Aandringen (to insist) conjugation

Dutch
52 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
dring aan
I insist
dringt aan
you insist
dringt aan
he/she/it insists
dringen aan
we insist
dringen aan
you all insist
dringen aan
they insist
Present perfect tense
heb aangedrongen
I have insisted
hebt aangedrongen
you have insisted
heeft aangedrongen
he/she/it has insisted
hebben aangedrongen
we have insisted
hebben aangedrongen
you all have insisted
hebben aangedrongen
they have insisted
Past tense
drong aan
I insisted
drong aan
you insisted
drong aan
he/she/it insisted
drongen aan
we insisted
drongen aan
you all insisted
drongen aan
they insisted
Future tense
zal aandringen
I will insist
zult aandringen
you will insist
zal aandringen
he/she/it will insist
zullen aandringen
we will insist
zullen aandringen
you all will insist
zullen aandringen
they will insist
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou aandringen
I would insist
zou aandringen
you would insist
zou aandringen
he/she/it would insist
zouden aandringen
we would insist
zouden aandringen
you all would insist
zouden aandringen
they would insist
Subjunctive mood
dringe aan
I insist
dringe aan
you insist
dringe aan
he/she/it insist
dringe aan
we insist
dringe aan
you all insist
dringe aan
they insist
Past perfect tense
had aangedrongen
I had insisted
had aangedrongen
you had insisted
had aangedrongen
he/she/it had insisted
hadden aangedrongen
we had insisted
hadden aangedrongen
you all had insisted
hadden aangedrongen
they had insisted
Future perf.
zal aangedrongen hebben
I will have insisted
zal aangedrongen hebben
you will have insisted
zal aangedrongen hebben
he/she/it will have insisted
zullen aangedrongen hebben
we will have insisted
zullen aangedrongen hebben
you all will have insisted
zullen aangedrongen hebben
they will have insisted
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou aangedrongen hebben
I would have insisted
zou aangedrongen hebben
you would have insisted
zou aangedrongen hebben
he/she/it would have insisted
zouden aangedrongen hebben
we would have insisted
zouden aangedrongen hebben
you all would have insisted
zouden aangedrongen hebben
they would have insisted
Present bijzin tense
aandring
I insist
aandringt
you insist
aandringt
he/she/it insists
aandringen
we insist
aandringen
you all insist
aandringen
they insist
Past bijzin tense
aandrong
I insisted
aandrong
you insisted
aandrong
he/she/it insisted
aandrongen
we insisted
aandrongen
you all insisted
aandrongen
they insisted
Future bijzin tense
zal aandringen
I will insist
zult aandringen
you will insist
zal aandringen
he/she/it will insist
zullen aandringen
we will insist
zullen aandringen
you all will insist
zullen aandringen
they will insist
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou aandringen
I would insist
zou aandringen
you would insist
zou aandringen
he/she/it would insist
zouden aandringen
we would insist
zouden aandringen
you all would insist
zouden aandringen
they would insist
Subjunctive bijzin mood
aandringe
I insist
aandringe
you insist
aandringe
he/she/it insist
aandringe
we insist
aandringe
you all insist
aandringe
they insist
Du
Ihr
Imperative mood
dring aan
insist
dringt aan
insist

Examples of aandringen

Example in DutchTranslation in English
'Anders zouden we aandringen.'"Otherwise, we'd insist on you being here."
'Ze bleven aandringen dat het een vliegtuig was dat het gebouw geraakt heeft'." They also kept insisting that a plane hit the building.
- Als we aandringen op opereren... nemen ze 'm mee en overleeft hij de eerste jump niet.If we insist, they'll put him on the first cruiser out of here. He won't survive the first jump.
- Dat kan ik gelijk doen tegen een kleine prijs... maar ik moet erop aandringen dat u hier blijft en uw ogen dichtdoet.I can do that for you right now for a small fee, though I must insist that you remain within these walls and close your eyes.
- Eli gaat aandringen.- Eli is going to insist.
- Ik dring aan.- I insist.
Daar tijfel ik niet aan, maar ik dring aan op begeleiding door een agent.I don't doubt that, but I'm going to have to insist on sending an agent to escort you to your destination.
Edelachtbare, ik dring aan op een pauze.Your honor, I insist on another recess, please.
En ik dring aan dat hier beneden prima is.And I insist right here is fine.
"Rebellenleider Generaal Dutati dringt aan op de partitie...""Rebel leader general dutati insists on the partition"
- Ja, maar... hij dringt aan op gevangenisstraf voor de valse uitoefening.- Yes, but... he's insisting on jail time for the false personation.
- Ze dringt aan.She insists.
De Jockey Club dringt aan op unieke namen.The Jockey Club insists on unique names.
Deze man dringt aan op kamer 5.This guy insists on Room 5.
'Ze dringen aan op totale discretie.''They insist on total discretion.'
- Wij dringen aan op je verblijft.- We insist on you staying.
-Zij dringen aan en jij maakt bezwaar.They'll insist and you'll refuse.
De erfgenamen dringen aan op een complete reiniging voordat ik het officieel op de markt zet.The heirs insist on a complete cleansing before I officially put it on the market.
Ik ook niet, maar ze dringen aan.I don't want any, but they insist.
- Ik kan me voorstellen dat zijn advocaat erop heeft aangedrongen berouwvol te lijken, zodat hij kan pleiten voor clementie.Well, I imagine his attorney has insisted that he appear remorseful so she can plead for leniency.
- In feite heb ik aangedrongen.Well, actually, I insisted.
.. en Isobel Crompton heeft erop aangedrongen dat we doorgaan met het concert ter nagedachtenis aan haar overleden echtgenoot...and Isobel Crompton has insisted that we go ahead with the concert in memory of her late husband.
Als je niet had aangedrongen om de procedure te volgen, je carrière was niet in gevaar.If you hadn't insisted on following procedure, your career wouldn't be on the line right now.
Anwar heeft aangedrongen.Anwar insisted.
- De beller drong aan.- The caller insisted.
- Het was, maar McPhee drong aan op absolute geheimhouding.- It was, but McPhee insisted on absolute secrecy.
- Hij drong aan.He insisted: It's a Mr:
- Sandra drong aan.● Sandra insisted I come.
Adrien drong aan om hem thuis te verzorgen, maar Manu wees zijn medelijden af.Adrien insisted Manu move in but Manu rejected his compassion.
Ik was in Berlijn gestationeerd en ik verdiende nogal veel aan het Duitse leger en ze drongen aan om van mij als voorbeeld te stellen.I was stationed in Berlin and I was making rather a lot of money out of the German army and they insisted that the British army made an example of me.
Luister, zij drongen aan, oké?Hey, listen, they insisted, OK? Mmm.
Op de dag van de stemming in het Lagerhuis plaatste The Sun een bomslachtoffer op de voorpagina, en drongen aan op een wetswijziging.On the day of the vote in the House The Sun placed a bomslachtoffer on the front page, and insisted on a change in the law.
Ze drongen aan dat ik voor hen vertrok.They insisted I get a head start. I got a ride on one of the military vans.
Ze drongen aan op bevriezing van de belastingen.They insisted to freeze taxes.
- Ik ben M. Dior niet. Sorry dat ik zo aandring.Sorry to insist but...
Als ik aandring?If I insist?
En als ik aandring, maak ik dan 'n kans?And if you insist a bit, would I be lucky?
Het spijt me dat ik zo aandring, maar ik moet de dauphin snel spreken.I'm sorry to insist, but I must see the dauphin. We have no time to lose.
Ik verander het onderwerp niet als ik aandring op een afgeleid auteursrecht.It's not changing the subject to insist on a derivative copyright.
- Als je aandringt...Well, if you insist...
- Als je aandringt.If you insist.
- Als je erop aandringt.If you insist.
- Als u aandringt om in lokale regering te mengen, mag ik een suggestie doen dat een winnende stem kan opleveren?If you insist on interfering in local government, may I make a suggestion that could prove a vote winner?
- Omdat Cam erop aandrong.Really? Because Cam insisted.
Als hij aandrong op de behandeling van verslaafden en daklozen, we problemen zouden krijgen.That if he insisted on treating addicts and homeless people, we'd have trouble.
Bied je het aan omdat George Bligh erop aandrong?Are you offering because George Bligh insisted you do?
Dank je, Cleveland Brown Jr., Wie er op aandrong om op te treden zonder enige geschiktheid voor een kleutertuin talenten jacht.Thank you, Cleveland Brown Jr., who insisted on performing despite being ineligible for a kindergarten talent show.
De camera brak omdat je aandrong op het uitvoeren van een illegale-test waar we ook gemakkelijk een week mee konden wachten.The camera broke because you insisted on performing an illegal test when we could have easily waited a week.
Daar was je, op weg naar je grote visreis als vrijgezellenfeest, en ik begon tegen je als zo'n hysterische visvrouw, erop aandringend dat je zitplaatsen moest afmaken voordat je zou gaan.There you are, heading off for your big bachelor party fishing trip and I start in on you Iike some hysterical fishwife, insisting that you finish the seating chart before you go.
Dat twee agenten in de winkel waren met een huiszoekingsbevel, aandringend dat we gestolen goederen hadden, die, als dat zo was, van Milo zouden zijn.That two cops were in the store with a warrant, insisting we had stolen property, which, if we did, that would be Milo's.
Ze zal je hier voor de rest van je leven opgesloten houden... erop aandringend dat het voor je eigen veiligheid is.She'll keep you chained up in here for the rest of your life, insisting it's for your own protection.
erop aandringend dat het een prioriteit blijft voor de regering.'insisting that it remains a priority for the administration.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aandrijven
drive

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aandiepen
press elms
aandraven
trot along
aandrijven
drive
aandruisen
press rustling
aaneenhaken
do
aaneensluiten
write in one
aanfloepen
catch
aangieren
come roaring along
zweden
do
zwiepen
sway

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'insist':

None found.
Learning languages?