Baqa' (to remain) conjugation

Maltese
11 examples

Conjugation of eiti

int(i)
intom
Imperative mood
ibqa'
remain!
ibqgħu
remain!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nibqa'
I am remaining
tibqa'
you are remaining
jibqa'
he is remaining
tibqa'
she is remaining
nibqgħu
we are remaining
tibqgħu
you all are remaining
jibqgħu
they are remaining
Perfect tense
bqajt
I have remained
baqgħet
you have remained
baqa'
he has remained
baqgħet
she has remained
bqajna
we have remained
bqajtu
you all have remained
baqgħu
they have remained

Examples of baqa'

Example in MalteseTranslation in English
F’ każ li r- rispons kliniku tal- pazjent jidher li ma jkunx mill- aħjar, għandu jkun ikkonfermat li l- livelli tat- testosterone fis- serum qed jibqgħu mrażżna b’ mod suffiċjenti.In case the patient's clinical response appears to be sub-optimal, it should be confirmed that serum testosterone levels are remaining sufficiently suppressed.
Fl-istess waqt , id-dinamika tal-pagi fiż-żona ta » l-euro baqgħet moderata matul dawn l-aħħar trimestri u t-tkabbir fil-pagi hu mistenni jibqa » mrażżan . Dan sa ċertu punt jirrifletti l-pressjonijiet kompetittivi qawwija globali , b' mod partikolari fis-settur tal-manifattura .At the same time , wage dynamics in the euro area have remained moderate over recent quarters and growth in wages is expected to remain contained , partly reflecting strong global competitive pressures , particularly in the manufacturing sector .
Fl-istess waqt , id-dinamika tal-pagi fiż-żona ta » l-euro baqgħet moderata matul dawn l-aħħar trimestri u t-tkabbir fil-pagi mistenni li jibqa » mrażżan . Dan jirrifletti parzjalment il-pressjonijiet kompetittivi globali , b' mod partikolari fis-settur tal-manifattura .At the same time , wage dynamics in the euro area have remained moderate in recent quarters and wage growth is expected to remain contained , partly reflecting global competitive pressures , particularly in the manufacturing sector .
Fl-istess ħin , dan l-aħħar id-dinamika tal-pagi fiż-żona ta » l-euro baqgħet moderata ;At the same time , wage dynamics in the euro area have remained moderate over the recent past ;
Hija allegat ukoll li, billi l-iżvilupp ta’ konsum ma laħaqx l-istenniji, parti sinifkanti mill-kapaċità tal-produzzjoni baqgħet għażżiena u kellha mnejn tibqa' hekk anki mingħajr l-importazzjonijiet mill-Istati Uniti.It further alleged that, since the development of consumption did not meet the expectations, a significant part of production capacity remained idle and would have remained idle even without the imports from the USA.
Il-parti kompliet tallega li, peress li l-iżvilupp tal-konsum ma ssodisfax l-istennijiet, parti sinifikanti tal-kapaċità ta’ produzzjoni baqgħet wieqfa u kellha mnejn tibqa’ wieqfa anke mingħajr l-importazzjonijiet mill-Istati Uniti.It further alleged that, since the development of consumption did not meet the expectations, a significant part of production capacity remained idle and would have remained idle even without the imports from the USA.
Abbażi tad-dejta riveduta , l-attività ekonomika kienet qed tiżdied b' rata trimestrali medja ta » 0.7% f' dawn l-aħħar erba » trimestri , ir-rata tal-qgħad kienet qed tonqos , it-tkabbir ta » l-impjieg irkupra u l-aspettattivi ġenerali dwar l-impjieg baqgħu favorevoli .On the basis of the revised data , economic activity has been growing at a quarterly rate of 0.7% on average over the last four quarters , the unemployment rate has been on a falling trend , employment growth has recovered and employment expectations overall have remained favourable .
ArcelorMittal enfasizzat ukoll li ħallset prezz tas-suq għall-akkwiżizzjoni ta’ Petrotub, u għalhekk kwalunkwe vantaġġ possibbli li jirriżulta minn privatizzazzjoni, quod non, fi kwalunkwe każ baqgħu mal-Istat bħala bejjiegħ.ArcelorMittal also stressed that it had paid a market price for the acquisition of Petrotub, and therefore any possible advantage resulting from privatisation, quod non, would at any rate have remained with the State as a seller.
B' mod partikolari , iż-żidiet fil-pagi baqgħu mrażżna matul it-trimestri reċenti u , filwaqt li s-swieq tax-xogħol għadhom dgħajfa , dan għalissa għandu jkompli .In particular , wage increases have remained contained over recent quarters and , with labour markets weak , this should continue for the time being .
B'mod partikolari, l-investigazzjoni wriet li l-kundizzjonijiet u l-primjum mitlub fis-snin rilevanti tal-PI baqgħu sostanzjalment l-istess jew tjiebu, minkejja ż-żieda fil-pretensjonijiet għal inadempjenza mħallsa minn Sinosure u s-sitwazzjoni li sejra lura b'mod sostanzjali tas-settur PV.In particular, the investigation showed that the conditions and the premium charged in the relevant years covering the IP have remained substantially the same or have improved, despite the increase in the claims for default paid out by Sinosure and the substantially deteriorating situation of the PV sector.
Barra minn dan, kif spjegat fil-premessa (49) il-livelli tal-ħażna baqgħu baxxi u stabbli u dan ifisser li l-produzzjoni aġġustat għal-livelli tal-konsum iktar baxxi.Furthermore, as explained at recital (49) stock levels have remained low and stable meaning that production has adjusted to the lower consumption levels.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bela'
swallow

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bagħad
hate
beda
begin
ried
want
sab
find
jisem
do
ħolom
dream
imbotta
push
beżaq
spit
berred
cool sth
daħak
laugh

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'remain':

None found.
Learning languages?