Stuiteren (to bounce) conjugation

Dutch
32 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
stuiter
I bounce
stuitert
you bounce
stuitert
he/she/it bounces
stuiteren
we bounce
stuiteren
you all bounce
stuiteren
they bounce
Present perfect tense
ben gestuiterd
I have bounced
bent gestuiterd
you have bounced
is gestuiterd
he/she/it has bounced
zijn gestuiterd
we have bounced
zijn gestuiterd
you all have bounced
zijn gestuiterd
they have bounced
Past tense
stuiterde
I bounced
stuiterde
you bounced
stuiterde
he/she/it bounced
stuiterden
we bounced
stuiterden
you all bounced
stuiterden
they bounced
Future tense
zal stuiteren
I will bounce
zult stuiteren
you will bounce
zal stuiteren
he/she/it will bounce
zullen stuiteren
we will bounce
zullen stuiteren
you all will bounce
zullen stuiteren
they will bounce
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou stuiteren
I would bounce
zou stuiteren
you would bounce
zou stuiteren
he/she/it would bounce
zouden stuiteren
we would bounce
zouden stuiteren
you all would bounce
zouden stuiteren
they would bounce
Subjunctive mood
stuitere
I bounce
stuitere
you bounce
stuitere
he/she/it bounce
stuitere
we bounce
stuitere
you all bounce
stuitere
they bounce
Past perfect tense
was gestuiterd
I had bounced
was gestuiterd
you had bounced
was gestuiterd
he/she/it had bounced
waren gestuiterd
we had bounced
waren gestuiterd
you all had bounced
waren gestuiterd
they had bounced
Future perf.
zal gestuiterd zijn
I will have bounced
zal gestuiterd zijn
you will have bounced
zal gestuiterd zijn
he/she/it will have bounced
zullen gestuiterd zijn
we will have bounced
zullen gestuiterd zijn
you all will have bounced
zullen gestuiterd zijn
they will have bounced
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gestuiterd zijn
I would have bounced
zou gestuiterd zijn
you would have bounced
zou gestuiterd zijn
he/she/it would have bounced
zouden gestuiterd zijn
we would have bounced
zouden gestuiterd zijn
you all would have bounced
zouden gestuiterd zijn
they would have bounced
Du
Ihr
Imperative mood
stuiter
bounce
stuitert
bounce

Examples of stuiteren

Example in DutchTranslation in English
"Kinderen stuiteren terug"?"kids bounce back"?
"Ronnie, ik weet dat je in de put zit maar als een collega vrijgezel, weet ik dat je gaat terug stuiteren omdat je misschien niet slim bent en misschien niet knap maar je hebt een ding waarvan elke vrouw houdt."Ronnie, I know you're down in the dumps, but as a fellow bachelor, I know you're gonna bounce back, because you may not be smart and, uh, you may not be good-looking, but you got one thing that every woman loves.
- Gelukkig stuiteren ze.Good thing they bounce.
- Het zal niet terug stuiteren.- It doesn't bounce back.
- Hey, Reg, man, ik ga stuiteren, oké?- Hey, Reg, man, I'm gonna bounce, all right?
# Pas maar op, wees spooky en angstig Ik stuiter uit de schaduw 'Boe'...# Better be wary, be spooky and scary I'll bounce from the shadows and "Boo"
Alles wat je ooit hebt gedaan op een basketbal veld... rebounds, stuiter passes...Evemhing you have ever done on a basketball court... rebounds, bounce pass...
Als je de Teigerbaan van je streep-versnelling berekent door de wortel van je stuiter en de streposonische sprongheid dan kaats je zo de versnellingsmetrische ontruimte in. Nog vragen ?If you calculate the specific tiggerjectory... of your stripecelleration dicipherus... by the square boot of your rebounce, your vertical situituation indicator... and your stripersonic springnertia should ric-a-ticochet... your hydranific fu-silly-age... into an accelerometric de-orbit!
Als je jouw greep verliest en er dan afzwaait... dan raak je gewoon de kant, en stuiter je terug.If you lose your grip and you swing off, you'll just hit the side and bounce back in.
Een spelletje, stuiter het konijntje ?A game ofbounce the bunny?
- Hij wil weten of hij stuitert.He keeps trying to trip him to see is if he'll bounce.
Alles wat jij zegt, stuitert van mij af en blijft op jou plakken.Anything you say bounces off me and sticks to you.
Als je met een C-sectie, je lichaam stuitert precies goed terug.If you go with a C-section, your body just bounces right back.
Dan stuitert het alleen maar...It'll just bounce right--
De bal stuitert tegen de muur, je slaat terug.It bounces off the wall, you back-hand it.
- Ik ben hierheen gestuiterd.- Man, I sort of bounced home.
Als al die balletjes in mijn voordeel hebben gestuiterd...If all these balls have bounced in my favor ...
Best, is beter dan me kont over het meer terug gestuiterd te hebben.It beats having me bum bounced back across the pond.
De schild technologie ontwikkelt een krachtveld, dat heen en weer gestuiterd wordt tussen 2 apparaten.The shield technology evolves a force field, ...being bounced back and forth between the two devices.
Deze man is niet van een berg gevallen. Hij is gestuiterd.This guy didn't fall off a mountain -- he bounced.
'Zag je hoe zijn hoofd stuiterde, Clyde?"see how his head bounced, Clyde? Like a rubber ball."
- Omdat je zo mooi stuiterde._ That's 'cause you bounced so good.
Dat probeerde hij ook te doen toen hij tegen de postauto stuiterde.And that's what he was trying to do when he bounced off the FedEx truck.
De ballon kwam neer en stuiterde en de kamelen raakten totaal overstuur.And then the balloon came down, bounced, took off again, completely freaking out the camels.
Die kogel stuiterde rond vrij een beetje.That bullet bounced around quite a bit.
Het was alsof we ergens vanaf stuiterden.It's like we got bounced off something.
Ze maakten allemaal kleine, gebonden patronen en... rolden of stuiterden in een redelijk rechte lijn.They all created tiny, dimpled patterns and... rolled or bounced in a reasonably straight line.
Altijd terug stuiterend.Always bouncing back.
Terwijl je hierin bent, van de muren stuiterend, gaat ons onderzoek door, dag na dag, om meer bewijs tegen je te verzamelen.Well, whilst you're in here, bouncing off the walls, our investigation rolls on, day after day, gathering more evidence against you.
Toch, moet het eenzaam zijn hier, helemaal alleen tegen de muren stuiterend.Still... It's got to be lonely in here all by yourself bouncing off the walls.
Weet je wat dat doet met je ballen, jongen... op en neer stuiterend op de golven?You know what that does to a nut sac, son, bouncing up and down on the waves?
Zie je hoe hij van zijn kind houdt, stuiterend op zijn knie.Look at the way he loves the kid, bouncing him on his knee.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

stotteren
stutter
stumperen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'bounce':

None found.
Learning languages?