Varastoida (to store) conjugation

Finnish
42 examples
kotus type 62/voida, no gradation

Conjugation of eiti

minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Present tense
varastoin
I store
varastoit
you store
varastoi
he/she stores
varastoimme
we store
varastoitte
you all store
varastoivat
they store
varastoidaan
is stored
Past tense
varastoin
I stored
varastoit
you stored
varastoi
he/she stored
varastoimme
we stored
varastoitte
you all stored
varastoivat
they stored
varastoitiin
was stored
Conditional mood
varastoisin
I would store
varastoisit
you would store
varastoisi
he/she would store
varastoisimme
we would store
varastoisitte
you all would store
varastoisivat
they would store
varastoitaisiin
would be stored
Imperative mood
-
varastoi
store!
varastoikoon
store!
varastoikaamme
let's store!
varastoikaa
store!
varastoikoot
store!
varastoitakoon
be stored!
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Potential tense
varastoinen
I probably store
varastoinet
you probably store
varastoinee
he/she probably stores
varastoinemme
we probably store
varastoinette
you all probably store
varastoinevat
they probably store
varastoitaneen
probably is stored
1st
1st long
2nd inessive
2nd instructive
3nd inessive
3rd elative
3rd illative
3rd adessive
3rd abessive
3rd instructive
4th nominative
4th partitive
5th
Infinitives
varastoida
to store
varastoidakseen
to store
varastoidessa
while storing
varastoiden
while storing
varastoimassa
storing
varastoimasta
storing
varastoimaan
storing
varastoimalla
storing
varastoimatta
storing
varastoiman
storing
varastoiminen
storing
varastoimista
storing
varastoimaisillaan
just about to store
Passive infinitives
varastoitaessa
while not storing
-
-
-
-
-
-
varastoitaman
not storing
-
-
-
-
-
Present
Past
Agent
Participles
varastoiva
storing
varastoinut
stored
varastoima
stored
Passive participles
varastoitava
not stored
varastoitu
not stored
-
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Present negative tense
en varastoi
I do not store
et varastoi
you do not store
ei varastoi
he/she do not store
emme varastoi
we do not store
ette varastoi
you all do not store
eivät varastoi
they do not store
ei varastoida
is not stored
Past negative tense
en varastoinut
I did not store
et varastoinut
you did not store
ei varastoinut
he/she did not store
emme varastoineet
we did not store
ette varastoineet
you all did not store
eivät varastoineet
they did not store
oli varastoitu
had been stored
Conditional negative tense
en varastoisi
I would not store
et varastoisi
you would not store
ei varastoisi
he/she would not store
emme varastoisi
we would not store
ette varastoisi
you all would not store
eivät varastoisi
they would not store
-
Imperative negative mood
-
älä varastoi
do not store!
älköön varastoiko
let him/her/it not store!
älkäämme varastoiko
let's not store!
älkää varastoiko
do not store!
älkööt varastoiko
do not store!
-
minä
sinä
hän
me
te
he
Potential negative tense
en varastoine
I probably do not store
et varastoine
you probably do not store
ei varastoine
he/she probably does not store
emme varastoine
we probably do not store
ette varastoine
you all probably do not store
eivät varastoine
they probably do not store
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Present perfect tense
olen varastoinut
I have stored
olet varastoinut
you have stored
on varastoinut
he/she has stored
olemme varastoineet
we have stored
olette varastoineet
you all have stored
ovat varastoineet
they have stored
on varastoitu
has been stored
Past perfect tense
olin varastoinut
I had stored
olit varastoinut
you had stored
oli varastoinut
he/she had stored
olimme varastoineet
we had stored
olitte varastoineet
you all had stored
olivat varastoineet
they had stored
-
Conditional perfect tense
olisin varastoinut
I would have stored
olisit varastoinut
you would have stored
olisi varastoinut
he/she would have stored
olisimme varastoineet
we would have stored
olisitte varastoineet
you all would have stored
olisivat varastoineet
they would have stored
olisi varastoitu
would has been stored
Imperative perfect tense
-
ole varastoinut
you have stored!
olkoon varastoinut
he/she have stored!
olkaamme varastoineet
we have stored!
olkaa varastoineet
you all have stored!
olkoot varastoineet
they have stored!
olkoon varastoitu
has been stored!
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Potential perfect tense
lienen varastoinut
I probably have stored
lienet varastoinut
you probably have stored
lienee varastoinut
he/she probably has stored
lienemme varastoineet
we probably have stored
lienette varastoineet
you all probably have stored
lienevät varastoineet
they probably have stored
lienee varastoitu
probably has been stored
Present perfect negative tense
en ole varastoinut
I have not stored
et ole varastoinut
you have not stored
ei ole varastoinut
he/she has not stored
emme ole varastoineet
we have not stored
ette ole varastoineet
you all have not stored
eivät ole varastoineet
they have not stored
-
Past perfect negative tense
en ollut varastoinut
I had not stored
et ollut varastoinut
you had not stored
ei ollut varastoinut
he/she had not stored
emme olleet varastoineet
we had not stored
ette olleet varastoineet
you all had not stored
eivät olleet varastoineet
they had not stored
-
Conditional perfect negative tense
en olisi varastoinut
I would not have stored
et olisi varastoinut
you would not have stored
ei olisi varastoinut
he/she would not have stored
emme olisi varastoineet
we would not have stored
ette olisi varastoineet
you all would not have stored
eivät olisi varastoineet
they would not have stored
-
sinä
hän
me
te
he
Imperative perfect negative tense
ole varastoinut
you have stored!
olkoon varastoinut
he/she have stored!
olkaamme varastoineet
we have stored!
olkaa varastoineet
you all have stored!
olkoot varastoineet
they have stored!
minä
sinä
hän
me
te
he
Potential perfect negative tense
en liene varastoinut
I probably have not stored
et liene varastoinut
you probably have not stored
ei liene varastoinut
he/she probably has not stored
emme liene varastoineet
we probably have not stored
ette liene varastoineet
you all probably have not stored
eivät liene varastoineet
they probably have not stored

Examples of varastoida

Example in FinnishTranslation in English
"Tavatessamme taannoin - te mainitsitte mahdollisuudesta varastoida erikoislaatuisia aseita -When we sågs nämnde you the possibility to store a particular type of weapons
- Ja varastoida ruumiimme.And store our bodies.
-...varastoida sitä, ja lähettää ulos.-...store it, send it out.
Aikuisena ihmisenä, pidätkö hyvänä ideana varastoida suurimman osan maallisesta omaisuudesta puuhun?So as a grown man, you think it's a good idea to store most of your earthly possessions in the woods?
Ei ole normaalia varastoida vahingoittuneita tiedostoja.To store damaged files. Well, it wasn't a standard situation.
"käyttäen lämpöä, jonka varastoin viiksiini," sanoo Bainbridge."using the heat stored in my moustache," says Bainbridge.
Minä varastoin ne kunnolla ja kunnioittaen.I'll get them properly and respectfully stored, ok?
Ostan tietokoneet itse ja varastoin ne tänne.I buy the computers myself, I store them in your apartment.
Vastapalvelukseksi varastoin rahojasi.In return, I safely store your money.
Vastustaakseen hyökkäystä kotimaahansa venäläiset tervehtivät ranskalaisia tuhotuin varastoin ja laajasti hävitetyin main.To combat this aggressive invasion of their homeland, the Russians welcomed the French with a destroyed storehouse, a widely desolated land.
"Jos varastoit aarteen maahan, se tullaan varastamaan. "If you store up your treasure on earth it will be stolen.
Tajuttomana sepitit tarinan ja varastoit sen muistiisi. - Nyt valveilla se tuntuu todelta.While you were unconscious you fabricated a story then stored it deep within your memory banks so that now awake when you look back on it it appears as real as any true memory
- Se varastoi energiaa...- It stores energy in the form of... - What?
Karhu varastoi ruokansa tänne sillan alle.The bear stores its food here under the bridge.
Kukaan ei varastoi hattaroita näin.Nobody stores cotton candy like this.
Luulen, että portti varastoi tiedot aliatomiselle tasolle kristalleissa.I think the gate stores its ones and zeros on a subatomic level within the crystals.
Niin kuin paristo varastoi sähköä.Like the way a battery stores energy.
- Ehkä varastoimme ruokaa muillekin kuin meille.Maybe we store up food for more than just us. Why?
- Me myymme, tuomme maahan - ja varastoimme.We sell, ship, store.
- Mitä varastoimme tänne?- What are we gonna store up here?
Aivan kuten olin jo sanomassa... tämä on varasto - ja varastoimme tavaroita, että ne ovat aina saatavilla, kuten tämä.Anyway, like I was saying, this is, uh, a storeroom... ..and the reason we store things is so that we always have them on hand, like this.
Hyvä on, pieni menee kabinettiin jonne varastoimme jouluseimet, vaikka meillä ei ole enää lupaa laittaa niitä esille, mutta emme keksineet kunniallista tapaa päästä niistä eroon.All right, the little one goes to the cabinet where we store the town nativity scene, although we're not allowed to display it anymore, but we can't figure out a respectful way of disposing of it.
- Keräätte ruokaa, varastoitte sen talvea varten?You gather food, store it for the winter?
Tutkimme raportteja, joiden mukaan varastoitte alkuainekemikaaleja.We're investigating reports that precursor chemicals have been stored in several official buildings.
...varastoivat ne, sekoittivat ne kuin maalin... ja antoivat meille valitsemansa uudet muistot.So they could store the information, remix it like so much paint... and give us back new memories of their choosing.
Arakacianilaiset asuttivat myös sinun yhteiskuntaasi... ja varastoivat jonkin verran nestettä sinne tuhotessaan maailmankaikkeutta.The Arakacians also occupied your colony... and stored some of the liquid there as they ravaged the universe.
Faaraon pitää valita viisas ja taitava mies Egyptin hallintomieheksi Tämän pitää huolehtia, että faaraon päällysmiehet ottavat talteen - viidenneksen runsaiden vuosien sadoista - ja varastoivat sen käytettäväksi nälkävuosinaHe must see that Pharaoh's overseers collect a fifth of what is produced during the years of plenty and store it for use during the years of famine.
He varastoivat isot määrät vettä mutta eivät koskaan kylve.They store all that water, but they never seem to bathe in it. Oh, yeah.
Jotkut varastoivat saveaan jopa 20 vuotta.I've heard some people store their clay for up to 20 years.
Aseet varastoidaan ennen siirtoa.Won't have a problem with me taking a few. The guns are stored before they're moved.
Kaikki siirrettävät prototyypit varastoidaan holviin.All transportable prototypes are stored securely here in the vault.
NASA:n Johnssonin avaruuskeskuksessa Houstonissa, minne tuollaisia kiviä varastoidaan - Se rekisteröitiin ALH84001:ksi.Back at NASA's Johnsons space center in Houston, where such rocks are stored, it was labeled ALH84001.
H-Henry oli varastoimassa toimituksia, ja--ja hän tuli syytetyksi murhasta.- That's what we said. Henry was storing a shipment and he gets popped for murder.
Kaverit, meillä on ruokaa koko talveksi, joten jos alatte varastoimaan sitä siitä tulee vastenmielistä ja meillä tulee olemaan jyrsijöitä....Guys, we gonna have food all winter... So, if you start storing, it's gonna get gross... and we gonna have rodent...
Aiheutit tämän katastrofin varastoimalla kiristysmateriaalisi siihen pankkiin.You've instigated this calamity by storing your blackmail materials in this bank.
Korallikivet muodostavat rangan varastoimalla kalkkikiveä. Sen päälle muodostuvat korallisärkät ja -riutat.The stony corals form skeletons by storing limestone, which leads to the formation of coral banks or coral reefs.
Hän ohitti huoneen, jossa heidän laitteensa olivat - ja jatkoi matkaansa kaksi kerrosta ylemmäs toiseen huoneeseen, - jonne hän oli varastoinut sen mitä kutsun tästä lähtien - Varmistuskoneeksi.Past the room that contained their machines and up two levels... he made his way to another room... where he had stored what I will refer to from here on as the Failsafe Machine.
Olen poistanut ja varastoinut sieluni.I have, uh, extracted and stored my soul.
Olen valmistanut sitä jo paljon - ja varastoinut ne eri puolllle maallmaa.I already extracted large quantities and stored it at different spots all over the world.
Olen varastoinut sen perseeseeni.I've stored it up my ass, yes.
Totta kai tiedän, olen varastoinut tavaraa sinne.Sure I do. I've stored stuff up there.
Tämän pienen palasen varastoima energia - riittää koko itärannikolle kuukaudeksi.Just think... the potential energy stored in this one tiny piece... could power the entire East coast for a month.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

vaapertaa
move uncertainly waddling
vakinaistuttaa
do
vakuutella
reassure
valmentaa
coach
vanhentua
become old
varastaa
steal
varastoitua
do
varmistua
make sure
vatkata
whisk
vaurastua
prosper

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'store':

None found.
Learning languages?