Rekruteren (to recruit) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
rekruteer
I recruit
rekruteert
you recruit
rekruteert
he/she/it recruits
rekruteren
we recruit
rekruteren
you all recruit
rekruteren
they recruit
Present perfect tense
heb gerekruteerd
I have recruited
hebt gerekruteerd
you have recruited
heeft gerekruteerd
he/she/it has recruited
hebben gerekruteerd
we have recruited
hebben gerekruteerd
you all have recruited
hebben gerekruteerd
they have recruited
Past tense
rekruteerde
I recruited
rekruteerde
you recruited
rekruteerde
he/she/it recruited
rekruteerden
we recruited
rekruteerden
you all recruited
rekruteerden
they recruited
Future tense
zal rekruteren
I will recruit
zult rekruteren
you will recruit
zal rekruteren
he/she/it will recruit
zullen rekruteren
we will recruit
zullen rekruteren
you all will recruit
zullen rekruteren
they will recruit
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou rekruteren
I would recruit
zou rekruteren
you would recruit
zou rekruteren
he/she/it would recruit
zouden rekruteren
we would recruit
zouden rekruteren
you all would recruit
zouden rekruteren
they would recruit
Subjunctive mood
rekrutere
I recruit
rekrutere
you recruit
rekrutere
he/she/it recruit
rekrutere
we recruit
rekrutere
you all recruit
rekrutere
they recruit
Past perfect tense
had gerekruteerd
I had recruited
had gerekruteerd
you had recruited
had gerekruteerd
he/she/it had recruited
hadden gerekruteerd
we had recruited
hadden gerekruteerd
you all had recruited
hadden gerekruteerd
they had recruited
Future perf.
zal gerekruteerd hebben
I will have recruited
zal gerekruteerd hebben
you will have recruited
zal gerekruteerd hebben
he/she/it will have recruited
zullen gerekruteerd hebben
we will have recruited
zullen gerekruteerd hebben
you all will have recruited
zullen gerekruteerd hebben
they will have recruited
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gerekruteerd hebben
I would have recruited
zou gerekruteerd hebben
you would have recruited
zou gerekruteerd hebben
he/she/it would have recruited
zouden gerekruteerd hebben
we would have recruited
zouden gerekruteerd hebben
you all would have recruited
zouden gerekruteerd hebben
they would have recruited
Du
Ihr
Imperative mood
rekruteer
recruit
rekruteert
recruit

Examples of rekruteren

Example in DutchTranslation in English
- Ben je een nieuwe aan het rekruteren?You're recruiting a new one?
- Dus je wilt ons rekruteren?So, you want to recruit us?
- Hij probeerde mij te rekruteren.You have one second. He... he tried to recruit me.
- Hij wilde Lara Means rekruteren.Johnston tried to recruit Lara Means to your cause.
- Ik denk dat hij haar probeert te rekruteren.I think he's trying to recruit her.
- Eigenlijk verveel ik me. Daarom rekruteer ik knappe jongens voor het Whitmore feest van vanavond.I'm actually a little bored, which is why I'm recruiting cute boys to come to Whitmore's warehouse party tonight.
-Ik rekruteer voor hen... iemand voor één specifieke baan.No. I'm just helping them recruit one person for one specific job.
Daarmee kunnen we omgaan, we gingen terug naar de rekruteer-website... waar we de indringer het eerst tegenkwamen.We could deal with that, but we went back to the recruiting Web site where we first encountered the intruder.
Daarom rekruteer ik bekwame mensen zoals jij.That's why I'm recruiting capable people like you.
Hij is niet rekruteer baar.He's not recruitable.
't Blijkt dat ABADDON rekruteert en om ze te ontmoeten... geef je ze drie gestolen identiteiten of los een gecodeerde puzzel op.Turns out ABADDON is recruiting, and in order to get a face-to-face, you either got to give them three stolen identities or solve some decryption puzzle.
- Hij rekruteert zijn oude legervriend, om hem het schilderij van zijn vrouw te stelen.- He recruits his old army buddy to help him steal a painting his wife already owns.
- Ik wilde het al zeggen... het is wel heel stil daarbuiten, geen kik van de engelen... zelfs Buddy Boyle is uit de lucht en rekruteert niet meer voor ze.You know, I was gonna say it seems like it's getting really quiet out there, you know? Not a peep from the angels, even Buddy Boyle goes off the air and stops recruiting for them.
Chowdray rekruteert Sharma.Chowdray recruits Sharma.
Coach Harrod zei dat hij al jaren rekruteert... maar zoiets nog nooit gezien heeft.Coach Harris said in all his years recruiting at Princeton, he'd never seen anything like it.
'n Dienaar van de Koning heeft de moordenaars gerekruteerd en betaald.A secretary of the king's had the assassins recruited and paid.
- Het zit zo, Kuryakin. Toen professor Keller verdween veronderstelde we dat zijn Nazie collega's... op zijn dochters deur zouden komen kloppen... dus hebben we haar gerekruteerd en gewacht.The thing is, Kuryakin, when Professor Teller disappeared we assumed his Nazi colleagues would come knocking at his daughter's door so we recruited her, and waited.
- Hij is gerekruteerd.- He got recruited, innit.
- Ik ben gerekruteerd door de Sterreliga... om de grens te verdedigen.- I've been recruited by the Star League... to defend the frontier.
- Ik ben gerekruteerd.- They recruited me out of Caltech.
- Dan zeg ik wat ik ervan denk. Je rekruteerde Ava Montrose, de ex van je broer. Degene die je nauwelijks kende, en die je helpt om je vaders Caddy te stelen voordat je broer het verkoopt.You recruited Ava Montrose, your brother's ex, the one you barely remembered, to help you steal your Daddy's Caddy before your brother could sell it.
Bison rekruteerde ze als soldaten voor Shadowlaw. Ze zijn zeer gevaarlijk.These three fighters have been recruited by Shadowloo as Vega`s personal troubleshooters.
Calvin, mijn pooier, rekruteerde haar, maar ze is veel te jong.Calvin, you know, my pimp... te recruited her, but she's way too young.
Dat de CIA Erickson rekruteerde voor illegale extracties.How the CIA recruited Howard Erickson for illegal extractions.
Dat heb je gezegd toen je mij rekruteerde in Bahrain, maar ik had nooit gedacht dat ik heel dicht bij de gevaarlijkste terrorist ter wereld ging komen.That's what you said when you recruited me in Bahrain, but I never thought that I would get eight feet from the most dangerous terrorist in the world.
- Als de legende waar is... van de honderd spionnen die de Iraniërs rekruteerden... waren zes van hen supersterren... en zij werden verwezen naar de zes tijgers.So, if the legend is true, of the hundreds of sleepers the Iranians recruited, six of them were superstars, and they were referred to as the six tigers.
Als dit ooit uitkomt, wij allemaal die in zijn tijd rekruteerden zal altijdIf this ever gets out, all of us recruited in his time will be suspects for ever.
Als ze zo iemand rekruteerden, wat voor 'n freak was ik dan?If that's the kind of guy they recruited for the team, I wonder what kind of freak I was.
Daarnaast rekruteerden we ook nog nieuw bloed.Other than that... we recruited new blood.
De Russen rekruteerden altijd binnen hun eigen grenzen... en probeerden hun mensen te leren hoe ze zich in de gemeenschap moesten mengen... vaak met rampzalige resultaten.The Soviets always recruited from within their borders and attempted to teach their people how to blend in with our society, often with disastrous results.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'recruit':

None found.
Learning languages?