Pakenkti (to harm) conjugation

Lithuanian
14 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pakenkiu
I harm
pakenki
you harm
pakenkia
he/she harms
pakenkiame
we harm
pakenkiate
you all harm
pakenkia
they harm
Past tense
pakenkiau
I harmed
pakenkei
you harmed
pakenkė
he/she harmed
pakenkėme
we harmed
pakenkėte
you all harmed
pakenkė
they harmed
Past freq. tense
pakenkdavau
I used to harm
pakenkdavai
you harm
pakenkdavo
he/she used to harm
pakenkdavome
we used to harm
pakenkdavote
you all used to harm
pakenkdavo
they used to harm
Future tense
pakenksiu
I will harm
pakenksi
you will harm
pakenks
he/she will harm
pakenksime
we will harm
pakenksite
you all will harm
pakenks
they will harm
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pakenkčiau
I would harm
pakenktum
you would harm
pakenktų
he/she would harm
pakenktume
we would harm
pakenktute
you all would harm
pakenktų
they would harm
Imperative mood
-
pakenk
you harm
-
-
pakenkite
you all harm
-

Examples of pakenkti

Example in LithuanianTranslation in English
Pagal 4 straipsnį atliekos turi būti šalinamos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant procesų ar metodų, galinčių pakenkti aplinkai.In accordance with Article 4, waste must be disposed of without endangering human health and without the use of processes or methods likely to harm the environment.
Pagal 4 straipsnį atliekos turi būti naudojamos nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nenaudojant procesų ar būdų, galinčių pakenkti aplinkai.In accordance with Article 4, waste must be recovered without endangering human health and without the use of processes or methods likely to harm the environment.
Kita vertus, siekiant išvengti netinkamo vartojimo, galinčio pakenkti kūdikių sveikatai, pagal Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir 11 straipsnį turi būti nurodytas vartojimo būdas.On the other hand, the method of use should be specified in accordance with point 9 of Article 3(1) and Article 11 of Directive 2000/13/EC, in order to prevent inappropriate uses liable to harm the health of infants.
terorizmo aukos yra nukentėjusios nuo išpuolių, kurių galutinis tikslas yra pakenkti visuomenei.Victims of terrorism have suffered attacks that are intended ultimately to harm society.
Iš tiesų būta realių grasinimų Sąjungos gamintojams pakenkti jų verslui tiek Sąjungoje, tiek už jos ribų.There were indeed real threats against Union producers to harm their business both in the Union and outside.
Komisija iš to daro išvadą, kad sunkumas, su kuriuo susidūrė CMR, buvo padėtis, vyravusi šioje laivų remonto rinkoje, tai yra, sumažėjusi paklausa ir iškilusi būtinybė atkurti šios veiklos patikimumą, kuriam pakenkė ankstesniojo operatoriaus vykdyta politika.The Commission concludes that the difficulty CMR is facing is the situation on the relevant ship repair market, characterised by a fall in demand and the need to restore credibility, which had been harmed by the policy pursued by the previous operator.
Be to, bendrovės nenoras pateikti šiuos kainoraščius pakenkė pasitikėjimu grindžiamiems santykiams, kurie buvo šio įsipareigojimo priėmimo pagrindas.Furthermore, the unwillingness of the Company to provide these price lists harmed the relationship of trust which formed the basis for the acceptance of the undertaking.
Galiausiai daugybė besitęsiančių įsipareigojimo pažeidimų pakenkė pasitikėjimu, kuriuo buvo pagrįstas įsipareigojimo priėmimas, grindžiamiems santykiams.Finally, the continuous and numerous breaches of the undertaking harmed the relationship of trust which formed the basis for the acceptance of the undertaking.
Šis proceso pažeidimas pakenkė jos interesams, nes dėl paskolų papildomiems muitams padengti dabar ji labai įsiskolinusi ir siekdama perleisti savo įsiskolinimą bankuose buvo priversta susitarti dėl didžiosios dalies savo kapitalo pardavimo investiciniams fondams.The appellant maintains that this procedural irregularity has harmed its interests in that, as a result of the loans raised to pay the increased customs duties, it is now heavily in debt and has been forced to negotiate the sale of the majority of its share capital to an investment fund in exchange for the assumption of its bank debt.
 B – prašomos informacijos ar žvalgybos informacijos suteikimas pakenktų esminiams nacionalinio saugumo interesams arba keltų pavojų vykdomo tyrimo ar kriminalinės žvalgybos operacijos sėkmei ar asmenų saugai ar akivaizdžiai neatitiktų tikslo, kuriuo ši informacija buvo prašoma, arba nebūtų reikalinga siekiant šio tikslo. B — The provision of the requested information or intelligence would harm essential national security interests or would jeopardise the success of a current investigation or a criminal intelligence operation or the safety of individuals or would clearly be disproportionate or irrelevant with regard to the purposes for which it has been requested.
Turėtų būti įmanoma atsisakyti pripažinti arba vykdyti EĮO, jei vykdymas pakenktų esminiams nacionalinio saugumo interesams, keltų pavojų informacijos šaltiniui arba jo vykdymui reikėtų naudoti įslaptintą informaciją, susijusią su tam tikra žvalgybos veikla.It should be possible to refuse to recognise or execute an EEW to the extent that execution would harm essential national security interests, jeopardise the source of the information or involve the use of classified information relating to specific intelligence activities.
jei tam tikru atveju jo vykdymas pakenktų esminiams nacionalinio saugumo interesams, keltų pavojų informacijos šaltiniui ar jo vykdymui reikėtų naudoti įslaptintą informaciją, susijusią su tam tikra žvalgybos veikla;if, in a specific case, its execution would harm essential national security interests, jeopardise the source of the information or involve the use of classified information relating to specific intelligence activities; or
tai pakenktų esminiams nacionalinio saugumo interesams; arbato do so would harm essential national security interests; or
Kai kurie importuotojai, kurių dauguma priklauso prekinio ženklo avalynės gamintojų grupei, teigė, kad priemonės pakenktų jų kuriamai didelei gamybos pridėtinei vertei Sąjungoje per jų svarbią veiklą tokiose srityse kaip dizainas, plėtra, prekės ženklo kūrimas ir tiekimo šaltinių paieška.Some of the importers, most of them pertaining to the group of branded footwear producers, submitted that the measures would harm the significant ‘manufacturing value added’ by them in the Union through their significant activities in the areas of notably design, development, branding and sourcing.

More Lithuanian verbs

Related

kenkti
harm

Similar

pakeisti
change
pakentėti
suffer
pakerėti
enchant
pakrikti
break up
palenkti
bend
palinkti
bend
parinkti
choose

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

laikyti
hold
nurungti
beat
nusitaikyti
aim
pakrauti
load
pakviesti
invite
pameluoti
lie
pažinti
know (somebody)
susipažinti
get acquainted
sužaisti
play
užsimiršti
get forgotten

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'harm':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In