Bruligi (to burn) conjugation

Esperanto
23 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
bruligas
I burn
estas bruliganta
I am burning
estas bruligata
I am being burned
Future tense
bruligos
I will burn
estas bruligonta
I will be burning
estas bruligota
I am to be burned
Conditional mood
bruligus
I would burn
estas bruligunta
I would be burning
estas bruliguta
I am to potentially be burned
Past tense
bruligis
I burned
estas bruliginta
I have burned
estas bruligita
I was being burned
Vi
Jussive / command
bruligu
burn!

Examples of bruligi

Example in EsperantoTranslation in English
Tuj post la liberiĝo Kaptagajev klarigis ke la protestantoj nur minacis bruligi lin kaj " tranĉi lin en pecojn kiel ŝafaĵon" .Once freed, Kaptagaev clarified that the protesters had only threatened to burn him and "cut him into pieces like mutton".
Ni povus bruligi la judajn domojn, lanchi spektaklan atakon al la getto.We might go further with the Jews. Burn some of their houses. An assault on the ghetto.
Ni ne bezonos bruligi vin!We won't need to burn him.
Ankaŭ en Kubo, oni sin pretigis mortigi kacikon, sen iu ajn kaŭzo kaj ĝin bruligi vivantan.Again in Cuba They were getting ready to kill one of their chiefs without any reason and burn him alive.
Kial vi min bruligas, kun miaj temploj, kun miaj libroj?Why burn me and my temples and my books?
"demandoj ne bruligas la langon, dum vi atendas antaŭ ol diros ilin".As Columb Kil used to say: "Questions do not burn your tongue if you wait to ask them".
La vero bruligas kaj detruas ĉiujn elementojn, kaj montras, ke ili estas simple ĝia ombro.Truth burns and destroys all elements, showing that they are merely its shadow.
Kie oni bruligas librojn, je la fino oni bruligos ankaŭ homojn.Where they burn books, they will in the end also burn people.
Mi ne bruligas ilin.I don't burn them.
Nu vi ne kredu, ke ili bruligos min tio ne okazos ankaŭ ne kredu, ke ili torturos min tio ne okazos, certe.Well, you see you mustn't believe that they'll burn me that won't be true. nor that I'll be tormented. It is sure that it won't happen.
Amiko mia tio ne devas esti tiel vi ne devas forporti tiun ci ĉu vi ne scias, ke ili torturos kaj bruligos min se vi forportas lin?My friend this cannot be you can't take this one away don't you know that I'll be tortured and burnt if you take him?
Vi bruligos nun ĉiujn tiujn pentraĵojn kaj vi forlasos la profesion de pentristo. Porĉiame!You will burn all these paintings... and abandon the profession of portraits forever!
Mi bruligos la lardon!Here's another curse: May all your bacon burn.
Se iu paŝos malantaŭen, mi bruligos tiun surloke!If someone is pulled, will burn in place.
Kaj okazis jeno: En la tago de la granda festo Kristnasko li kolektis ĉiujn ĉe la abio kaj bruligis la kandelojn. Kaj li instruis ilin per la vortoj:On the day of the great celebration of Christmas, he gathered everyone by the tree, and lit the candle, and taught them.
Bone øi bruligis amason da multekosta nervo-teksa¼o.Well it fried a lot of expensive neural webbing.
Mi komprenas, ke vi, faŝistoj, bruligis en Jasnaja Polana la domon de Tolstoj.I know, you fascist burned down Yasnaya Polyana
Mi bruligis mian manon per gladilo.I burned my hand with an iron.
Li bruligis sian propran domon.He set fire to his own house.
Nu, ĉu ni bruligu la kandelojn sur la abio?Well, should we light up the tree?
Lia reĝa moŝto kaj la kortego aŭdis pri via famo venis nun tempo, por ke vi bruligu la kamparajn vestojn kaj akceptu lian favoron ke vi mendu perukon.Your reputation is known by his Majesty and the court. It is time to burn your coarse clothes and accept his kind deeds. To purchase a periwig!
Ne bruligu ĉiujn viajn pontojn!Don't burn your bridges.
Ne bruligu la kandelon!Don't light the candle.

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'burn':

None found.
Learning languages?