Graven (to dig) conjugation

Dutch
36 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
graaf
I dig
graaft
you dig
graaft
he/she/it digs
graven
we dig
graven
you all dig
graven
they dig
Present perfect tense
heb gegraven
I have dug
hebt gegraven
you have dug
heeft gegraven
he/she/it has dug
hebben gegraven
we have dug
hebben gegraven
you all have dug
hebben gegraven
they have dug
Past tense
groef
I dug
groef
you dug
groef
he/she/it dug
groeven
we dug
groeven
you all dug
groeven
they dug
Future tense
zal graven
I will dig
zult graven
you will dig
zal graven
he/she/it will dig
zullen graven
we will dig
zullen graven
you all will dig
zullen graven
they will dig
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou graven
I would dig
zou graven
you would dig
zou graven
he/she/it would dig
zouden graven
we would dig
zouden graven
you all would dig
zouden graven
they would dig
Subjunctive mood
grave
I dig
grave
you dig
grave
he/she/it dig
grave
we dig
grave
you all dig
grave
they dig
Past perfect tense
had gegraven
I had dug
had gegraven
you had dug
had gegraven
he/she/it had dug
hadden gegraven
we had dug
hadden gegraven
you all had dug
hadden gegraven
they had dug
Future perf.
zal gegraven hebben
I will have dug
zal gegraven hebben
you will have dug
zal gegraven hebben
he/she/it will have dug
zullen gegraven hebben
we will have dug
zullen gegraven hebben
you all will have dug
zullen gegraven hebben
they will have dug
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gegraven hebben
I would have dug
zou gegraven hebben
you would have dug
zou gegraven hebben
he/she/it would have dug
zouden gegraven hebben
we would have dug
zouden gegraven hebben
you all would have dug
zouden gegraven hebben
they would have dug
Du
Ihr
Imperative mood
graaf
dig
graaft
dig

Examples of graven

Example in DutchTranslation in English
"Als je 'n tunnel wilt graven, graaf maar raak."If you want to dig a tunnel, dig a tunnel.
"Alvorens je te wreken, delf dan eerst twee graven.""Before setting out on revenge, you first dig two graves."
"Dus wat we kunnen doen is een tunnel graven. ""So what we can do is, dig a tunnel."
"Klokkengieters moeten samen het gietgat graven"."Founders must dig a foundry pit themselves."
"Supernatural" laat het opgraven van graven er zo makkelijk uitzien...Oh, my god. "Supernatural" makes digging graves... Seem so easy.
"Als je 'n tunnel wilt graven, graaf maar raak."If you want to dig a tunnel, dig a tunnel.
"Graaf, graaf, graaf, tot je veilig bent." Vreemd bevel van een OC."Dig, dig, dig until you are safe." Strange order from an OC.
"Oké, graaf maar.""Okay, dig a tunnel."
"Oké, graaf maar."Okay, dig a tunnel.
'Ik realiseer me nu ik dieper in de geheimen van de doos graaf dat men zich vergist in haar doel. '"I now realize as I dig deeper into the secrets of the box her purpose has been mistaken."
'S nachts gaat de dief uit... in duisternis graaft hij onder het huis...At night the thief goes out in darkness he digs under the house....
'Wie een kuil graaft, valt er zelf in.'"Whosoever diggeth a pit shall fall therein."
's Nachts graaft hij niet.He won't dig gold at night.
- Daar heb jij nu de leiding over. Als je een kuil graaft in de modder, vermoord ik je.And you are now in charge of that, and if you dig a hole in a-in, in a dirt field, I'm gonna kill you.
- Echt niet. Hij is misschien wat onstabiel, maar hij graaft geen lijken op.He might be a little unhinged lately, but he's not capable of digging up a grave.
"Ho-Ha, we nemen dat erbij," en we hebben een gat in de grond gegraven en verbleven daar."Ho-hum, let's get on with it," and we dug a hole in the ground and stayed there.
- Degene die je hebt gegraven?- The one I dug?
- Deze zijn pas gegraven.These holes were dug recently.
- Die hij heeft gegraven.Graves he dug.
- Heb je die kuil in je eentje gegraven?-You dug that pit on your own?
"Elke keer als Josiane haar nagels in Sylvie's lichaam groef,"Whenever Josiane dug her nails into Sylvie's body,
- Een buur vond me, groef me uit.A neighbor found me, dug me out.
- Hij groef het tijdreisapparaat op.He dug up a time travel device.
- Ik groef dit op aan de rivieroever.I dug this up by the river side.
- Is dat zo? Want ik struikelde net en viel in een kuil, wat Joel groef om Lavon een "waterpartij" te geven en verzwikte mijn enkel.'Cause I just tripped and fell in that hole that Joel dug trying to give Lavon a "water feature"
"Dus groeven ze 'n kuil in de grond en wreven zijn gezicht in met het sap..." "...van een agaveplant..." "...en lieten mij toekijken hoe de mieren kwamen."So they dug a pit and they rubbed his face with sweet juice and made me watch the ants come.
"Toen Damon's tanden in haar nek groeven,"When Damon's fangs dug into her neck,
't Is moeras en ze groeven kuilen.It's marshland and they've dug pits.
- De christenen groeven zelf gangen.The Christians would have dug their own passages and burial chambers centuries later.
-Boyd en ik groeven kolen op toen we 19 waren.Boyd and I dug coal together when we were 19.
♪ I'll dig my own shallow grave ♪ synced/corr.enNL-Subsby JANELIZ♪ I'll dig my own shallow grave ♪
Al gravend, moest ik aan jou en Dawson denken.While I was digging, I got to thinking about you and Dawson.
Charlie Crocker vond je vijf jaar geleden, greppels gravend voor een paar cent per dag... en nu verdien je 125 dollar per maand... als chef van het grootste bedrijf in de geschiedenis van Amerika.And Jim, Charlie Crocker found you five years ago. You were digging ditches in San Jose for pennies a day, and you make $125 a month as construction manager for the greatest enterprise in the history of America.
De bodem wemelt met de onophoudelijke activiteit van micro-organismen, etend, gravend, aeratend en transformerend.Soils teem with the incessant activity of micro-organisms, feeding, digging, aerating and transforming.
En iets verder gravend lijkt het erop dat ze de procedure doorliep via haar verzekering, die geen cosmetische chirurgie dekt, maar Dr. Denning blijkbaar heeft goedgekeurd.And digging a little further, it appears as if she ran the procedure through her insurance, which doesn't cover cosmetic surgery, but which Dr. Denning apparently signed off on and approved.
Je bent op een gaten-gravend college.You're at a hole-digging college.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

draven
trot
garven
do
golven
golf
granen
do
grazen
graze
gruwen
shudder
slaven
slave
staven
do
traven
do

Similar but longer

afgraven
abrade
begraven
bury
graveren
engrave
ingraven
hedge
omgraven
do
opgraven
exhume

Random

genieten
generalize
germaniseren
germanize
glazuren
glaze
gniffelen
do
gnuiven
chuckle
goedvinden
approve
grauwen
snarl
graveren
engrave
grosseren
base
gruizelen
pulverize

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'dig':

None found.
Learning languages?