Koordinere (to coordinate) conjugation

Norwegian
28 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
koordinerer
I coordinate
Bokmål past tense
koordinerte
I coordinated
Bokmål future tense
vil koordinere
I will coordinate
Bokmål conditional tense
ville koordinere
I would coordinate
Jeg
Bokmål imperative tense
koordiner
I coordinate
Bokmål present perfect tense
har koordinert
I have coordinated
Bokmål past perfect tense
hadde koordinert
I had coordinated
Bokmål future perfect tense
vil ha koordinert
I will have coordinated
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha koordinert
I would have coordinated

Examples of koordinere

Example in NorwegianTranslation in English
Det er for å koordinere sivil og militær administrasjon av indianerterritoriene.It's to coordinate the civil and military administration of Indian territories.
Regjeringer prøvde å koordinere sitt forsvar med andre nasjoner.Governments tried to coordinate their defences with those of other nations.
Jeg vil ha et møte i Sacramento i begynnelsen av juni for å koordinere det vi har snakket om.I'd like to have a meeting with our entire team and coordinate our ideas.
Jeg hadde to ansvar, å koordinere logistikk-oppdrag og å overvåke agentenes helse.I had two responsibilities. One was to coordinate logistical operations. The other was to monitor the health of the agents.
SOE ble dannet i fjor for å koordinere undergraving og sabotasje utenlands.The SOE was created last July to coordinate subversion and sabotage against the enemy overseas.
Det er for å koordinere sivil og militær administrasjon av indianerterritoriene.It's to coordinate the civil and military administration of Indian territories.
Regjeringer prøvde å koordinere sitt forsvar med andre nasjoner.Governments tried to coordinate their defences with those of other nations.
Jeg vil ha et møte i Sacramento i begynnelsen av juni for å koordinere det vi har snakket om.I'd like to have a meeting with our entire team and coordinate our ideas.
Oberst Kitts sier vi skal koordinere etterforskningen vår med deres.Oh, Colonel Kitts says to coordinate our investigation with theirs, by the way.
Det gir oss nok tid til å kartlegge alle områder, koordinere alt...Gives us plenty of time to pinpoint all the fields, coordinate everything...
Jeg vil anbefale at Drumlin koordinerer kode løsningen.I'm going to recommend that Dr. Drumlin coordinate the decryption effort.
Graham og jeg koordinerer fra Chicago.Graham and l will coordinate from Chicago.
Greit, jeg går tilbake til planleggings- stadiumet og koordinerer fra der.All right, I'm going back to the staging area. We'll coordinate from there.
Slutningen vår er at loven i Brasil virker som et nettverk som koordinerer flere repressive statlige relasjoner og i dag blir dessverre følgene av disse små maktrelasjonene at staten beskytter de rike og i prinsippet bare straffer de fattige. - Det var bra. Er dere klare?-Well, teacher, we concluded that, in Brazil, the criminal law is a network that coordinates repressive state institutions and that, sadly, nowadays the result of this micro-relationship Foucault talks about has created a state that protect the rich and punish almost exclusively the poor.
Jeg koordinerer søket derfra.I'll coordinate the search operation from there.
Jeg påpekte bare at hvis de koordinerte skovleteknikken sin, ville toget kjøre fortere.Merely pointing out if they coordinated their coal-shoveling technique, they could maximize our speed.
Det er vår krig nå. Og vi vil vinne det som vi alltid har gjort, med en koordinerte militær strategi.This is our war now and we will win it as we always have, with a coordinated military strategy.
Vi koordinerte.We coordinated.
Det vil si, hun koordinerte meg.Well, she coordinated me.
Denne morgenen ble syv Taliban festninger i Afghanistan angrepet med en serie koordinerte strømutfall, eller POPs, som en del av et nytt initiativ fra forsvarsdepartementet.This morning seven Taliban strongholds in Afghanistan were delivered with a coordinated series of power outage payloads, or POPs, as part of a new defense department initiative.
General, koordiner med Overkommandoen.General Grey, coordinate with the Atlantic Command.
Graham, koordiner distriktene.Now, Graham, I want you to coordinate eastern and southern districts.
Agent Carter, koordiner med MI6.Agent Carter, coordinate with Ml6.
'... opptrer på etterretningsinformasjon, 'Våre tapre soldater begynte en koordinert angrep på Damar er terrorist baser....acting on intelligence information, our brave troops began a coordinated assault on Damar's terrorist bases.
Og russerne har koordinert et bakkeangrep med angrepet vårt.And the Russians have coordinated a offensive move to coincide with the strike.
Har du ikke koordinert planene med hæren?You have not coordinated your plans with the Army?
Korrupsjonens brede utbredelse krever en koordinert fremgangsmåte.The wide extent of the corruption requires a coordinated approach.
Vi vinner krigen, slik vi alltid gjør, med koordinert militær strategi.This is our war now. And we will win it as we always have, with a coordinated military strategy.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

jogge
jog
klippe
cut
knive
knive
konspirere
conspire
konsultere
consult
kontakte
contact
konvertere
convert
kopiere
copy
kortslutte
shortcircuit
krydre
season

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'coordinate':

None found.
Learning languages?