie, kaj neniom utilos ke oni demetu la kapon ĉe la enirejo al la tunelo kaj diru per karesa voĉo 'Resupreniru, karulo.'No, I've made up my mind about it; if I'm Mabel, I'll stay down here! It'll be no use their putting their heads down and saying "Come up again, dear!"
Vi certigu tion, kaj poste, se mi ŝatos esti tiu persono, mi konsentos supreniri. Se ne, mi restos ĉi tie, ĝis mi fariĝos iu alia.'Tell me that first, and then, if I like being that person, I'll come up: if not, I'll stay down here till I'm somebody else"--but, oh dear!' cried Alice, with a sudden burst of tears, 'I do wish they would put their heads down!
Anoncis li ke restos mi Ĉi tie—ni ĝin sciis. "Se la aferon puŝos ŝi, Ho ve al mi," vi kriis.He sent them word I had not gone (We know it to be true): If she should push the matter on, What would become of you?
Mi restos sekura', kvazaŭ la aferoj tute ne rilatus al mi, eĉ post ripetitaj elmetiĝoj al radiado.I’m sure it’s safe.’
Mi shatus scii kiomlonge li restos.But I'd like to know how long he's going to stay here.
Mi estus tre dankema al vi, kaj, kredu, mi ne restus ŝulda, Se vi helpus min trovi junulon nomatan Viktor Sereda.I would appreciate it, and believe me I will return the favor, if you helped me find a young man named
Se vi restus sur la Tero, do vi jam estus 40jara.No I am not... No I am not. Yes, grown up!
Li restus!He would stay !
- Paca. Kaj mi ĝojus, se restus tiel.- Peaceful, and I hope it stays that way.
Se vi restus vian tutan vivon en la lud-mondo vi povus vivi por atingi, mi ne scias, 500 jarojn.If you stayed your whole life in the game world you could live to about, I don't know, 500 years.
La verkistino kaj blogistino Shilpa Garg donas kelkajn konsilojn en la angla por ke virinoj restu atentaj kaj sendanĝeraj.Writer and blogger Shilpa Garg provides some tips on how women can stay alert and safe.
Nu, foriru. Ne restu tie.Come on, get out of here!
Sed ne restu tie, fughu!But you'd better beat it.
La viroj restu tie-chi.You men, stay right here.
Ni restu chi-tie ghis kiam ili decidos.Stay here until they've made up their minds.
Ĉu vi estas iranta aŭ restanta?Are you going or staying?
Mi estas la lasta restanta adoranto de la diino Demetra.I am the last remaining worshipper of the goddess Demeter.
La sola piro restanta sur la arbo estas putra.The only pear left on the tree is rotten.
Vaporstrekco estas longa, mallarĝa, glacikristala nubo kiu formas malantaŭ reakciaviadiloj fluganta en granda alto ĉe temperaturoj sub nula. Li rezultas de la kondenso de akvovaporo restanta en la elfluaĵo de reakciomotoro.Contrails are long, narrow, ice-crystal clouds that form behind jet planes flying at high altitudes in below-freezing temperatures. They result from the condensation of water vapor remaining in jet exhaust.
Se li estus restinta hejme, al li ne okazus tiu katastrofo.If he had stayed at home that day, he would not have met with disaster.

Questions and answers about resti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about resti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
festicelebrate
gestido
nestido
rastirake
rektido
rostiroast
rustirust
testitest
vestidress
Different length:
gestido
restadistay
restarido
restigido

Other Esperanto verbs with the meaning stay

Verb
gasti
restadi