Kiment (to rescue) conjugation

Hungarian
87 examples
This verb can also have the following meanings: save, extricate, liberate, salvage, excuse, exculpate, to excuse

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kimentek
I rescue
kimentesz
you rescue
kiment
he/she to rescue
kimentünk
we rescue
kimentetek
you all rescue
kimentenek
they rescue
Present definite tense
kimentem
I rescue
kimented
you rescue
kimenti
he/she rescues
kimentjük
we rescue
kimentitek
you all rescue
kimentik
they rescue
Past indefinite tense
kimentettem
I rescued
kimentettél
you rescued
kimentett
he/she rescued
kimentettünk
we rescued
kimentettetek
you all rescued
kimentettek
they rescued
Past definite tense
kimentettem
I rescued
kimentetted
you rescued
kimentette
he/she rescued
kimentettük
we rescued
kimentettétek
you all rescued
kimentették
they rescued
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kimentenék
I would rescue
kimentenél
you would rescue
kimentene
he/she would rescue
kimentenénk
we would rescue
kimentenétek
you all would rescue
kimentenének
they would rescue
Conditional present definite tense
kimenteném
I would rescue
kimentenéd
you would rescue
kimentené
he/she would rescue
kimentenénk
we would rescue
kimentenétek
you all would rescue
kimentenék
they would rescue
Conditional past indefinite tense
kimentettem volna
I would have rescued
kimentettél volna
you would have rescued
kimentett volna
he/she would have rescued
kimentettünk volna
we would have rescued
kimentettetek volna
you all would have rescued
kimentettek volna
they would have rescued
Conditional past definite tense
kimentettem volna
I would have rescued
kimentetted volna
you would have rescued
kimentette volna
he/she would have rescued
kimentettük volna
we would have rescued
kimentettétek volna
you all would have rescued
kimentették volna
they would have rescued
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kimenteni
I will rescue
fogsz kimenteni
you will rescue
fog kimenteni
he/she will rescue
fogunk kimenteni
we will rescue
fogtok kimenteni
you all will rescue
fognak kimenteni
they will rescue
Future definite tense
fogom kimenteni
I will rescue
fogod kimenteni
you will rescue
fogja kimenteni
he/she will rescue
fogjuk kimenteni
we will rescue
fogjátok kimenteni
you all will rescue
fogják kimenteni
they will rescue
Subjunctive present definite tense
kimentsem
(if/so that) I rescue
kimentsd
(if/so that) you rescue
kimentse
(if/so that) he/she rescue
kimentsük
(if/so that) we rescue
kimentsétek
(if/so that) you all rescue
kimentsék
(if/so that) they rescue
Subjunctive present indefinite tense
kimentsek
(if/so that) I rescue
kiments
(if/so that) you rescue
kimentsen
(if/so that) he/she rescue
kimentsünk
(if/so that) we rescue
kimentsetek
(if/so that) you all rescue
kimentsenek
(if/so that) they rescue
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kimentenem
I to rescue
kimentened
you to rescue
kimentenie
he/she to rescue
kimentenünk
we to rescue
kimentenetek
you all to rescue
kimenteniük
they to rescue

Examples of kiment

Example in HungarianTranslation in English
- Megyek kimenteni!- I'm goin' to rescue.
A Szövetségi Katasztrófa-Bizottság képes átmeneti szállást nyújtani több tízezer ember számára, kimenteni a tetőkön rekedteket, és azokat, akik a stadionba szorultak.The Federal Emergency Management Agency is scrambling to find temporary housing for tens of thousands of people, to rescue people stranded on roofs in the now uninhabitable Super Dome.
A fiad mondta, hogy a te ötleted volt kimenteni engem.Your son told me it was you who asked him to rescue me from King Minos.
A frontról jelentkezem, Dave! Két rendőr megsebesült egy lövöldözés közben. A rendőrség többszöri kísérlet ellenére sem tudja kimenteni az embereit.We're in a war zone, Dave: two motorcycle officers horribly wounded in the police seemingly unable to rescue them in spite of several it's completely out of control down here.
A jelentését egy nem hivatalos akcióról, arról, hogy megpróbálta kimenteni a tolmácsát Boszniából.A report you'd written about an unsanctioned mission to rescue your translator from Bosnia.
Visszaszerezzük a gyerekeket, aztán kimentünk.- Don't worry, I got a plan. We're gonna get the kids back and then we'll rescue you.
Azzal jelet tudunk küldeni a portugál hajónak, akik idejönnek, és kimentenek minket.We can use to send a beacon to... to the Portuguese ship. And they'll come and rescue us.
Már kértem egy mentőhajót, amin bátor dán hajósok kimentenek minket.I've already radioed for a rescue boat sailed by brave Danish sailors.
És ha bezárnád magad oda, megeheted, amíg a tűzöltők kimentenek.If you lock yourself in, you can eat them until the fire department rescues you.
Úgy éreztem, mint akit kimentenek egy égő roncsból.IfeltlikeIwasbeing rescued from a burning wreck.
De ha egyedül megyek, kimentem a Doktort és idehozom, és ő feltárhatja a gyengeségüket.But if I go in alone, rescue the Doctor, bring him back here, he will have discovered their weaknesses.
Megyek, kimentem.I'll go rescue her.
Úgy gondolta, hogy te majd kimented őt, a tragikus életéből.She thought you were gonna rescue her from her tragic life.
Csinál valamit, ami kimenti Andrest ebből a helyzetből.Do something that rescues Andresen this situation.
Kronosz a görög mitológiában megeszi valamennyi gyermekét, kivéve Zeuszt, aki végül kimenti a testvéreit az apjuk hasából, köztük Poszeidónt is.In Greek mythology, Cronus eats all of his children except for Zeus, who eventually rescues his siblings, including Poseidon, from the belly of his father.
- Majd kimentjük.- We can rescue her.
Emberrablást színlelünk, megijed, aztán kimentjük az emberrablásból.We fake a kidnapping, scare her, and then, when we rescue her from it...
Megállapítjuk mi ez, aztán kimentjük.We'll determine what it is... and see if it's safe to call in a rescue operation.
És meg is kapják, közben pedig ti kimentitek a lányokat.That's what we'll give them, ...while you go through the aquifer and rescue the girls.
- A legénységet kimentik?- Are my crew being rescued?
A cirkálók majd kimentik a legénységet!The frigates will rescue the lifeboats!
Eddig nem értesültünk sérülésről, John... de most kaptunk hírt, miszerint egy daru elindult... amivel kimentik majd a szegény kölyköket... mielőtt a felszín rájuk omlik.There's no word yet on injuries, John... but we are getting reports that a crane is on its way to the scene... to try and rescue those poor deaf children... before the ground collapses on top of them.
Igen, és azt mondják ha megnyomják akkor az óra elküldi, a pontos helyzetüket egy profi mentőcsapatnak akik jönnek és kimentik őket.Yeah, they say that if they pull those pins out, the watch will send their precise position to a team of professionals who will come and rescue them.
Megvárjuk, amíg azok a DIS-es emberek kimentik az elnök lányát aztán pedig összetakarítunk.We can only wait for those DIS guys to rescue the people safely and then just clean up.
Azt mondom neki, "Te vagy a harmadik terhes nő, akit a hónapban kimentettem."So I say to her, "You're the third pregnant girl I've rescued this month."
Csak mert kimentettem őt.That's only because I rescued him.
Ha minden lány után lenne egy dollárom, akit kimentettem egy kolostorból, Tádzsikisztánban...If I had a dollar For every girl I rescued from a monastery In tajikistan, I'd be-
Miután kimentettem James-t...Having rescued James...
Miután kimentettem a halom ganéból.After I rescued him from the dung heap.
Nagyon hálás voltam, amikor kimentettél anyám karmai közül, de...I was so grateful to you when you rescued me from the grip of my mama's talons, but...
Nos, végül csak kimentettél a táborból! Jobb későn, mint soha!Well, I guess you finally rescued me at camp.
- ...kimentett egy portugál teherhajó.- ...was rescued by a Portuguese freighter.
- A csodás férfira, aki kimentett a kisvárosi csatornától?- The adorable man who rescued me from tiny-town action news?
A kimentett férfi azt mondja:The rescued man says:.
A nézők emlékezhetnek Sammy fiúra egy néhány hónappal ezelőtti történetből, mikoris Sammy fiú számos gyermeket kimentett, amikor a Bentner árvaház kigyulladt.Viewers might remember Sammy Boy from a story we did a couple of months ago when Sammy Boy rescued several children from a fire at the Bentner Orphanage.
Az örökös megmentő, Krrish, kimentett egy másik gyereket és biztonságban visszaadta a családjának.Eternal savior, Krrish, rescued another kid and... safely reunited him with his family.
Ez a klíma kondenzátora, amit kimentettünk az égő roncsból.This is the air-conditioning matrix we rescued from the burning wreck.
A tűzoltók kimentettek egy embert a 2. emeletről akiről úgy vélik hogy a tulajdonos fia.The fire brigade has rescued a man from the second level whom is believed to be owner's son.
Akik mellesleg kimentettek két tengerészgyalogost, miközben lőttek rájuk.Who, by the way, rescued two Marines while taking heavy fire.
Egy óra múlva kimentettek.I was rescued in an hour.
Lefeküdtem... aztán jöttek a tűzoltók és kimentettek minket.I went to bed and then the firemen came and rescued us.
Mi van a tengerészgyalogosokkal, akiket kimentettek?What about the Marines who were rescued?
Említette az előző heti autóbalesetet, ahol kimentetted a sofőrt, mielőtt a kocsi felrobbant.She mentioned the car crash last week, where you rescued the driver just seconds before the car exploded.
Szóval egytől-egyig kimentetted őket.And they were drowning... so one by one, you rescued them.
20 évvel később egy vak lány visszakapta a látását, miután kimentette a tűzből.20 years later,a blind girl regained her sight when she rescued the book from a fire.
Beszéltél a férfival, aki kimentette?Yes acturally, did you talk to the guy that rescued him?
Dr. Scott Perkins-nek és Kate Girard parancsnoknak a mentőegység vezetőjének, mely kimentette őt a Vénusz, Afrodité felföldjén lévő állomásról.And the salvage team Of dr. Scott perkins, And commander kate girard, Who rescued him From our outpost
Hogy érted azt "a férfival, aki kimentette?"What do you mean "the guy who rescued him?"
lkari parancsnok volt az aki kimentette.It was Commander Ikari who rescued her.
Hat hónappal ezelőtt, mi kimentettük ezt a kismadarat... a csempészek karmai közül.Six months ago, we rescued this little bird... from smugglers.
Remélem időben kimentettük őt a Romlottak karmaiból.I can only hope we rescued her in time from the hands of the Touched.
- Biztosan kimentették.He must've got rescued.
Amikor kimentették a húgom, még életben volt.When my sister was rescued, she was still alive.
Az Fehér Ház közleménye szerint biztonságban kimentették, és most az amerikai föld felé tart.The White House reported... he was safely rescued and on his way to American soil.
Frannie Driscoll, a lányát korábban kimentették.Frannie Driscoll,her daughter was rescued earlier.
Három napon keresztül ottmaradt vele életben tartotta, amíg kimentették őket.She spent three days holding onto him keeping him alive until they were rescued.
Az aljára tettem egy teknőt hogy megvédje azt. A csörlő pedig... az nem nekem kell, hanem hogy kimentsem azt a 2 idiótát mikor beragadnak, mert befognak.I have fitted a sump guard to protect the underside if it bottoms out, and the winch... that's not for me, that's to rescue those two idiots WHEN they get stuck, which they will.
Azért vagyok itt, hogy kimentsem a gyerekeket.l'm here to rescue the kids.
- Azonban, ha én lennék a felelős, beküldenék egy csapatot, hogy kimentse a lányt meg azt aki vele van.- Mind you If I was in charge, my first order would be to send in a combat team to rescue that girl and anyone with her.
Bejött, hogy kimentse a társát, elmondani, hogy veszített?Did you come in to rescue your partner, tell her she's lost?
Beugrott a vízbe, hogy kimentse. Azóta nem hallott róluk senki.She dove into the ocean to rescue him, and they were never heard from again.
Levezetni 30 rövid kilométert. Hogy kimentse a férjét a pokol bugyrából.To drive 20 short miles to rescue your husband from the clutches of doom.
Szükségem van magára, hogy kimentse a fiaimat.I need you to rescue my guys.
A küldetésünk az lett volna, hogy kimentsük a túlélőket.Our mission was put together to come here to rescue survivors.
Bent még mindig sokan várják, hogy kimentsük őket.There are still many inside to be rescued.
Folytatva a történetet, Jeremy és én két hatalmas amerikai terepjárót vettünk segítségül, hogy kimentsük Richard Hammond-ot a semmi közepéből a kanadai Sziklás-hegység fagyos vidékén.Now, tonight Jeremy and I are using two huge American pick-up trucks to rescue Richard Hammond, who's been abandoned on a freezing cold mountain top in the Canadian Rockies.
Jelenleg azon vagyunk, hogy kimentsük őket.Right now the rescue teams are moving in.
Lee Jung Woo, az a lényeg, hogy a védett személyt biztonságban kimentsük.Lee Jung Woo, our purpose is to safely rescue the VIP.
- hogy még időben kimentsék a lányt...- to rescue this girl...
A romok közötti gyűrűtranszportert használva feljutottak a hajóra.. - ..hogy kimentsék a CSK-1-et.They used the rings at the ruins to go up to the ship to rescue SG-1 .
Az anya halála után át kellett vágniuk a testét, hogy kimentsék a nyolc éves Starlat a járműből.And after her mother died, they had to saw through her body in order to extricate eight-year-old Starla and rescue her from the vehicle.
Beszöktek a palotába, hogy kimentsék Yushint és Alcheont?They infiltrated the capital to rescue Yushin and Alcheon?
Ehelyett összeálltak, hogy kimentsék a roncsban rekedt civileket.Instead, they banded together to rescue trapped civilians from the wreckage.
Nem azért küldtem a vészjelzést, hogy kiments engem, hanem azért, hogy megmentselek téged.I didn't send you that distress call cos I wanted you to rescue me. I sent it because I wanted to rescue you.
- Az FBI taktikai csapata ott lesz, hogy kimentsen.The fbi tac team will be there to rescue you.
Azt mondta Messer nyomozónak, felelősséget érzett, hogy mindenkit kimentsen.You told Detective Messer you felt a responsibility to rescue everyone from the truck.
Küldjek egy járőrt, hogy kimentsen onnan?Should I send a squad car to rescue you?
Láttad, hogyan küzdött felszabadító csapatom, hogy kimentsen az aljas lgazság Ligája karmaiból, szörnyű elnyomóinkéból, kik e bolygót uralják.You saw how my band of freedom fighters battled to rescue you from the clutches of the dastardly Justice League the horrible oppressors of our world.
Mintha Isten direkt hozzád küldött volna egy angyalt, hogy kimentsen a pokolból.Feelin' like God put an angel on Earth just for you, who could rescue you from the depths of hell.
Megálltunk, hogy kimentsünk egy csecsemőt az égő kocsiból és eközben valaki gyorsan kipakolta a mi kocsinkat.We pulled over to rescue a baby from a burning car... and somebody stole all of our stuff while we were distracted.
Furcsamód még most is azt várom, hogy kimentsenek a vízből, de ehhez a dobpergés, a taps, vagy egy katona vágyálma kevés.But the odd thing is I'm still in that river, and I want to be rescued. But not by some drum roll or applause or a soldier's fantasy.
Remélem, mindent elkövetnek, hogy kimentsenek.I do hope that you do your best to rescue me.
Egyszer nekem kellett kimentenem.Well... he called me to rescue him one time.
Magadat kell kimentened!You have to rescue yourself!
Ha lezuhannak, még több vállalkozót kell kimentenünk.They go down, we have more contractors to rescue.
Ha most felhúzzátok az orrotokat és később kell kimentenünk benneteket, a feltételek korántsem lesznek ilyen kedvezőek.You turn your nose up at this now and we have to rescue you later, the terms won't be nearly as attractive.
Sikerült hármat kimentenünk a lányok közül.We were able to rescue three of the girls.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elment
save
kimegy
exit

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

keletkezik
come into being
kérdez
ask
kiállít
send off
kijelent
state
kikapcsol
disconnect
kilélegez
exhale
kímél
compel
kimond
utter
kizsákmányol
exploit
kódol
code

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'rescue':

None found.
Learning languages?