Apsistoti conjugation

Conjugate apsistoti - to stay

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
apsistoju I stay
Tu
apsistoji you stay
Jis/ji
apsistoja he/she does stay
Mes
apsistojame we stay
Jūs
apsistojate you all stay
Jie/jos
apsistoja they stay

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
apsistojau I did stay
Tu
apsistojai you did stay
Jis/ji
apsistojo he/she did stay
Mes
apsistojome we did stay
Jūs
apsistojote you all did stay
Jie/jos
apsistojo they did stay

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
apsistodavau I used to stay
Tu
apsistodavai you used to stay
Jis/ji
apsistodavo he/she used to stay
Mes
apsistodavome we used to stay
Jūs
apsistodavote you all used to stay
Jie/jos
apsistodavo they used to stay

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
apsistosiu I will stay
Tu
apsistosi you will stay
Jis/ji
apsistos he/she will stay
Mes
apsistosime we will stay
Jūs
apsistosite you all will stay
Jie/jos
apsistos they will stay

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
apsistočiau I would stay
Tu
apsistotum you would stay
Jis/ji
apsistotų he/she would stay
Mes
apsistotume we would stay
Jūs
apsistotute you all would stay
Jie/jos
apsistotų they would stay

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
apsistok you stay!
Jūs
apsistokiteyou all stay!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for apsistoti

There is no additional usage information for the verb apsistoti.

Examples of apsistoti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Draudimas apsistoti tam tikrose vietoseProhibition to stay in some places
apgyvendinimo paslaugų teikimui viešbučiuose ar panašią veiklą vykdančiose sektoriuose, pavyzdžiui, poilsiavietėse ar stovyklauti įrengtose vietose, įskaitant teisę apsistoti konkrečioje vietoje dėl pakaitinio naudojimosi teisų pasikeitimo ir pan.;the provision of accommodation in the hotel sector or in sectors with a similar function, such as holiday camps or sites developed for use as camping sites, including the right to stay in a specific place resulting from the conversion of timeshare usage rights and the like;
Šis tinklas remia asociacijos iniciatyvas − nansiškai arba apgyvendinant iš kitų vietų (Vokietijos, Šveicarijos, Olandijos ir Ispanijos) atvykstančius menininkus, kuriems dalyvaujant spektakliuose reikia kur nors apsistoti.This network supports the initiatives of the association, either financially, or by providing accommodation to the artists from outside the region (Germany, Switzerland, the Netherlands and Spain) who need somewhere to stay while taking part in the productions.
Tikslas − sudominti tiek banglenčių entuziastus, tiek atsitiktinius banglentininkus;• kiekviename regione nurodyti kontaktinius asmenis, kad būtų galima platinti informaciją apie banglenčių sportui tinkamus paplūdimius ir laiką, nurodyti galimus pavojus bei aplinkos veiksnius, pavyzdžiui, uolas ar vandens kokybę;• įvairių gebėjimų banglentininkams patarti susitikimo vietų klausimais; • taip pat galima teikti informaciją apie tai, kur geriau apsistoti, ką dar būtų galima veikti ir kokias vietas apžiūrėti.Predictably, the summer holidays were the busiest time of the year, and surf-re-lated businesses all suffered over the winter months.To help address this, the three regions decided to produce and distribute a passport-style guide, with a website back-up:• which encourages surfers to visit each surfing area out of season, because of better waves, less people, etc., to appeal to both keen and casual surfers;• to provide contacts in each region for disseminating information relating to surfing beaches and timing, indicating potential dangers and environmental factors such as rocks or water quality;• giving advice on venues for surfers of all abilities;• offering information about where to stay, what else to do and things to see.
- Tikiuosi, rasim kur apsistoti? - Žinoma.-l hope we find somewhere to stay.
Tai vieta, kur aš apsistoju.It's a place I'm staying.
Keliauji po pasaulį, apsistoji prabangiuose viešbučiuose.Travel all over the world, stay in fancy hotels.
Kur tu apsistoji?Where are you staying?
Aš ten tave sutikau ir tu paprašei nesakyti to Setui, kad galėtum ir toliau meluoti, jog atvažiavęs į Los Andželą apsistoji tik pas Setą.I saw you there, and you specifically asked me not to tell Seth, so that you could maintain the illusion that you always stay with Seth when you're in Los Angeles. Ooh!
Bet aš ten apsistojau!But I'm staying here!
Ir apsistojau motinos namuose.And I stayed over my mother's house.
apsistojau Heathman viešbutyje.I'm staying locally at the Heathman.
Rodos, apsistojau kažkokiame cementiniame viešnamyje, mieloji.Well, I think I'm staying in some sort of cement brothel, my love.
Telefona viešbucio, kuriame apsistojai.Your phone number, hotel where you're staying.
Kur tu apsistojai?Where are you staying?
Sakyk, nejau gi jüs nesuvokiate... - Tiesa, seni, o kur tu apsistojai?Where are you staying by the way, old man?
Prisimeni pirmą vietą, kur apsistojai?Remember the first place you stayed?
Manau, jis čia apsistojo.I think he's staying here.
- Ji apsistojo pas Rusty.- She's staying at Rusty's.
Aš ieškau savo draugelio, apsistojo čia mėnesiui ar dviem, kai jį paleido.l'm looking for a buddy of mine, been staying here a month or two since he got out.
Turiu omenyje, iš kur mes žinome, kad tas vaikinas čia apsistojo?I mean, how do we know the guy's even staying here?
Ji apsistojo pas mus.She's staying with us.
Taip, ten mes ir apsistojome.Yes, I believe that is where we stayed.
- Mes apsistojome čia 10 metų.- We've been staying here for 10 years.
Liudijime, kuris vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai turėtų būti perduodamas kartu su sprendimu dėl kardomųjų priemonių, turėtų būti nurodytas adresas, kuriuo atitinkamas asmuo apsistos vykdančiojoje valstybėje, taip pat visa kita svarbi informacija, kuri galėtų palengvinti kardomųjų priemonių priežiūrą vykdančiojoje valstybėje.The certificate, which should be forwarded together with the decision on supervision measures to the competent authority of the executing State, should specify the address where the person concerned will stay in the executing State, as well as any other relevant information which might facilitate the monitoring of the supervision measures in the executing State.
Nors Pundžitui nė viena lankoma šalis nėra svarbiausia, nes ketina aplankyti keletą jų per savo atostogas Europoje, jis turėtų kreiptis į ambasadą ar konsulatą dėl vizos tos šalies, kurioje apsistos ilgiausiai arba į kurią įvažiuos pirmiausia.Since Punjit doesn't have a main destination, as he is planning to visit several countries during his stay in Europe, he should apply for a visa at the Embassy or Consulate of the country where he will stay the longest, or his first point of entry.
Adomas apsistos pas mus.Adam will stay with us.

Questions and answers about apsistoti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about apsistoti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apstotisurround
atsistotistand up
atstotisubstitute
įstotiget in (a college)
nustotistop
pastotiget pregnant
pristotipester
stotistand up
sustotistop
užstotistand up (for somebody)

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
apsisuktiturn around
atsistotistand up

Other Lithuanian verbs with the meaning stay

Verb
pabūti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
gervuogiautipick blueberries
nebeprisikiškiakopūsteliautinot pick wood sorrels anymore
pataikautitoady
pereititraverse
rautiroot out
sutrikdytidisturb
trykštisquirt
užsigeistidesire on a whim
užterštipollute
važiuotigo (by vehicle)