Mažėti (to shrink) conjugation

Lithuanian
10 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
mažėju
I shrink
mažėji
you shrink
mažėja
he/she shrinks
mažėjame
we shrink
mažėjate
you all shrink
mažėja
they shrink
Past tense
mažėjau
I shrank
mažėjai
you shrank
mažėjo
he/she shrank
mažėjome
we shrank
mažėjote
you all shrank
mažėjo
they shrank
Future tense
mažėsiu
I will shrink
mažėsi
you will shrink
mažės
he/she will shrink
mažėsime
we will shrink
mažėsite
you all will shrink
mažės
they will shrink
Conditional mood
mažėčiau
I would shrink
mažėtum
you would shrink
mažėtų
he/she would shrink
mažėtume
we would shrink
mažėtute
you all would shrink
mažėtų
they would shrink
Tu
Jūs
Imperative mood
mažėk
you shrink
mažėkite
you all shrink
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
mažėdavau
I used to shrink
mažėdavai
you shrink
mažėdavo
he/she used to shrink
mažėdavome
we used to shrink
mažėdavote
you all used to shrink
mažėdavo
they used to shrink

Examples of mažėti

Example in LithuanianTranslation in English
ES dyzelino importuoja daugiau, nei pati eksportuoja, o benzino daugiau eksportuoja (daugiausia į JAV rinką, kuri ateityje turėtų mažėti).The EU is a net importer of diesel and an exporter of gasoline (mainly to the US market which is expected to shrink).
Europos darbo jėga pradės mažėti nuo maždaug 300 milijonų, kurie dirba šiandien, iki apytiksliai 250 milijonų 2050 m.Europe’s workforce will start to shrink from roughly 300 million people today, to approximately 250 million by 2050.
Pasaulis kažkaip pradeda mažėti.The world just starts to shrink around you somehow.
Kadangi vidaus rinka po truputį mažėjo, ji negalėjo absorbuoti padidėjusios gamybos.As the domestic market was slightly shrinking it could not absorb the increase of the production.
Nors importo iš Turkijos kainos buvo mažesnės už Bendrijos pramonės pardavimo kainą, nelaikyta, kad jo užimama rinkos dalis, kuri buvo maža ir net palaipsniui mažėjo, būtų turėjusi neigiamo poveikio Bendrijos pramonės padėčiai.Although Turkish imports were made at lower prices than those of the Community industry sales price, their limited and even gradually shrinking market share were not considered as having had a negative effect on the situation of the Community industry.
Bendrijos pramonės rinkos dalis didėjo, nors rinka nagrinėjamuoju laikotarpiu šiek tiek mažėjo.The Community industry gained market share in a slightly shrinking market over the period considered.
Galima teigti, kad suvartojimas Bendrijoje sumažėjo dėl to, kad mažėjo Bendrijos gamintojų pardavimas, kaip ir importas iš kitų trečiųjų šalių (daugiausia JAV ir Japonijos).The drop in the Community consumption can be attributed to the shrinking sales of the producers in the Community and to reduced imports from other third countries (mainly US and Japan).
Kadangi paskutiniaisiais 2008 m. mėnesiais suvartojimas mažėjo, tikimasi, kad minėto importo rinkos dalis didės ir 2009 m.Given the shrinking consumption since the last months of 2008, their market share is expected to increase also in 2009.
Pagal pagrindinį scenarijų 2009 m., kaip ir ankstesnieji, bus sunkūs, o bendrasis vidaus produktas (BVP) dėl tebesitęsiančios finansų krizės mažės.According to the baseline scenario 2009 will continue to be a difficult year and the gross domestic product (GDP) will shrink due to the continuing financial crisis.
Jeigu pensijų sistemo-ėliauir skatinti įmones darbinti vyresnio amžiaus darbuotojus, demografinio senėjimo aplinkybėmis lėčiau mažės darbo jėga. Savaime didelis laimėjimas yra visiems prieinamos sveikatos priežiūrossistemos.If pensionarrangements provide incentives to retirelater and to encourage firms to employolder workers, the workforce will shrinkless in the face of demographic ageing.Healthcare systems that are accessible forall are a major achievement in themselves.At the same time, good healthcare helps tostrengthen social cohesion.

More Lithuanian verbs

Related

sumažėti
decrease

Similar

čežėti
twitter
manyti
think
matyti
see
matytis
be visible
mažinti
decrease
mylėti
love
mylėtis
make love
minėti
mention
mokėti
know
mūvėti
wear (footwear)

Similar but longer

sumažėti
decrease

Random

brangti
become more expensive
įsitikinti
make sure
išprusti
become educated
įžeidinėti
insult
krauti
load
paragauti
taste
pasiieškoti
look for
strikinėti
jump up and down repeatedly
tilpti
fit
vadžioti
walk (somebody)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'shrink':

None found.
Learning Lithuanian?