Opleggen (to impose) conjugation

Dutch
25 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
leg op
I impose
legt op
you impose
legt op
he/she/it imposes
leggen op
we impose
leggen op
you all impose
leggen op
they impose
Present perfect tense
heb opgelegd
I have imposed
hebt opgelegd
you have imposed
heeft opgelegd
he/she/it has imposed
hebben opgelegd
we have imposed
hebben opgelegd
you all have imposed
hebben opgelegd
they have imposed
Past tense
legde op
I imposed
legde op
you imposed
legde op
he/she/it imposed
legden op
we imposed
legden op
you all imposed
legden op
they imposed
Future tense
zal opleggen
I will impose
zult opleggen
you will impose
zal opleggen
he/she/it will impose
zullen opleggen
we will impose
zullen opleggen
you all will impose
zullen opleggen
they will impose
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou opleggen
I would impose
zou opleggen
you would impose
zou opleggen
he/she/it would impose
zouden opleggen
we would impose
zouden opleggen
you all would impose
zouden opleggen
they would impose
Subjunctive mood
legge op
I impose
legge op
you impose
legge op
he/she/it impose
legge op
we impose
legge op
you all impose
legge op
they impose
Past perfect tense
had opgelegd
I had imposed
had opgelegd
you had imposed
had opgelegd
he/she/it had imposed
hadden opgelegd
we had imposed
hadden opgelegd
you all had imposed
hadden opgelegd
they had imposed
Future perf.
zal opgelegd hebben
I will have imposed
zal opgelegd hebben
you will have imposed
zal opgelegd hebben
he/she/it will have imposed
zullen opgelegd hebben
we will have imposed
zullen opgelegd hebben
you all will have imposed
zullen opgelegd hebben
they will have imposed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou opgelegd hebben
I would have imposed
zou opgelegd hebben
you would have imposed
zou opgelegd hebben
he/she/it would have imposed
zouden opgelegd hebben
we would have imposed
zouden opgelegd hebben
you all would have imposed
zouden opgelegd hebben
they would have imposed
Present bijzin tense
opleg
I impose
oplegt
you impose
oplegt
he/she/it imposes
opleggen
we impose
opleggen
you all impose
opleggen
they impose
Past bijzin tense
oplegde
I imposed
oplegde
you imposed
oplegde
he/she/it imposed
oplegden
we imposed
oplegden
you all imposed
oplegden
they imposed
Future bijzin tense
zal opleggen
I will impose
zult opleggen
you will impose
zal opleggen
he/she/it will impose
zullen opleggen
we will impose
zullen opleggen
you all will impose
zullen opleggen
they will impose
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou opleggen
I would impose
zou opleggen
you would impose
zou opleggen
he/she/it would impose
zouden opleggen
we would impose
zouden opleggen
you all would impose
zouden opleggen
they would impose
Subjunctive bijzin mood
oplegge
I impose
oplegge
you impose
oplegge
he/she/it impose
oplegge
we impose
oplegge
you all impose
oplegge
they impose
Du
Ihr
Imperative mood
leg op
impose
legt op
impose

Examples of opleggen

Example in DutchTranslation in English
Ashcroft duikt erop en stuurt het door zodat we de doodstraf kunnen opleggen.Ashcroft - God bless him- he's going to swoop in... and he's going to transfer this case to the federal court so we can impose the death penalty. and he's going to transfer this case to the federal court so we can impose the death penalty.
De Verenigde Staten zal geen deal maken met de Sovjet Unie... omdat de communisten hun politieke en economische systeem aan anderen willen opleggen. Dat is de belangrijkste oorzaak van de hedendaagse wereldspanning.The United States will make no deal with the Soviet Union because the communist drive to impose their political and economic system on others is the primary cause of world tension today.
De overeenkomst die u hebt meneer Ramsay, is tussen u en de regering, en daardoor ben ik geen partij in die overeenkomst, en kan ik een hardere uitspraak opleggen.Mr. Ramsay, is between you and the government, and as such, I am not party to that agreement... And can impose a harsher sentence. Do you understand that?
De regering wil ons haar normen en waarden opleggen.Blatant. It's a government trying to impose its own sense of morality.
De regering zou ons niets opleggen.We agreed the government could approve but not impose.
Ik ben zo droevig te leggen op u.I'm so sorry to impose upon you.
"opgelegd door de rechtbank van Finney County, Kansas..."...imposed by the District Court of Finney County, Kansas...
'Hij heeft z'n van moed gespeende karakter opgelegd aan het leger... zoals gedemonstreerd wordt... door de schandelijke beperkingen aan de luchtoorlog boven Kosovo.'"--Ward has imposed his own bravery-deprived character on the Armed Forces of the United States as exemplified by, among other things, the sleazily disgraceful restrictions imposed on our air war over Kosovo."
'Onze president... heeft z'n van moed gespeende karakter opgelegd aan het leger.'"Our president, my commander-in-chief, has imposed his bravery-deprived character on the Armed Forces."
...is er enige juridische reden waarom er nu geen oordeel zou moeten worden opgelegd?...any legal cause why sentence of judgment should not now be imposed?
Als u doelt op de beperkingen die ik de politie heb opgelegd... heb ik misschien te veel gevraagd.If you refer to the constraints I have placed upon the activities of the police then perhaps I have imposed too much.
Dat jij hem het zwijgen oplegt.you being silent him impose.
Dat maakt niet uit, Edelachtbare, gezien het feit dat het snelle rechtspraak statuut een limiet van 160 dagen oplegt.That really doesn't matter, Your Honor, given that the speedy trial statute imposes a 160-day time limit.
De ware macht van een onaantastbare is het stilzwijgen wat hij oplegt aan alle anderen.The true power of an untouchable is the silence he imposes on everyone else.
Er zijn dingen die het leven aan je oplegt.There are things that life imposes to you.
Iemand die irrationele regels oplegt dat een kind niet kan volgen.Yes. One who imposes irrational rules no child can follow.
Als ik haar zou vasthouden, als ik haar beperkingen oplegde. Ze zou zichzelf uitgecheckt hebben. En ik zou haar niet kunnen helpen.If I'd have clamped down on her-- if I would have imposed restrictions-- she would've just checked herself out of here, and I would have had no chance at trying to help her.
Een soort test die ik mezelf oplegde.A kind of test I imposed myself.
Hij was de enige koning ooit... die belasting oplegde aan grootgrondbezitters. Gwanghae verzette zich tegen de Ming-dynastie... in het belang van de rechten en veiligheid van zijn eigen volk.Gwanghae is the only king in the history of Joseon who imposed tax only on landowners and confronted Ming Dynasty to protect his people.
Ik wilde... Dank u dat ik dit mag zeggen, met alle respect, dat toen u het arrest oplegde dat mijn ex onze zoon mocht zien.I just wanted... uh, first... thank you for letting me say that, with respect, sir... that when you imposed the order to let my ex-wife see our son,
We hebben rekening gehouden met al de omstandigheden toen we het verbod oplegden.Ohh! we considered all the circumstances When we imposed the ban.
Ik ga voor opleggend.I'm going for imposing.
Ik ging voor opleggend.I was going for imposing.
Omdat ik aanneem dat je me opleggend vind.'Cause I assume you find me imposing.
Vertel me eens. Vind je hen opleggend?Tell me something.Do you find them imposing?

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afleggen
smooch
beleggen
invest
inleggen
pickle
omleggen
commute
omzeggen
do
opleiden
train
opletten
pay attention
opleuken
pimp up
opzeggen
do

Similar but longer

openleggen
open up

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'impose':

None found.
Learning languages?