Prediken (to preach) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
predik
I preach
predikt
you preach
predikt
he/she/it preaches
prediken
we preach
prediken
you all preach
prediken
they preach
Present perfect tense
heb gepredikt
I have preached
hebt gepredikt
you have preached
heeft gepredikt
he/she/it has preached
hebben gepredikt
we have preached
hebben gepredikt
you all have preached
hebben gepredikt
they have preached
Past tense
predikte
I preached
predikte
you preached
predikte
he/she/it preached
predikten
we preached
predikten
you all preached
predikten
they preached
Future tense
zal prediken
I will preach
zult prediken
you will preach
zal prediken
he/she/it will preach
zullen prediken
we will preach
zullen prediken
you all will preach
zullen prediken
they will preach
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou prediken
I would preach
zou prediken
you would preach
zou prediken
he/she/it would preach
zouden prediken
we would preach
zouden prediken
you all would preach
zouden prediken
they would preach
Subjunctive mood
predike
I preach
predike
you preach
predike
he/she/it preach
predike
we preach
predike
you all preach
predike
they preach
Past perfect tense
had gepredikt
I had preached
had gepredikt
you had preached
had gepredikt
he/she/it had preached
hadden gepredikt
we had preached
hadden gepredikt
you all had preached
hadden gepredikt
they had preached
Future perf.
zal gepredikt hebben
I will have preached
zal gepredikt hebben
you will have preached
zal gepredikt hebben
he/she/it will have preached
zullen gepredikt hebben
we will have preached
zullen gepredikt hebben
you all will have preached
zullen gepredikt hebben
they will have preached
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gepredikt hebben
I would have preached
zou gepredikt hebben
you would have preached
zou gepredikt hebben
he/she/it would have preached
zouden gepredikt hebben
we would have preached
zouden gepredikt hebben
you all would have preached
zouden gepredikt hebben
they would have preached
Du
Ihr
Imperative mood
predik
preach
predikt
preach

Examples of prediken

Example in DutchTranslation in English
-Ik weet alleen... dat ik Hem heb horen prediken, net als broeder Jozef.Exactly! I only know that like our brother Joseph, I've heard him preach.
...terwijlzede alleenheerschappij van de staat prediken, haaralmachtverklaren boven de individuele mens enhaareventueledominantievoorspellen op alle volkeren van de wereld....while they preach the supremacy of the state, declare its omnipotence over individual man and predict its eventual domination of all peoples on the Earth.
..verbied ik u, Danjel Andreasson om te prediken.-I forbid you to practice any kind of preaching.
Als de vice-regent die toezicht op de hervormingen zou houden... heeft Cromwell, buiten medeweten van de koning om... ketters toestemming gegeven om te prediken en les te geven.As the vice-regent for religion supposed to oversee reform, Cromwell has, without His Majesty's knowledge, licensed heretics to preach and teach.
Als je nou nog een revolutie zou prediken, dan was het nog wat, maar dat doe je niet want dat vraagt moed en vastberadenheid.If you were preaching revolution, well, that'd be something, but you're not because that would require courage and a mindset.
" Want het is niet met woorden die ik predik maar met een demonstratie van de macht van de geest . ""For it is not with words that I preach, "but with a demonstration of the spirit's power."
- Ja, maar dan predik ook, dat meer dan de helft van de mensen op de wereld niet genoeg te vreten heeft. Terwijl anderen in luxe leven.- You should preach... that over half the people in the world do not have enough to eat.
Dat predik ik. Ik predik het evangelie van 'ik weet het niet'.I preach the gospel of I don't know!
Deze labo resultaten bevestigen wat ik al jaren predik, dat phosphorylation de sleutel is van de enzym absorptie.These lab results confirm what I've been preaching for years, that phosphorylation is key to enzyme absorption.
En hoewel ik vergeving predik, inspecteur,And though I preach forgiveness, Inspector,
- Dan is 't tijd dat je doet wat je predikt, de buren klagen.Then it's time you practiced what you preach.
- Het gaf mij stof tot nadenken dat Derek dacht... dat de bezoekers hier waren om ons te helpen. U predikt dat ze hier zijn om ons te vernietigen. Het is gemakkelijker om mensen van hun geld af te schrikken dan ze hoop te geven, niet?Well, it gave me pause to think that Derek thought that the visitors were here to help us, but you preached that they're here to destroy us 'cause it's easier to scare people out of their money
- Hij predikt de revolutie.-John. He preaches revolution.
- Hij predikt.- He's preaching.
- Heeft u wel 'ns dronken gepredikt ?I'm sure she was. Reverend, have you ever preached while you were drunk? Drunk?
Al die jaren, heb je gepredikt over vastberadenheid en toewijding, maar weet je wat, man ?All these years, you've preached about determination and commitment, but you know what, man?
De Keltische missionarissen schijnen gepredikt te hebben voor de zeehonden.The Celtic missionaries are said to have preached to the seals.
Degene over wie we vanavond hebben gepredikt kan je helpen.Yes. - One that can help you is who we preached about tonight. - Jesus.
En wat te denken van deze geëmailleerde preekstoel in Aken van waaraf het woord van God kon worden gepredikt aan de keizer en zijn hof?And what about this enamelled pulpit at Aix-la-Chapelle from which the word of God could be preached to the Emperor and his court?
Boeddha predikte blijde participatie in het leed van de wereld.But the Buddha preached participation in the sorrows of the world.
Brengt u nu de opstand die u predikte in de praktijk?Are we now practicing the insurrection that we preached?
Dat is wat de timmermanszoon uit Nazareth predikte.That's what the carpenter's son from Nazareth preached.
Die de Jihad aan zijn volgers predikte.He preached jihad to his followers,
Een jaar geleden, Zijne Heiligheid, paus Innocentius III predikte een kruistocht tegen wat hij 'de kanker van ketterij' die zich verspreiden door ons land.One year ago, his Holiness, Pope Innocent III preached a Crusade against what he called "the cancer of heresy" spreading unchecked through our land.
Jouret en Di Mambro predikten dat de Apocalyps aanstaande was en om hun nieuwe planeet te kunnen bereiken moest men zelfmoord plegen en zijn ziel laten reinigen met vuur.Jouret and Di Mambro preached that the apocalypse was near, and to reach this new planet, they needed to commit suicide and have their souls purified through fire.
Net zoals U de apostelen van uw zoon metgezellen verschafte... om met hem het geloof te verkondigen. Zij predikten het Evangelie over de gehele wereld.With the same loving care You gave companions to Your Son's apostles... to help in teaching the faith, they preached the gospel to the whole world.
Rastafari's waren kleurlingen die zelf- redzaamheid predikten.Rastafarian were the only true Afrocentric black people. Who preached self-reliance, who preached self-confidence.
Zij predikten dat het nirvana zich bevond op een planeet die rond de ster Sirius cirkelt.They preached that nirvana could be found on a planet circling the star Sirius
Ja, wee degene die, zoals Ioods PauIus het schrijft, al predikend tot anderen, zelf een verworpene is.Yea, woe to him who, as the pilot Paul has it... while preaching to others is himself a castaway.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'preach':

None found.
Learning languages?