Grazen (to graze) conjugation

Dutch
22 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
graas
I graze
graast
you graze
graast
he/she/it grazes
grazen
we graze
grazen
you all graze
grazen
they graze
Present perfect tense
heb gegraasd
I have grazed
hebt gegraasd
you have grazed
heeft gegraasd
he/she/it has grazed
hebben gegraasd
we have grazed
hebben gegraasd
you all have grazed
hebben gegraasd
they have grazed
Past tense
graasde
I grazed
graasde
you grazed
graasde
he/she/it grazed
graasden
we grazed
graasden
you all grazed
graasden
they grazed
Future tense
zal grazen
I will graze
zult grazen
you will graze
zal grazen
he/she/it will graze
zullen grazen
we will graze
zullen grazen
you all will graze
zullen grazen
they will graze
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou grazen
I would graze
zou grazen
you would graze
zou grazen
he/she/it would graze
zouden grazen
we would graze
zouden grazen
you all would graze
zouden grazen
they would graze
Subjunctive mood
graze
I graze
graze
you graze
graze
he/she/it graze
graze
we graze
graze
you all graze
graze
they graze
Past perfect tense
had gegraasd
I had grazed
had gegraasd
you had grazed
had gegraasd
he/she/it had grazed
hadden gegraasd
we had grazed
hadden gegraasd
you all had grazed
hadden gegraasd
they had grazed
Future perf.
zal gegraasd hebben
I will have grazed
zal gegraasd hebben
you will have grazed
zal gegraasd hebben
he/she/it will have grazed
zullen gegraasd hebben
we will have grazed
zullen gegraasd hebben
you all will have grazed
zullen gegraasd hebben
they will have grazed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gegraasd hebben
I would have grazed
zou gegraasd hebben
you would have grazed
zou gegraasd hebben
he/she/it would have grazed
zouden gegraasd hebben
we would have grazed
zouden gegraasd hebben
you all would have grazed
zouden gegraasd hebben
they would have grazed
Du
Ihr
Imperative mood
graas
graze
graast
graze

Examples of grazen

Example in DutchTranslation in English
(Mede-eigenaar Markegard familie, grasgevoed) In totaal grazen we op 1.800 hectare. Dit landgoed is 381 hectare.(Co-owner Markegard family grass-fed) Altogether, we graze 1800 hectares and this is our home ranch, and this is 381 hectares.
- Iemand wil ons te grazen nemen.- Someone wants us to graze.
- Je kan je volk thuis vertellen, dat ze moeten ophouden hun vee te laten grazen op ons grasland, of betaal de huurprijs.Well, you can tell your people back home to stop lein their cattle graze in our pastures, or pay the price to lease it.
- Laat 'r maar lekker grazen.She'll be fine. Let her graze.
- Ze moeten daar grazen.- They must graze there.
Ik graas nooit.l'm not a grazer, Kyle.
'Mijn ziel graast als 'n lam op de schoonheid van de getijden.'"My soul grazes like a lamb on the beauty of indrawn tides. "
De belangrijkste hiervan zijn de ontelbare, kleine garnalen, het krill dat dag en nacht in de algen graast.Among the most important of them are the innumerable tiny shrimps, the krill, which graze on the algae night and day.
Dit dode land waar niets graast.This dead land where nothing will graze?
Dus nu is het loon der zonde betaald het zwaard zit klem, het zwarte ros graast het enige geluid over de vlakte is Edmund die onder de groene zoden woelt# So now the wage of sin is paid # The blade has stuck The black steed grazes # The only sound across the glade
Een goed paard graast niet in een oude wei.A good horse won't graze in old pasture.
Een zeilvis van 1 00 kilo consumeert in zijn leven 1 000 kilo makreel, die weer 1 0. 000 kilo dierlijk plankton consumeert, dat weer in 1 00. 000 kilo zeeprairie heeft gegraasd.A 100-kilo sailfish will consume in its lifetime 1,000 kilos of mackerel, who themselves have consumed 10,000 kilos of zooplankton, who themselves have grazed on 100,000 kilos of marine prairie.
Zes seizoenen lang... graasde hij op het groene gras van de eindzone... tot die dag in november waarop hij werd tegengehouden...For six seasons and two Pro Bowls he grazed on the tasty green turf of the end zone... until one fateful Sunday in November... when the Gazelle was stopped in his tracks... by a big cat named Wayne Shashefski.
De Lukes bewerkten de rode aarde van Daisy Town... waar onze vee in alle rust graasden.The Lukes tilled the red soil of Daisy Town, where our cattle grazed in peace.
De plek waar Ammosauriers graasden en Dilophosauriers hun prooi beslopen.The very spot where ammosaurs grazed and dilophosaurs stalked their prey.
Een miljoen jaren voor de mens bestond, graasden ze op de vlakten luisterend naar stemmen die alleen zij hoorden."A million years before man... "they grazed the vast and empty plains... "living by voices only they could hear.
Maar voor de wolf terugkeerde... graasden de wapiti's van Yellowstone zonder enige angst op open terrein.However, before the time of the wolf, Yellowstone's burgeoning elk population grazed in open country without fear.
Op deze glooiende heuvels, graasden zowel vlees- als melkvee.On these rolling hillsides, they grazed both beef and dairy cattle.
Als je daar op gaat, zie je een veld vol bizons. Vorstelijk grazend.When you get up here, you can see a field of bison majestically grazing.
Bijna eenderde van de aarde verwoestijnt, met name als gevolg van grazend vee.Almost 1/3 of the planet is turning into desert, with the vast majority due to livestock grazing.
Ik heb haar vanmorgen grazend gevonden.- No, I'm not. I found her this morning, grazing.
Overvloed aan rundvee en geiten grazend op land.Bounty of cattle and goat grazing lands.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

blazen
blow
gonzen
drone
granen
do
graven
dig
gruwen
shudder

Similar but longer

afgrazen
graze
begrazen
do

Random

gadeslaan
watch
geringschatten
disparage
geselen
whip
gladwrijven
smooth rubbing
grabben
grab
graviteren
gravitate
greinen
grain
grimeren
make up
groeven
do
grommen
growl

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'graze':

None found.
Learning languages?