Adviseren (to advise) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
adviseer
I advise
adviseert
you advise
adviseert
he/she/it advises
adviseren
we advise
adviseren
you all advise
adviseren
they advise
Present perfect tense
heb geadviseerd
I have advised
hebt geadviseerd
you have advised
heeft geadviseerd
he/she/it has advised
hebben geadviseerd
we have advised
hebben geadviseerd
you all have advised
hebben geadviseerd
they have advised
Past tense
adviseerde
I advised
adviseerde
you advised
adviseerde
he/she/it advised
adviseerden
we advised
adviseerden
you all advised
adviseerden
they advised
Future tense
zal adviseren
I will advise
zult adviseren
you will advise
zal adviseren
he/she/it will advise
zullen adviseren
we will advise
zullen adviseren
you all will advise
zullen adviseren
they will advise
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou adviseren
I would advise
zou adviseren
you would advise
zou adviseren
he/she/it would advise
zouden adviseren
we would advise
zouden adviseren
you all would advise
zouden adviseren
they would advise
Subjunctive mood
advisere
I advise
advisere
you advise
advisere
he/she/it advise
advisere
we advise
advisere
you all advise
advisere
they advise
Past perfect tense
had geadviseerd
I had advised
had geadviseerd
you had advised
had geadviseerd
he/she/it had advised
hadden geadviseerd
we had advised
hadden geadviseerd
you all had advised
hadden geadviseerd
they had advised
Future perf.
zal geadviseerd hebben
I will have advised
zal geadviseerd hebben
you will have advised
zal geadviseerd hebben
he/she/it will have advised
zullen geadviseerd hebben
we will have advised
zullen geadviseerd hebben
you all will have advised
zullen geadviseerd hebben
they will have advised
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geadviseerd hebben
I would have advised
zou geadviseerd hebben
you would have advised
zou geadviseerd hebben
he/she/it would have advised
zouden geadviseerd hebben
we would have advised
zouden geadviseerd hebben
you all would have advised
zouden geadviseerd hebben
they would have advised
Du
Ihr
Imperative mood
adviseer
advise
adviseert
advise

Examples of adviseren

Example in DutchTranslation in English
- Als advocaat van je, kan ik je daar niet in adviseren.- As your attorney, I can't advise that. - I'm telling everything.
- Als je dat niet was... en je hier moest observeren en adviseren? Wat zegt de tweede brief?But if you weren't and you were brought here to observe and advise... need to see the other note.
- Dat je mevrouw McCready gaat adviseren hetzelfde te doen.- Gonna advise Ms. McCready to do the same.
- Een beveiligingsspecialist uit de privé-sector. Maar ik heb al gevraagd of hij mijn mensen kan adviseren over de burgerlijke reacties. Hij heeft level twee bevoegdheid.He's a security specialist, private sector, but I've already put in a request for him to advise my group on civil response options.
- Ik ben enkel hier om hem te adviseren.I'm only here to advise him.
"Ik adviseer u," zei hij, "Nooit leugens vertellen."I advise you," he said, "never tell lies.
- Als je advocaat, adviseer ik je om naar de Tropicana te rijden.I advise you to drive over to the Tropicana.
- Dat adviseer ik niet.- I wouldn't advise that.
- Dit is een echt geding en ik adviseer u het serieus te nemen.I'll kill him. This is a real lawsuit, and I would advise you to take it very seriously.
- Eerste eenheid op locatie, adviseer.First unit on scene, please advise.
't Ministerie adviseert gematigdheid.The Minister advised moderation.
- De map adviseert tegen amateurmuzikanten.The binder advises against amateur musicians.
- Ja, edelachtbare. De staat adviseert dat we voor de maximale straf, levenslang, gaan.The State advises that we will be seeking the maximum sentence of life in prison.
- Misschien adviseert de Meester 'm.- Maybe the Teacher advises him.
- Wie adviseert je bij moord?Who advises you in murder? Damn.
"Ik heb J-Serve geadviseerd, dat China een patriarchale samenleving is."I advised J-Serve "that China is a patriarchal society.
'Alle mensen, vooral die in West London,' 'worden geadviseerd te handelen met uiterste voorzichtigheid.' Wat zou Sarah Jane doen?'Members of the public, especially those in West London, 'are advised to act with extreme caution.'
'Het publiek wordt sterk geadviseerd om niemand te benaderen... ''The public are being strongly advised not to approach anyone... '
- De VS Beveligings Onderzoeks Sectie, de CIA en de VS Federale regering hebben de Royal Air Force geadviseerd om het doel aan te vallen.- The US Protective Research Section, the CIA and the US Federal Government has advised the Royal Air Force to engage the target.
- Guillaume vertelde me ook dat hij Francis had geadviseerd om aan te dringen dat Teresa de Society verliet.~ Guillaume also told me he'd advised Francis to insist Teresa leaves the Society.
- Hij adviseerde u mij mee te nemen.He's advised you to bring me along.
- Ik adviseerde hem het niet te doen.I advised him against it.
- Zoals u kunt zien, Edelachtbare, dit zijn de originele namen van de personages, voordat de juridische afdeling van de studio de productie adviseerde om ze te veranderen.- As you can see, Your Honor, these are the original names of the characters, before the studio's legal department - advised the production to change them.
Alleen vanmorgen... adviseerde hij mij op mijn paasbest te zijn. zodat ik U niet teleurstelde.Well, only this morning... he advised me to be on my very tippy- toed best behavior tonight... so I don't weird you out.
Als de schoolpsycholoog, adviseerde u Renee Clark de disciplinaire hoorzitting niet door te zetten?As the school's mental health counselor, you advised Renee Clark not to go through with the disciplinary hearing?
De banken begonnen geldmarktfonden en adviseerden rekeninghouders hun geld op te nemen en in de geldmarktfondsen te steken.The banks set up money market funds... and the banks advised deposit-holders to... withdraw money and put them in a money market funds.
De dokters adviseerden hem de behandeling te staken, maar zijn vrouw wil het niet.Doctors advised him to withdraw treatment but his wife won't have it.
Mijn advocaten adviseerden mij niet te getuigen.Uh... my lawyers advised me not to testify.
Mijn wetenschappers en ministers adviseerden me vrede, geen oorlog.My scholars, ministers advised me to choose peace over war.
Operatie Storm, die door de Amerikanen ingegeven was... door sommige van mijn collega's... die het Kroatische leger adviseerden... gepensioneerde medewerkers van de Generale Staf... die vlak buiten Washingtons machtscirkel opereren.The storm was inspired by the American operations by some of my colleagues. The people who advised the Croatian army were retired U.S. generals and officers that worked just outside Beltveja in Washington.
Ik schreef wel naar je dochter, adviserend dat ze de veiligheid kon schenden.I did write your daughter, advising her she might be in breach of security.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

apaiseren
appease
reviseren
overhaul

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'advise':

None found.
Learning languages?