Vermelden (to mention) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vermeld
I mention
vermeldt
you mention
vermeldt
he/she/it mentions
vermelden
we mention
vermelden
you all mention
vermelden
they mention
Present perfect tense
heb vermeld
I have mentioned
hebt vermeld
you have mentioned
heeft vermeld
he/she/it has mentioned
hebben vermeld
we have mentioned
hebben vermeld
you all have mentioned
hebben vermeld
they have mentioned
Past tense
vermeldde
I mentioned
vermeldde
you mentioned
vermeldde
he/she/it mentioned
vermeldden
we mentioned
vermeldden
you all mentioned
vermeldden
they mentioned
Future tense
zal vermelden
I will mention
zult vermelden
you will mention
zal vermelden
he/she/it will mention
zullen vermelden
we will mention
zullen vermelden
you all will mention
zullen vermelden
they will mention
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vermelden
I would mention
zou vermelden
you would mention
zou vermelden
he/she/it would mention
zouden vermelden
we would mention
zouden vermelden
you all would mention
zouden vermelden
they would mention
Subjunctive mood
vermelde
I mention
vermelde
you mention
vermelde
he/she/it mention
vermelde
we mention
vermelde
you all mention
vermelde
they mention
Past perfect tense
had vermeld
I had mentioned
had vermeld
you had mentioned
had vermeld
he/she/it had mentioned
hadden vermeld
we had mentioned
hadden vermeld
you all had mentioned
hadden vermeld
they had mentioned
Future perf.
zal vermeld hebben
I will have mentioned
zal vermeld hebben
you will have mentioned
zal vermeld hebben
he/she/it will have mentioned
zullen vermeld hebben
we will have mentioned
zullen vermeld hebben
you all will have mentioned
zullen vermeld hebben
they will have mentioned
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou vermeld hebben
I would have mentioned
zou vermeld hebben
you would have mentioned
zou vermeld hebben
he/she/it would have mentioned
zouden vermeld hebben
we would have mentioned
zouden vermeld hebben
you all would have mentioned
zouden vermeld hebben
they would have mentioned
Du
Ihr
Imperative mood
vermeld
mention
vermeldt
mention

Examples of vermelden

Example in DutchTranslation in English
'Niet vermelden in de groep.'- "Do not mention in group."
- Durf zijn naam niet te vermelden!- Neither he/she mentions it!
- Goed, we gaan. Dus je vergat te vermelden dat Noah met je brak, vanwege Chloe.So you failed to mention that Noah broke up with you because of Chloe.
- Het plan was, de communicatie van Phillip na het vermelden van AUTEC af te luisteren.The plan was to monitor Phillip's communication after the mention of AUTEC.
- Ik moet het park vermelden en heel subtiel de mensen laten weten dat ik mijn eigen weg volg.I got it. I need to mention the park and in a very subtle way,
Acht maand in dienst en al twee keer in de veldrapporten vermeldt.Eight months in and mentioned in despatches twice.
Alleen Parker en Laird zijn aangeklaagd voor verkrachting... en er is geen getuigenis die nog een betrokkene vermeldt.Parker and Laird were the only two charged in the rape, and there's no testimony even mentioning that anyone else was involved.
Als je ooit nog een vriendin vermeldt... is dat de laatste keer geweest dat je in mijn gezelschap verkeert.If you ever mention a lady friend again... it will be the last time that you share my company.
Arturo doet alsof we blij mogen zijn dat hij ons vermeldt.Arturo's acting like we should be grateful he mentioned the rest of us at all.
Blijkbaar vermeldt het rapport ook mishandeling.So, apparently the report also mentions assault.
"U zult vermeld worden in de historie"# You'll be mentioned in history ##
- Hawley? Hem heb je nog niet eerder vermeld.You never mentioned him before.
- Hij zegt dat hij het vermeld heeft.-He says he mentioned it.
- Ik heb veel namen niet eerder vermeld.Never mentioned a lot of names before.
- Ja, Godwyn heeft het vermeld.- Yes, Godwyn mentioned it.
- Eve Gilston vermeldde het.- Eve Gilston mentioned it.
- Hij vermeldde jou bij ons laatste gesprek.You know what? He mentioned you last time that we spoke.
- In een brief van september '91, vermeldde je het heengaan van een geliefde buurvrouw, hartaandoening.In a letter dated September '91, you mentioned the passing of a beloved neighbor, heart condition.
Alles lag waar je zei, behalve de sleutel die je vermeldde.Everything is where you said it would be except that key you mentioned.
Daarom vermeldde haar dochter niet dat haar moeder neergeschoten werd.That could be why our victim's daughter never mentioned her mom being shot.
Ja, en hij zou het zelf niet hebben geweten tot ongeveer een uur geleden, toen zij de triage op het nieuws vermeldden.Yes, and he wouldn't have known it himself until about an hour ago, when they mentioned the triage on the news.
Ze vermeldden wat hun hart gebroken had lang geleden.They mentioned what broke their hearts long ago.
Zijn personeelsrapporten vermeldden een aantal disciplinaire maatregelen.His personnel reports mentioned some disciplinary action.
- Hij vermelde dat nooit?I don't know. - Never mentioned it to you?
- Je vermelde het.- You mentioned it.
- Oh, yeah, hij vermelde iets van Kenickie te ontmoeten voor een wedstrijd met de Scorpions.- Oh, yeah, he mentioned something about meeting up with Kenickie to race the Scorpions.
- Wat? Je vermelde, dat ik mij door mijn broer meer familiegebonden voel.You mentioning my brother makes me nostalgic about family.
Animatronio vermelde een fontein.Animatronio mentioned a fountain.
Als je een liberaal had gevraagd in 1960, we gaan deze, deze, deze en deze wetten aannemen, alle wetten vermeldend die feitelijk aangenomen werden in de jaren 60 en 70, zou jij zeggen dat criminaliteit zou toenemen, drugsverslaving zou toenemen,If you had asked any liberal in 1960 we are going to pass these laws, these laws, these laws and these laws, mentioning all the laws that in fact were passed in the 1960s and '70s would you say crime will go up, drug addiction will go up

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

vergelden
compensate
vergulden
revile
vermengen
commingle
vermijden
avoid
vermoeden
conjecture

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'mention':

None found.
Learning languages?