Doradzać (to advise) conjugation

Polish
46 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
doradzam
I advise
doradzasz
you advise
doradza
he/she/it advises
doradzamy
we advise
doradzacie
you all advise
doradzają
they advise
Imperfective future tense
będę doradzać
I will advise
będziesz doradzać
you will advise
będzie doradzać
he/she/it will advise
będziemy doradzać
we will advise
będziecie doradzać
you all will advise
będą doradzać
they will advise
Imperative
-
doradzaj
you advise!
niech doradza
let him/her/it advise
doradzajmy
let's advise
doradzajcie
you all advise
niech doradzają
let them advise
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
doradzałam
I advised
doradzałaś
you advised
doradzała
she advised
doradzałyśmy
we advised
doradzałyście
you all advised
doradzały
they advised
Future feminine tense
będę doradzała
I will advise
będziesz doradzała
you will advise
będzie doradzała
she will advise
będziemy doradzały
we will advise
będziecie doradzały
you all will advise
będą doradzały
they will advise
Conditional feminine tense
doradzałabym
I would advise
doradzałabyś
you would advise
doradzałaby
she would advise
doradzałybyśmy
we would advise
doradzałybyście
you all would advise
doradzałyby
they would advise
Conditional perfective feminine tense
doradzałabym była
I would have advised
doradzałabyś była
you would have advised
doradzałaby była
she would have advised
doradzałybyśmy były
we would have advised
doradzałybyście były
you all would have advised
doradzałyby były
they would have advised
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
doradzałem
I advised
doradzałeś
you advised
doradzał
he advised
doradzaliśmy
we advised
doradzaliście
you all advised
doradzali
they advised
Future masculine tense
będę doradzał
I will advise
będziesz doradzał
you will advise
będzie doradzał
he will advise
będziemy doradzali
we will advise
będziecie doradzali
you all will advise
będą doradzali
they will advise
Conditional masculine tense
doradzałbym
I would advise
doradzałbyś
you would advise
doradzałby
he would advise
doradzalibyśmy
we would advise
doradzalibyście
you all would advise
doradzaliby
they would advise
Conditional perfective masculine tense
doradzałbym był
I would have advised
doradzałbyś był
you would have advised
doradzałby był
he would have advised
doradzalibyśmy byli
we would have advised
doradzalibyście byli
you all would have advised
doradzaliby byli
they would have advised
Impersonal
doradzano by
there would be advised
doradzano by
there would be advised

Examples of doradzać

Example in PolishTranslation in English
- Pragniesz mi więc doradzać?So you want to advise me?
- Tak. - Masz mu tylko doradzać.You are here to advise him.
CIA rekrutuje psychiatrów, speców od zachowań, żeby doradzać podczas przesłuchań aresztowanych w "Gitmo" lub innych miejscach.CIA recruited shrinks, behaviorists, to advise on interrogation of detainees at Gitmo and other places.
- Jednak silnie doradzam śledztwo.But I strongly advise an inquiry.
- Tak wam doradzam.- That's what I advise you.
A ja doradzam nie zadawać niedorzecznych pytań.And I advise you not to ask ridiculous questions.
Dlatego właśnie doradzam wam zatrudnić następcę.Exactly why I advise you to hire my successor.
Dobrze ci doradzam?Do I advise you well?
Co doradzasz pani?What do you advise?
Co doradzasz panie?What do you advise?
Obserwujesz, doradzasz i konsultujesz, to wszystko.You observe, advise and consult, that's it.
/49 letni Davis przyznał się, /że spowodował śmierć trzech tutejszym mężczyzn, /używając książki, /którą opublikowała jego firma, /która to doradza starszym kobietom, /jak uwodzić młodszych mężczyzn.The 49-year-old Davis reportedly confessed to luring three local men to their deaths, using a book his company published that advises older women how to seduce young men.
- Proszę pana, doradzamy...- Sir, please be advised unofficial data...
/Aktywność słoneczna, w sektorze 556, wzrasta... /doradzamy wszystkim komercyjnym lotom...Solar flare activity has increased across space lanes 556 and all commercial flights are advised...
Choć nie ma pan wyraźnego zakazu picia alkoholu, doradzamy trzymanie się z dala od jakichkolwiek używek.Although you are not explicitly forbidden alcohol, We would advise against any triggers for abuse.
Działamy całkowicie legalnie. Tak jak maklerzy. Zamiast liczenia kursów, doradzamy, jak obstawiać.We are 100% legal like stockbrokers only instead of counting stocks we advise people on how to bet.
Na przykład, jeśli najlepszą szansą, na uniknięcie więzienia, jest kłamstwo na mównicy, nie doradzamy tego.For example, if the client's best chance of avoiding prison is to tell a big lie on the stand, we can't advise that.
Po prostu, uważam to za dość ciekawe, że doradzacie nam opuszczenie planety, zaraz po odkryciu, że posiadamy statek wojenny Pradawnych.I'm just finding it curious that you advise us to leave this planet shortly after you discover that we possess an ancient warship.
Ale nie muszę, bo doradzają mi eksperci.But I don't have to because I hire experts to advise me on operating them.
Analiza detalicznych usług finansowych wykonana na zlecenie Komisji Europejskiej ujawniła problemy z tym, jak banki informują swoich klientów i jak im doradzają.A European Commission study of retail financial services revealed problems with the way banks inform and advise their customers.
Audytorzy doradzają Centrum w kwestii kontroli ryzyka poprzez wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów zarządzania i kontroli oraz poprzez wydawanie zaleceń służących poprawie warunków wykonywania operacji oraz wspieraniu należytego zarządzania finansami.The auditors shall advise the Centre on dealing with risks by issuing independent opinions on the quality of management and control systems and by issuing recommendations for improving the conditions of implementation of operations and promoting sound financial management.
Audytorzy doradzają centrum w kwestii kontroli ryzyka poprzez wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów zarządzania i kontroli oraz poprzez wydawanie zaleceń służących poprawie warunków wykonywania operacji oraz wspieraniu należytego zarządzania finansami.The auditors shall advise the Centre on dealing with risks by issuing independent opinions on the quality of management and control systems and by issuing recommendations for improving the conditions of implementation of operations and promoting sound financial management.
Członkowie działają we własnym imieniu i doradzają Komisji niezależnie od jakichkolwiek zewnętrznych instrukcji.Members shall serve in a personal capacity and shall advise the Commission independently of any outside instructions.
Nie doradzaj mi w sprawach miłosnych.Don't advise me on love-life.
Nie doradzaj nam.Don't advise us.
Więc, doradzaj.Then advise.
Wspieraj ją, doradzaj jej, ale niech robi to, co chce.So you're saying that i should stay out of it? yeah. Support her, advise her,
A więc panie i panowie, na zakończenie chcę wam powiedzieć idźcie do przodu i bądźcie mądrymi dowódcami doradzajcie roztropnie czujnie ochraniajcie i oceniajcie ostrożnie.So, ladies and gentlemen, what I have to say to you in closing... ..is to go forth,... ..to command wisely,... ..to advise prudentIy,... ..to protect with vigilance... ..and to judge with care.
Dzięki bogom, że nie musiałeś zrobić tego, co ci doradzałam.Thank the Gods that you did not have to do what I advised.
Namówiłam, by poleciał do Berlina, doradzałam w kryzysie kubańskim i przy podpisywaniu paktu o zakazie prób z bronią jądrową.I encouraged him to pull out of Berlin, advised him on the Cuban missile crisis, and even encouraged him to sign that silly old nuclear peace treaty.
Często wspominał, z jakim sercem mu doradzałaś najlepszy tok działania podczas mego porwania.He often spoke of how compassionately... you advised him on the best course of action during my kidnapping.
W tym kontekście spółka GfW doradzała małym producentom wina i organizowała transport wina do gorzelni.In connection to this GfW advised small wine producers and organised the transport of wine to the distilleries.
Jerry. Przypominasz sobie, że kiedyś doradzałem ci byś zaprzestał praktykowania prawa bo to nieprzyjemny zawód i zmusza swoich praktykantów do robienia nieprzyjemnych rzeczy.Jerry... you'll recall I once advised you to flee the practice of law because it's an ugly occupation, which calls upon its participants to do ugly things.
Pozwalam sobie uważać, że jak tylko mogłem doradzałem ci najlepiej jak potrafiłem, i że moje rady były dla ciebie cenne.I like to think that in my humble capacity I have advised you to the best of my ability, and that my advice has proven to be of value to you.
Tak jak ci doradzałem.Like I advised you.
To dlatego doradzałem ci posłać go do szkoły koedukacyjnej!This is why l'd advised you to send him to a co-ed school!
Zaznaczę, że doradzałem, by ci nie ufać.For the record, I advised against trusting you here.
/Przez 30 lat doradzałeś mi, /jak właściwie działać /w najgorszych sytuacjach.For 30 years you've advised me on the appropriate course of action in the worst of situations.
- Kuzyn doradzał coś jeszcze.- This other thing your cousin advised.
Bush doradzał Chinom wprowadzenie " polityki 1 dziecka ". Kierował też przymusową sterylizacją ponad 40 % indiańskich kobiet w rezerwatach.Bush advised China on the formulation of their one child policy, and directed the federal government to forcibly sterilize - more than 40% of Native American women on reservations.
Dlatego doradzaliśmy ci opuścić Camden, gdy miałeś okazję. Byś nie związał się z ludźmi takimi jak ona.That's why you were advised to leave Camden when you had the chance... so you wouldn't get mixed up with people like her.
W przeszłości doradzaliśmy sobie w pewnych kwestiach.In the past, we have advised each other.
/Moi uczeni i członkowie dworu /doradzali mi wybór pokoju zamiast wojny.My scholars, ministers advised me to choose peace over war.
Moi przyjaciele usilnie doradzali mi, abym pozbył się papierów amerykańskich.My friends strongly advised me to sell my American securities.
W odniesieniu do ceny ustalanej przez ministerstwo za energię koncesyjną konsultanci, którzy doradzali gminie Narvik i przedsiębiorstwu NEAS, oczekiwali, że ceny utrzymają względnie stały poziom w ujęciu realnym, co oznacza, że nie przewidywano znaczącego przyrostu wydajności, ani też dużej zmienności w bazie kosztowej.As regards the ministry price for concession power, the consultants who advised Narvik and NEAS expected the prices to remain relatively constant in real terms meaning that neither significant efficiency gains nor great volatility in the cost base was expected.
Wielka trójka amerykańskiej eugeniki: Davenport, Laughlin i Gould zostali wysłani przez Rockefellera do Niemiec, gdzie doradzali nazistom w budowie systemu eksterminacji.The big 3 of American Eugenics, Davenport, Laughlin and Goethe - were dispatched by the Rockefellers to Germany where they advised - the Nazis on the fine-tuning of their extermination system.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'advise':

None found.
Learning languages?