Shikoj (to look at) conjugation

Albanian
138 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
shikoj
I look at
shikon
you look at
shikon
he/she/it looks at
shikojmë
we look at
shikoni
you all look at
shikojnë
they look at
Past tense
shikova
I looked at
shikove
you looked at
shikoi
he/she/it looked at
shikuam
we looked at
shikuat
you all looked at
shikuan
they looked at
Future tense
do të shikoj
I will look at
do të shikosh
you will look at
do të shikojë
he/she/it will look at
do të shikojmë
we will look at
do të shikoni
you all will look at
do të shikojnë
they will look at
Imperative tense
-
shiko
you look at
-
-
shikoni
you all look at
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
shikoja
I was looking at
shikoje
you were looking at
shikonte
he/she/it was looking at
shikonim
we were looking at
shikonit
you all were looking at
shikonin
they were looking at
Past perfect tense
kam shikuar
I have looked at
ke shikuar
you have looked at
ka shikuar
he/she/it has looked at
kemi shikuar
we have looked at
keni shikuar
you all have looked at
kanë shikuar
they have looked at
Past pluperfect tense
pata shikuar
I had looked at
pate shikuar
you had looked at
pati shikuar
he/she/it had looked at
patëm shikuar
we had looked at
patët shikuar
you all had looked at
patën shikuar
they had looked at
Future perfect tense
do të kem shikuar
I will have looked at
do të kesh shikuar
you will have looked at
do të ketë shikuar
he/she/it will have looked at
do të kemi shikuar
we will have looked at
do të keni shikuar
you all will have looked at
do të kenë shikuar
they will have looked at
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të shikoj
I look at
të shikosh
you look at
të shikojë
he/she/it look at
të shikojmë
we look at
të shikoni
you all look at
të shikojnë
they look at
Subjunctive past tense
të shikoja
I look at
të shikoje
you look at
të shikonte
he/she/it look at
të shikonim
we look at
të shikonit
you all look at
të shikonin
they look at
Subjunctive past perfect tense
të kem shikuar
I have looked at
të kesh shikuar
you have looked at
të ketë shikuar
he/she/it have looked at
të kemi shikuar
we have looked at
të keni shikuar
you all have looked at
të kenë shikuar
they have looked at
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha shikuar
I have looked at
të kishe shikuar
you have looked at
të kishte shikuar
he/she/it have looked at
të kishim shikuar
we have looked at
të kishit shikuar
you all have looked at
të kishin shikuar
they have looked at
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të shikoja
I would look at
do të shikoje
you would look at
do të shikonte
he/she/it would look at
do të shikonim
we would look at
do të shikonit
you all would look at
do të shikonin
they would look at
Conditional past perfect tense
do të kisha shikuar
I would have looked at
do të kishe shikuar
you would have looked at
do të kishte shikuar
he/she/it would have looked at
do të kishim shikuar
we would have looked at
do të kishit shikuar
you all would have looked at
do të kishin shikuar
they would have looked at
Optative present tense
shikofsha
I may look at
shikofsh
you may look at
shikoftë
he/she/it may look at
shikofshim
we may look at
shikofshit
you all may look at
shikofshin
they may look at
Optative past perfect tense
paça shikuar
I may have looked at
paç shikuar
you may have looked at
pastë shikuar
he/she/it may have looked at
paçim shikuar
we may have looked at
paçit shikuar
you all may have looked at
paçin shikuar
they may have looked at
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
shikuakam
I (apparently) look at
shikuake
you (apparently) look at
shikuaka
he/she/it (apparently) looks at
shikuakemi
we (apparently) look at
shikuakeni
you all (apparently) look at
shikuakan
they (apparently) look at
Admirative past tense
shikuakësha
I (apparently) looked at
shikuakëshe
you (apparently) looked at
shikuakësh
he/she/it (apparently) looked at
shikuakëshim
we (apparently) looked at
shikuakëshit
you all (apparently) looked at
shikuakëshin
they (apparently) looked at
Admirative past perfect tense
paskam shikuar
I (apparently) have looked at
paske shikuar
you (apparently) have looked at
paska shikuar
he/she/it (apparently) has looked at
paskemi shikuar
we (apparently) have looked at
paskeni shikuar
you all (apparently) have looked at
paskan shikuar
they (apparently) have looked at
Admirative pluperfect tense
paskësha shikuar
I (apparently) had looked at
paskëshe shikuar
you (apparently) had looked at
paskësh shikuar
he/she/it (apparently) had looked at
paskëshim shikuar
we (apparently) had looked at
paskëshit shikuar
you all (apparently) had looked at
paskëshin shikuar
they (apparently) had looked at
participle
gerund present
gerund past
Other
shikuar
looked at
duke shikuar
looking at
duke pasë shikuar
having looked at

Examples of shikoj

Example in AlbanianTranslation in English
Nëse Rusët përgatisin armët, do më duhet të mendoj mundësitë tona... për të shikuar shkartërrimin bërthamorë.And since the Russians are deploying, we need to look at our own nuclear attack options.
Nëse Rusët përgatisin armët, do më duhet të mendoj mundësitë tona për të shikuar shkartërrimin bërthamorë.And since the Russians have deployed, we need to look at our own nuclear attack options.
Ky është vendi më i mirë në qytet për të shikuar yjet.This is the best place in the city to look at the stars.
Çfarë ka tjetër për të shikuar?Well, what else is there to look at?
Ta dhamë hua kompjuterin për përmbledhjen tënde, jo për të shikuar "Panterën Rozë".We loaned you the computer for your resume, not to look at pink panthers.
E di, shikoj këto.You know, look at these things.
Unë as që dua të të shikoj.I don't even wanna look at you.
-A mund ta shikoj?-Can I look at it?
Por shikoj dobitë.But look at the benefits.
Deshta ta shikoj.I wanted to take a look at it.
Kur më shikon, më duket se kam bërë ndonjë gjë.You look at me, I feel like I did something.
Në çdo bazë që e shikon, ai e ka mbuluar mirë.Just about every base you look at, he... he's got it covered.
Nëse e shikon nga jashtë, është mjaft qesharake.If you look at it from the outside, it's quite funny.
E shikon qfar po bëjn?Would you look at what they're doing? When are we gonna do stuff like that, huh?
A do ta shikon këtë?Will you look at that?
Atëherë, kemi parë se si biskotat thërrmohen dhe soda bëhet me flluska të vogla, tani të shikojmë nga afër karamelen më të dashur të Amerikës, karamelen çimçakiz!Now, we've seen how cookies crumble and soda gets its pop, so let's take a close-up look at America's favorite drop... the gumdrop!
l thashë Bob-it se duuhet ta shikojmë atë.I told Bob we really need to take a look at it.
Le t¹i shikojmë këto gjërat që gjinden brenda barkut.All right, let's take a fresh look at these.
Le ta shikojmë këtë.Let's take a look at him. Talk to him.
Sikur të gjithë e shikojmë njëri tjetrin dhe tundim kokën përgjigjja për të gjithë këtë është... se ne jemi stërvitur të japim, Përgjigje, jo përgjigje të vërteta.We all look at each other and nod with these--... these responses that we've been trained to make. Responses-- Not real responses.
A nuk shikojne mua, shikoni ne rruge.Don't look at me, look at the road.
Ha, shikoni Maze të vjetër! barin tim, familja.Ha, look at old Maze! Got my bar, family.
Mos më shikoni!Don't look at me!
Dhe më shikoni tash.And look at me.
E pra, shikoni në dorën time. është...Well, look at my hand. It's....
Njerëzit më shikojnë dhe fillojnë të bërtasin: A..... Ndihmë!People take one look at me and go, "Aah!
Deri sa të shikojnë në letra, ata qeshin çdoherë!Awful. They can't bluff. They look at the cards, they start giggling.
A nuk shikojnë mik.Don't look at buddy.
Kur unë dua të flas me ju, Unë do të shikojnë ty.When I want to speak with you, I will look at you.
Çdo her unë shikoj tek njëri, ata shikojnë tokënEvery time I look at somebody, they look at the ground
E shikova të dhe pashë vetveten.I looked at him and I saw myself.
'Unë e shikova Steve dhe thash, "Ne e duam Nesuhi-n.'I looked at Steve and said, "We love Nesuhi.
'Shumë vite më pas e shikova fotografinë përsëri'Many years later I looked at the photograph again
E shikova veten dhe pashë një të huaj nga kjo perspektivë.I looked at myself and I saw a stranger from that perspective.
Në rregull, Unë e di se nuk do ta kishe bërë këtë për vete, kështu që, e shikova lejen tënde për vozitje dhe unë vozita tërë natën dhe, ti je në shtëpi!Okay, I know you wouldn't have done this for yourself, so, I looked at your driver's license and I drove all night and, you're home!
- Ti e shikove vetëm dy sekonda.- You looked at it for two seconds.
Kur ishe duke hyrë... kur shikove te ai tjetri.As you entered, when you looked at the other human.
Kur ishe duke hyrë... kur shikove te ai tjetri. Ç'do të thotë?As you entered, when you looked at the other human ... what does it mean?
Zonjusha Marçant! Nuk i shikove as gjysmën!Miss Marchant, you haven't even looked at half of these.
Ai shikoi në pergamenë dhe menjëherë më ofroi 200 funta turke për të.He looked at the parchment and immediately offered me 200 Turkish pounds for it.
Mua më shikoi!She looked at me!
Ai të shikoi edhe ty gjithashtu, vëlla.He looked at you, too, bro.
Zot, ai na shikoi të gjithë ne.Jesus Christ, it looked at everyone.
Ky njeri i nderuar me shikoi mua me një shprehje me çudi. dhe ai tha; "Oh, vetretet!This gentleman looked at me with an expression of wonder. and he said; "Oh, really!
Për çdo sëmundje që ne shikuam amerikanët e kishin më shumë se anglezët.(man #8) For every illness that we looked at. Americans had more of it than English.
Epo, në fakt, shikuam dy dhoma gjumi në "Brooklyn Heights".Well, actually, we looked at a two-bedroom in Brooklyn Heights.
Ju shikuat orën time.You looked at my watch.
Ju mezi e shikuat atë.You barely looked at him.
Ju më shikuat mua gjatë shfaqjes.You looked at me during the show.
U ndjeva i rastësishëm para gjithë atyre priftërinjëve q ëpinin dhe hanin, dhe isha pak i frikësuar, por të gjithë më shikuan këndshëm, përveq atë Manolo, i cili dukej se ishte gati për të qarë.I felt odd in front of all those priests drinking and eating, and I was a bit scared, but they all looked at me kindly, except Father Manolo, who looked ready to cry.
Njerëzit në sheshet e rrugëve, ata shikuan në këtë foto dhe morën shpresë.People on the street corners, they looked at this picture and they took hope.
E pe mënyrën se si na shikuan ata tipat?Did you see the way those guys looked at us?
Vajzat lozonjare këtu... shikuan 5,759 fotografi të rrahësve mbrëmë.The Dixie Chicks here... looked at 5,759 mug shots last night.
Nuk ju harrova," Colten, "do të shikoj arkivin.I haven't forgotten, Colton. I will look at the file.
Dikush do të shikojë në ty në mëngjes.Someone will look at you in the morning.
Kur unë dua të flas me ju, Unë do të shikojnë ty.When I want to speak with you, I will look at you.
Po, në të ardhmen njerëzit do të shikojnë këtë dhe do të thonë:Yep. In the future, people will look at this and they'll say,
Mos më shiko mua, shiko rrugën.Don't look at me, look at the road.
- Mama, shiko çfarë sysh.- I didn't-- - Mamá, look at those eyes, huh?
Mos shiko!Don't look at that.
Vetëm hyr brenda dhe merre karavatën tënde ... dil jasht, dhe mos shiko asgjë.Just run in and get your tie... ...get out, and don't look at anything.
Më shiko njëherë!I mean, look at me!
Po shikoja filmimin e mbrëmshëm.I was looking at the footage from last night.
Po-po-po shikoja femijet.I-I was looking at the children.
Po shikoja gjërat e tua.I was looking at your stuff.
Para se të porosisim, po e shikoja propozimin tonë.Before we order, I was looking at our proposal.
Me vjen keqe nuk kame degjuar po shikoja cicat tua.I'm sorry, I wasn't listening, I was looking at your breasts.
Po e shikoje këtë skur i kishte rënë ndonjë kambane.You were looking at this like it rang some bells.
E pashë mënyrën si po e shikoje.I saw the way you were looking at him.
- Mendova se po më shikoje këmbën.- I thought you were looking at my foot.
Nuk e pe. Po shikoje monitorin. Më pëlqen ky shkopi, Roni.No you didn't, you were looking at the monitor.
Jo, nuk e pe, shikoje ekranin në atë kohë.E adhuroj këtë lojë.No you didn't, you were looking at the monitor. I love this putter Ronnie.
Te pakten po me shikonte.At least she was looking at me.
Ken, Berri po shikonte rezymenë tënde... dhe më pohoi se të hash me shkopinj nuk është një aftësii e veçantë.Ken, Barry was looking at your resume, and he agreed with me that eating with chopsticks isn't really a special skill.
Është shumë e bukur. e pash si të shikonte.She seems sweet. I saw the way she was looking at you.
Tërë bota shikonte në Johannesburg dhe është dashur të veprojm mirë.The world was looking at Johannesburg... ...so we had to do the right thing.
Mendoj se Teodori po më shikonte!- I think Theodore was looking at me!
Është ai që e shikonim kur ti ishe një vajzë e re dhe e bukur dhe kur një djalë i huaj dhe më i vjetër të ka puthur edhe pse nuk ka pasur të drejt të bëj atë.It's the one we were looking at when you were a beautiful young girl kissed by some strange older guy who had no right to kiss you.
Është ai që e shikonim kur ti ishe një vajzë e re dhe e bukur dhe kur një djalë i huaj dhe më i vjetër të ka puthur edhe pse nuk ka pasur të drejtë të bëj atë.It's the one we were looking at when you were a beautiful young girl kissed by some strange older guy who had no right to kiss you.
E kam shikuar shumë, dhe më beso, ti nuk je aty.I have looked at that picture a lot, and trust me, you are not in it.
Studime të ndryshme të kohëve të fundit kanë shikuar në fitimet dhe humbjet e mundshme mjedisore nga një perspektivë holistike dhe kanë rekomanduar një qasje të kujdesshme në zhvillimin e ardhshëm tëVarious recent studies have looked at the potential environmental gains and losses from a holistic perspective and recommend a cautious approach to the future
Unë as që dua të të shikoj.I don't even wanna look at you.
Lërmë të të shikoj.Let me take a look at you.
Erdha të shikoj perimetrin.I came out here to take a look at the perimeter they laid down.
Rruga më e thjeshtë për mua të shikoj te Ligji i Tërheqjes ështe, nëse e mendoj veten si magnet.The simplest way for me to look at the Law of Attraction is if I think of myself as a magnet.
Pse nuk mundem të të shikoj tani, posaqërisht tani kur dëshiroj të të rrahi?Why I can't look at you right now without wanting to kick your face in?
Dua që të shikosh tek secila fotografi veç e veç me kujdes.I need you to look at each photo very carefully.
E sheh... ...kur dy burra qëndrojnë në një dhomë problemi është se mund të shikosh vetëm njërin prej tyre, e ata të vështrojnë ty.See... ...problem when two men are standing in a room is you can only look at one of them and they were looking at you with their backs turned, their shirt collars smiling at me.
Ke kohë të shikosh diçka...You got time to take a look at something...
Po të kërkoj të shikosh veten.I'm asking you to look at yourself.
S'mund të shikosh as tek ena pa u lagur.Can't even look at pottery no more without getting all wet.
- Mjeku duhet të të shikojë.- The doctor has to look at you.
Unë nuk dua të shikojë në djemtë që i sollen.I didn't want to look at the guys who brought them either.
Dikush do të shikojë në ty në mëngjes.Someone will look at you in the morning.
Pra kushdo që është duke bërë shkrimin nuk mundet as të shikojë tek idetë.So whoever's doing the writing doesn't even get to look at the clues.
Parajsa do të merr prapa do të shikojë në ty dhe do të thotë,Heaven will take you back and look at you and say,
Atëherë, kemi parë se si biskotat thërrmohen dhe soda bëhet me flluska të vogla, tani të shikojmë nga afër karamelen më të dashur të Amerikës, karamelen çimçakiz!Now, we've seen how cookies crumble and soda gets its pop, so let's take a close-up look at America's favorite drop... the gumdrop!
Ndoshta ka ardhur koha të shikojmë lumin tuaj.Maybe it's time to look at your river.
Mirë, na Iejo të të shikojmë më mirë.Alright let's get a better look at you.
Ndërsa ne do të shikojmë drejt diellit me një teleskop gjigand, ai do të jetë drejtuar në mes të grumbullimit yjor të Hiadës.As we look at the eclipsed sun through the giant telescope, it will be directly in the middle of the Hyades star cluster.
Do të shikojmë kodin gjenetik të Henrit.We're going to take a look at Henry's genetic code.
Më lini të dal nga dhoma përpara se të vini të gjithë të shikoni.Let me get out of the room before you all come and have a look at it.
Ndonjëherë, kur të shikoni në atë, drita e ndritë shëndërritjen në f_yrë, e sytë janë shumë me zemërim, nuk mundeni ti ndihmoni asaj por pyetni ju, "Me çfarë ajo ndjek?Sometimes, when you look at her, the way the light glows on her face... ...the eyes so full of sorrow... ...you cannot help but ask, "What is she searching for?
Kondicioneri nuk punon. ka ndonjë mënyrë që të shikoni atë?The air conditioner's on the blink. Is there any way you can have a look at it?
Kjo është e gjitha që ju duhet të shikoni.That's all you gotta look at.
Nëse e shikoni nënshkrimin jetësor, do të shikoni që unë kam diplomën nga matematika, e edhe unë kam notuar për Cheyney-n katër vite.If you look at my resume, you'll see that I've got a B.S. in Mathematics and I also swam for Cheyney for four years.
Deri sa të shikojnë në letra, ata qeshin çdoherë!Awful. They can't bluff. They look at the cards, they start giggling.
Kur unë dua të flas me ju, Unë do të shikojnë ty.When I want to speak with you, I will look at you.
Ai thot se populli nuk të respekton ty Ata nuk duan të shikojnë edhe në juHe says that people do not respect you They don't even wanna look at you
Vetëm pse janë Krishtlindjet... njerëzit përnjëherë nuk mund të shikojnë në gjokse dhe prapanica?Just 'cause it's Christmas... people all of a sudden can't look at tits and ass?
Nuk mund mos të të shikoja.I didn't dare look at you, you were so beautiful.
Kopshti zoologjik ishte mbyllur, pra mendova të vija këtu dhe të shikoja një kafshë.The zoo was closed, so I thought I'd come here and look at an animal.
Më tha se mund të shikoja punën e tij.He told me I could come look at his operation.
Duhet të shikoja nga afër dokumentet e tyre.Just needed a closer look at their books.
Po të kisha shumë milje ... do të shfaqesha në një aeroport, do të shikoja në bordin e destinacioneve, do ta zgjedhja një vend dhe do të shkoja.If I had that many miles... I would show up at an airport, look at the destination board, pick a place and go.
Në qoftë se do të shikoje në rrugë.- Okay. If you'd just look at the road.
Ajo më tregoi se donte të shikonte dorëshkrimin javën e tjetër.She told me she wanted to look at my script next week. - Jane?
- Merr kontrollin tënd. Cili s'do deshte të shikonte diçka kaq të mbrekullushme?Who would not want to look at something so wonderful?
Dhe çdo ditë... pema e drejtë do të shikonte pemën e kërrusur.And every day the... straight tree would look at the crooked tree.
Nëqpftëse nuk isha unë, kush do të shikonte?If it weren't for me, who would even look at you?
Cili s'do deshte të shikonte diçka kaq të mbrekullushme?Who wouldnt want to look at something so beautiful?
- Asgjë. Kur ishim të rinj dhe ishim ne çati me nënën tuaj... babai na thoshte të shikonim yjet se mos imagjinojmë ndonjë gjë.You know, when we were younger and your mom and I were out on the roof, my dad would always tell us to look at the stars and see if you could make something out of them.
Ne do të ecnim këtu, do të shikonim llampat, pastaj...The deal is that we're gonna walk around, and we're gonna look at the twinkly lights, and then...
Isha e tmerruar se ju do të shikonit në mua dhe të vëreni... këtë grua nga California e cila e morri me vete.I was terrified that you would look at me and see... that woman from California who took him away.
Dolët jashtë për herë të dytë që të shikonit hënën.You went out a second time to look at the moon.
Të qëllonin, sapo të shikonin.They would shoot you as soon as look at you.
Dhe çdo ditë... pema e drejtë do të shikonte pemën e kërrusur.And every day the... straight tree would look at the crooked tree.
Isha e tmerruar se ju do të shikonit në mua dhe të vëreni... këtë grua nga California e cila e morri me vete.I was terrified that you would look at me and see... that woman from California who took him away.
Studime të ndryshme të kohëve të fundit kanë shikuar në fitimet dhe humbjet e mundshme mjedisore nga një perspektivë holistike dhe kanë rekomanduar një qasje të kujdesshme në zhvillimin e ardhshëm tëVarious recent studies have looked at the potential environmental gains and losses from a holistic perspective and recommend a cautious approach to the future
Jo. E kë parë menyrën se si më ka shikuar.You saw the way she looked at me.
Kam shikuar çdo pjesë të publicitetit që ajo ka bërë.I've looked at every piece of publicity she's done.
E kam shikuar shumë, dhe më beso, ti nuk je aty.I have looked at that picture a lot, and trust me, you are not in it.
Ti i ke shikuar rekorded e saja?You looked at her records?
Unë isha i habitur nëse ndoshta ti po shkoje përtej rrobave të mija... ...duke shikuar në skicografin tim... ...duke shikuar në gjërat e mija në depon time.I was wondering if maybe you were going through my clothes... ...looking in my drawers... ...looking at the things in my closet.
Sillem rrotull, duke shikuar në shkolla... por kushtet janë të tmerrshme.I'm going around, you know, looking at schools, but the conditions here... are horrible.
Çfarë dreqin është kjo që jemi duke shikuar?What in the hell are we looking at?
7 Nese ishte duke shikuar storien time do mendoni se filloi Kur mora nje pune ne telegramin e perditshme Ana Arbor.If you were looking at my story, you might think it began when I got a job at the Ann Arbor Daily Telegram.
- Ti je duke shikuar tek nje .- You're looking at one.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kërcej
dance
ndih
do
ngjitem
climb
përmirësoj
improve
sajoj
devise
shfuqizoj
annul
shkatërroj
destroy
shurroj
piss
takohem
meet
uroj
congratulate

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'look at':

None found.
Learning languages?