Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Illustreren (to illustrate) conjugation

Dutch
20 examples

Conjugation of illustreren

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
illustreer
I illustrate
illustreert
you illustrate
illustreert
he/she/it illustrates
illustreren
we illustrate
illustreren
you all illustrate
illustreren
they illustrate
Present perfect tense
heb geïllustreerd
I have illustrated
hebt geïllustreerd
you have illustrated
heeft geïllustreerd
he/she/it has illustrated
hebben geïllustreerd
we have illustrated
hebben geïllustreerd
you all have illustrated
hebben geïllustreerd
they have illustrated
Past tense
illustreerde
I illustrated
illustreerde
you illustrated
illustreerde
he/she/it illustrated
illustreerden
we illustrated
illustreerden
you all illustrated
illustreerden
they illustrated
Future tense
zal illustreren
I will illustrate
zult illustreren
you will illustrate
zal illustreren
he/she/it will illustrate
zullen illustreren
we will illustrate
zullen illustreren
you all will illustrate
zullen illustreren
they will illustrate
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou illustreren
I would illustrate
zou illustreren
you would illustrate
zou illustreren
he/she/it would illustrate
zouden illustreren
we would illustrate
zouden illustreren
you all would illustrate
zouden illustreren
they would illustrate
Subjunctive mood
illustrere
I illustrate
illustrere
you illustrate
illustrere
he/she/it illustrate
illustrere
we illustrate
illustrere
you all illustrate
illustrere
they illustrate
Past perfect tense
had geïllustreerd
I had illustrated
had geïllustreerd
you had illustrated
had geïllustreerd
he/she/it had illustrated
hadden geïllustreerd
we had illustrated
hadden geïllustreerd
you all had illustrated
hadden geïllustreerd
they had illustrated
Future perf.
zal geïllustreerd hebben
I will have illustrated
zal geïllustreerd hebben
you will have illustrated
zal geïllustreerd hebben
he/she/it will have illustrated
zullen geïllustreerd hebben
we will have illustrated
zullen geïllustreerd hebben
you all will have illustrated
zullen geïllustreerd hebben
they will have illustrated
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geïllustreerd hebben
I would have illustrated
zou geïllustreerd hebben
you would have illustrated
zou geïllustreerd hebben
he/she/it would have illustrated
zouden geïllustreerd hebben
we would have illustrated
zouden geïllustreerd hebben
you all would have illustrated
zouden geïllustreerd hebben
they would have illustrated
Du
Ihr
Imperative mood
illustreer
illustrate
illustreert
illustrate

Examples of illustreren

Example in DutchTranslation in English
- Om mijn punt te illustreren, meneer.- To illustrate my point, sir.
Deze grafiek moet onze situatie illustreren.This graph should illustrate our point.
Dit is zo'n zinloze oefening om het belang van ondersteuning te illustreren.Come on, Booth. I'm sure this is just one of those meaningless exercises meant to illustrate the importance of supporting each other.
Dit kan ik met een steen illustreren.If I take a rock, I can illustrate this.
Dit zijn twee magneten om een magnetisch veld te illustreren... en hoe sterk ze zijn.Is that it attracts and repels. I'm holding here two magnets To illustrate
Ik illustreer kinderboeken.I illustrate children's books.
Ik illustreer.I illustrate.
Deze ceremonie met de Voladores is voor 100% een levendige mythologie, het beschrijft en illustreert recht voor onze ogen, de afdaling van de goden van lang geleden.What we have here with the Voladores... Is 100% living mythology. Something that describes... and illustrates in front of our living eye.
Dit illustreert de kracht van elektromagnetische energie.This just illustrates the great power of electromagnetic energy.
Dit ritueel illustreert de essentie van de filosofie van de Zonnestrijders.This ritual illustrates the essence of Sun Warrior philosophy.
En als laatste, dit... gedicht van Yeats, dat volgens mij... dit opzicht... goed illustreert.And finally, this... poem by Yeats, I think... illustrates... that point rather well.
Geen leven illustreert levendiger de kortheid van de Arctische lente of de strijd om te overleven in deze meest seizoensgebonden plaatsen.No life illustrates more vividly the shortness of the Arctic spring or the struggle to survive in this most seasonal of places.
123 tips, geïllustreerd met tekeningen die ik maakte van Christian.123 tips, illustrated throughout with pictures I have drawn of Christian.
Bewerkt en geïllustreerd door Claire Cooper."Adapted and illustrated by Claire Cooper."
De complexiteit van dit netwerk... werd geïllustreerd door een vreemd ongeluk.The complexity of this network was graphically illustrated by a curious accident.
Dus het is geïllustreerd? Ja.Oh, so they're illustrated?
Een publieke voordracht, geïllustreerd door het aangezicht der zonde.A public recitation on the commons, illustrated by the face of sin.
Deze afbeelding illustreerde een artikel van u... over controversiële kunst?This photo illustrated an article of yours on controversial art?
Deze educatieve film van 1960 illustreerde de schok, hoewel de gebruikte apparatuur de vrijwilligers verhinderde om zijn volle kracht te voelen.This 1960s educational film illustrated the shock even though the equipment used prevented the volunteers from getting its full power.
Suzie Colebrooke illustreerde duidelijk Jed Dagger romans.Suzie Colebrooke clearly illustrated Jed Dagger novels. ~ Who?

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hoepelen
trundle a hoop
huizen
dwell
huldigen
honour
huppelen
hop
hyperboliseren
do
ignoreren
ignore
illumineren
enlighten
imiteren
imitate
immobiliseren
immobilize
inbreien
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'illustrate':

None found.