ישב [yshv] (to sit) conjugation

Hebrew
109 examples
This verb can also mean the following: establish a residence, do, settle, rare

Conjugation of ישב

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
יושב
yṿosheׁv
I/you/he (masculine) sit
יושבת
yṿosheׁvet
I/you/she (feminine) sit
יושבים
yṿoshəׁviym
we/you all/they (masculine) sit
יושבות
yṿoshəׁvṿot
we/you all/they (feminine) sit
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
ישבתי
yashaׁvətiy
I sat
ישבת
yashaׁvəta
you (masculine) sat
ישבת
yashaׁvətə
you (feminine) sat
ישב
yashaׁv
he sat
ישבה
yashəׁvah
she sat
ישבנו
yashaׁvənṿ
we sat
ישבתם
yəshaׁvətem
you all (masculine) sat
ישבתן
yəshaׁvəten
you all (feminine) sat
ישבו
yashəׁvṿ
they sat
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשב
’esheׁv
I will sit
תשב
tesheׁv
you (masculine) will sit
תשבי
teshəׁviy
you (feminine) will sit
יישב
yyshv
he will sit
תשב
tesheׁv
she will sit
נשב
nesheׁv
we will sit
תשבו
teshəׁvṿ
you all (masculine) will sit
תשבנה
tesheׁvənah
you all (feminine) will sit
יישבו
yyshvṿ
they (masculine) will sit
תשבנה
tesheׁvənah
they (feminine) will sit
Imperative mood
-
שב
sheׁv
sit!
שבי
shəׁviy
sit!
-
-
-
שבו
shəׁvṿ
sit!
שבנה
sheׁvənah
sit!
-
-

Examples of ישב

Example in HebrewTranslation in English
! איך אתם יכולים פשוט לשבת כאן?How can you just sit there?
! אנדי בלפלור אם נראה לך שאתה יכול לשבת כאן בכיף שלך בזמן שטרי ואני נגדל השרצה ,שלמה של תינוקות חייזריים שלך !Andy Bellefleur, if you think you can sit out here... all la-dee-dah while Terry and I... raise your litter of alien babies, you got another thing coming.
! את רוצה לשבת עם הכדור !Let's go sit with the bullet!
! הומברט, מצאת מקום לשבתHumbert, you found a place to sit down.
! זה ממש מגוחך אתן מתכוונות לשבת כאן ולקבל עצות ?Are you moms gonna sit here and take advice about men from a man?
"אני לא עשיתי כלום, ישב שם ויטני, אני מניח, אמר לה"I did nothing, was sitting there and Whitney, I guess, told her
"ישב יחד ב השולחן של אחווה.""shall sit down together at the table of brotherhood."
"לבחור הזה כתוב "פרש .על המצח והוא פשוט ישב ליד השולחן שלו ?This guy has Horseman written all over him. And he was just sitting at his desk looking at his computer?
,'בשנה שעברה ראיתי את סקיט אולריץ .ישב קרוב אליי כמוך כרגע ...מיס מדו, עשינו עסקLast year I saw Skeet Ulrich, as close as from where you're sitting. Miss Meadow, we made a deal.
,אבל אלפרד סנטוס לעולם לא ישב .על כורסא כאיש זקןBut Alfred Santos ... never become ... that grandfather sitting in his chair .
! - אני יושב כאן.- I'm sitting here.
! אני יושב ליד חלון .זיק, איפה אתה?- I'm sitting near a window!
! אתה יושב ליד !You're sitting next to Peter Norris in the seat of honour!
! אתה סתם יושב שםYou're just sitting up there.
! במיוחד כשאני יושב בכיסא הקפטן שלךSpecially since I'm sitting in your captain's chair!
".אני יושבת לבד, נחש""l sit alone, a snake."
"אל תביך אותי ,גם הנישואים שלי כשאשתי יושבת לח...""Don't make me feel self-conscious about my marriage "while my wife is sitting..."
"היא יושבת בחלון""She sits in a window"
"חלמתי על העתיד, ובו, "המשרתת .הזאת יושבת על כס המלוכה שליI have dreamt the future, and in it, that "servant" sits upon my throne.
"נכון לעכשיו, "פמברלי אין .הוא המקום הכי שווה אם הייתי יושבת ,על המרפסת בשקיעה ...הייתי מתמזמזת גם ...ובכןOh, my god. Right now the pemberly inn is so hot. If i could sit on the patio at sunset,
! ... בו ודייסון יושבים על העץBo and Dyson sitting in a tree...!
! ומבוגרים יושבים מקדימה ילדים לא אומרים למבוגרים !That's where grown-ups sit!
! סורחים .נוער שמנוני ומחוטט שכמוכם יושבים מאחורי ההגה .של מכונית יד-שנייהA honk from a greasy, pimply-faced youth sitting at the wheel of a big second-hand car.
"היינו יושבים ב -"נקטומי פלאזה ופשוט ממתינים לאישתנו .שתחלץ אותנו משם .כל גיבור זקוק לאויב מרWe'd be sitting in Nakatomi Plaza just waiting for our wife to bitch us out.
"הם יושבים בחושך בקטע של ""אני לא חייב למחוא כףThey're sitting in the dark going, "I don't have to clap.
,אבל סטפני וקריסטה,הם חרצו את גורלן כל כך מוקדם עכשיו זה כמו שני ברווזות מתות .יושבות באגם ומחכות עד יריות ,את חושבת שיש מצבIf it was entirely up to me, David would be going home tonight but Stephanie and Krista, they played their hands so early on, so now it's kind of they are two dead ducks sitting on a lake waiting for the gunshots.
,אני יודעת שזה מאוד קשה לך אבל מה אם הבחור יראה אותנו ? יושבות מחוץ לבית שלוLook,I know this is really hard for you, but what if the the guy sees us sitting outside his house?
,אני לא יכול .כל הבנות יושבות שם ...בסדר, אזI can't do that. All the girls sit up there.
,את יודעת מה .די צפוף פה בואי פשוט נעשה את הדבר הזה בו אנחנו יושבות במכשיר הכושרYou know, it's pretty crowded in here. Let's just do that thing where we sit on the rowing machines
,אתן יושבות כאן כל היום .משתכרות, ומדברות עלינו הגברים :קליטוס, פעם שמעת את הביטוי ?You sit up here all day, getting sloshed and talking about us men. - Clesius, have you ever heard the expression, "mercy hump" ?
"אני חייב להשיג לו חבר או ישבתי על הביצים שלי"Blah, blah, blah. I gotta get him a friend. "Oh, I sat on my nuts."
"זו היתה הסיבה ש"צל .היה שם ונלחם כל כך חזק ישבתי שם וצפיתי בתינוק .יוצא לאוויר העולםThat was why Shadow was there, and that was why he'd fought so hard. I sat there and watched that baby come into this world.
"כל הערב הזה ישבתי ליד האח, מפנה את תשומת לבי להתמוטטות, "להתפוררות הפחמים השרופים שאליה אני מובילה את עצמי, "אל האפר חסר-החיים, אדוני".I have sat all this long evening by my fireside, turning towards a caving in, the crumbling of the consumed coals, to where I am leading myself... to lifeless dust, sir.
'ישבתי בפאב ההוא בנייטסברידג ,וממש תכננתי לרצוח אותה ,ואולי הייתי עושה זאתYou know, it's funny to think that just a year ago I sat in that nice bridge pub actually planning to murder her.
,אבא'לה, אבא'לה" ,פעם ישבתי על ברכיך ועודני זוכרת את .השיעורים אותם לימדתני ,כמו למשל, תמיד לאכול את הירקות .אבל קודם חייבים להודות ,כמו למשל, לעולם אל תשקרי ."אלא אם תרצי למותOh, daddy, daddy I once sat on your knee and I still remember the lessons you taught me like always eat your vegetables but first you must give thanks like never tell a lie unless you want to die
"כמה פעמים ישבת על הסיפון"Yeah how many times have you sat out the deck
'לא הרגתי את ג'ורג .לא, פשוט ישבת לצידו והנחת לו למות ,אמנם אני לא עו"ד .אבל בטח זה סוג של פשעWell, no, but you sat there and let him die, which, i'm no lawyer, but i'm pretty sure there's a crime in there somewhere.
,אז ישבת שם ,וסיפרת את הסיפור שלך ...ו ? מה?So you sat up there and you told your story and, what, you thought the jury would believe you?
,אם אני אגלה שרק ישבת לידה בכיתה .היא תהיה על הטיסה הבאה לוורמונט - ?If I find out that you've so much as sat next to her in class she'll be on the next plane to Vermont. - Vermont? The Winnaman Academy, an all-girls boarding school.
,את ישבת לידו, מטרה נוחה הוא היה צריך .שתהיי קשוחה איתוYou sat next to him, an easy target. He needed you to be tough with.
"אבל הנסיכה ישבה וישבה וישבה"."But the princess sat and sat and sat,
"כולה מצחקקת, ישבה כאילו" "שיצאתי מנשיונל גיאוגרפיק"'All giggly, and I'm sat there with my boobs like something out of the National Geographic.
"לילה איטי, להתראות" היא ישבה על הספה שלושה ימים ברציפות וראתה תוכניות פרסומיות ,ואכלה דגנים מתוך הקופסה ,אז כן, כןShe sat on the sofa for three days straight watching infomercials and eating cereal out of the box, so yeah, yeah,
,אמא של מארשל לא אכלה .ישנה או ישבה מאז שהגענו .רגע, זה יכול להיות התפקיד שלי .אטפל בג'ודיMarshall's mom hasn't eaten, slept or sat down since we got here. Wait! That can be my role!
,אמא שלה ישבה עליה .ואז אכלה אותה .טבע מטומטם- Her mama sat on her and then ate her. - Stupid nature.
,אבל בזריחה ישבנו על החולות .והבטנו בים מלא הגליםBut at sunset, we sat out on the dunes and watched the sea swallows over the waves.
,איך ישבנו על קורת עץ ...עירומים וLike... how we sat on a beam,
,אם אתה זוכר, כשהיית קטן ,ישבנו בפינת האוכל הזו ממש ודיברנו על הבעיות .שהיו לך עם ילדי השכנים .זה היה שונה ,הם חשו מאוימים מחוכמתיIf you recall, when you were little we sat right here at this very spot and talked about the problems you had getting along with the neighbor kids.
,אתמול בלילה היה כ"כ חם ,גוון ואני ישבנו שם בלבוש חווה .מקררות את עצמנו מול המקרר הפתוחLast night it was so bad, Gwen and I sat there in nature's own cooling ourselves in front of the fridge.
,הלכנו לנהר .ישבנו על ספסלWe walked to the river, we sat down on a bench.
? ישבתם ודיברתם עד הבוקר - .ישבנו ודיברנו, אדיסון -- You sat and talked until it was light?
אתם פשוט ישבתם במעבדה וקיוויתם .שסדרת בדיקות תספק לכם תיאוריה .ביזבזתם את זמנו של המטופל .עכשיו אני הולך לבזבז את שלכםthe women came up with a theory and they treated the patient. you guys just sat around in a lab,hoping a series of blind tests would give you a theory. You wasted the patient's time.
היכן ישבתם ודיברתם .בסלון- ,כפי שאמרתי, ישבנו ודיברנו ,די בידידות ואחרי זה הלכתי .לפני עשר וחציWhere did this talk take place? In the sitting room. As I said, we sat and talked quite amicably.
הספסל העגול .שבו תמיד ישבתם יחד .תאורת הרחוב חזרה להאירThe circular bench where you always sat together. The street lighting was back on.
ישבתם ושכבתם והשתחוותם ,במשך 400 שנים .אני חושב שהגיע הזמן לעמוד .אני חושב שהגיע הזמן לעמודYou've sat down and laid down and bowed down for 400 years. I think it's time to stand up. I think it's time to stand up.
אתמול שתיכן ישבתן עם בלשים ונתתן תיאור של האיש שאנו מאמינים ,שאחראי לרצח ג'ימי פלמינגYesterday you both sat down with detectives and gave descriptions of the man you believed was responsible for the killing of Jimmy Fleming-- one of the two men suspected in the robbery of the Maricopa National Bank.
,בית-ספר שבין בוגריו שניים ישבו מאחורי המכתבה .בחדר האובלי בבית-הלבןa school, among whose graduates two have sat behind the desk in the Oval Office, in the White House.
,במלמאק השופטים לבשו בגד ים .בזמן שהמתמודדות ישבו בקהלOn melmac, the judges wore swimsuits, While the contestants sat in the audience.
,הילדים פשוט ישבו שם .לא בטוחים מה לעשות אחת הנזירות אמרה לנוWhen we got to the orphanage and opened it, the children just sat there, uncertain.
,הם ישבו בביתם ,ביום הקר, והרטוב ,מבלי הנאה ,ובלי משחקים לשחקThey sat in the house... on that cold, cold, wet day... with no fun to have... and no games to play.
,הם ישבו בדירה הזו ,על הספות שקדמו לספות האלה ."ועבדו על "רדיטSo he was in this apartment, they are like sat around on [?
,או כל דבר אחר שעושה זוג נשוי .במקום אחר, זה יהיה נהדר ,לא, בארני, זו חתונתי ...ואני אשב היכן שיתחשNo, Barney, this is my wedding, and I will sit wherever I damn well...
,אז אני אשב בכיסא, אדוני הטוב .אבל לא אקח אותוE-e-especially things that don't belong to me. So I will sit in the seat, good sir, but I will not take it.
,לבשתי את המסכה הזאת כל הרבה זמן .שאני לא מרגיש בטוח בלעדיה ,אני אשב איתך .גם אני לא מצליח לישוןl`ve worn this mask so long, l don`t feel safe without it. l will sit with you. l can`t sleep either.
-אוקיי .שריל תשב במקום אחר אני אשב ביחד עם שריל .בסדר. הכל טוב- .לא .כן. אני אשב עם שריל-Sheryl will sit somewhere else. - I'll go sit with Sheryl. - All right.
-לא נכון, כבודה .ואני אשב כשתיפסקיNo, it isn't, Your Honor. And I will sit down when you rule.
,אתה תלך לחדרך תשב בכסאך .ותחשוב על התנהגותךYou will go to your room. You will sit in your chair and reflect on your conduct.
,במשך עשרים הדקות הבאות אתה תשב בשקט בזמן שאני יאמר לך למה הדטרויט רד ווינגס הם הקבוצה השולטת .בהיסטוריה של הספורט ...ב-25 בספטמבר, 1926For the next 20 minutes, you will sit in silence while I tell you why the Detroit Red Wings are the greatest franchise in the history of sports.
,היא תשב בין הרגליים שלך ותישען עם הגב שלה .על החזה שלךShe will sit between your legs, with her back reclined against your chest.
-אוקיי .שריל תשב במקום אחר אני אשב ביחד עם שריל .בסדר. הכל טוב- .לא .כן. אני אשב עם שריל-Sheryl will sit somewhere else. - I'll go sit with Sheryl. - All right.
-גב' באומל ,אשת הרב שהוטסה מאינדיאנה ,תשב לרגלי הרב .ותאכל בשר חזירMrs. Baumel, the rabbi's wife, who we've flown in from Indiana... will sit at the rabbi's feet... and eat pork.
.את תשבי לצידי .זכות ראשונים, עושה את זה קצת קשה, אדוניYou will sit next to me. Precedence would make that a little difficult, sir.
.זוהי אינה בקשה את תשבי במשרדי ...עד שתלמדי לThis is not a request. You will sit in my office until you learn to...
.כנראה שאני את תשבי לצד אחיינו .של האפיפיורI suppose I am. You will sit next to the pope's cousin.
אחרי זה .לא תאמרי או תעשי שום דבר ,רק תשבי בפינה ולא תביעי דעה .עם פרצוף פוקר ?That's it. After that, you will say or do nothing. You will sit in a corner, offer no opinions, and pull a Clarence Thomas.
גברת מתיוס את תשבי ותהי בשקט ותחכי שהפעמון !Miss Matthews, you will sit down and be quiet and wait for the bell to ring just like everyone else!
,אלו פושעים ממעלה ראשונה .נקודה ,הפרקליט יישב .והדיאקון יענה על השאלהThese are criminals of the first order. Period. The counsel will sit down.
,טייוין מבית לאניסטר ,ימין המלך מגן הכתר, יישב .כשופט במקומיTywin of the House Lannister, Hand of the King, Protector of the Realm, will sit as judge in my stead.
,לילה ממש קשה ,ואני לא מצליח למצוא אף אחד ...שרק יישב איתי לכמהI'm having a really... really bad night... and I can't seem to find anyone... who just will sit with me for just...
.כאן יישב סנאטור פרין ,הוא יתחיל בהצהרת פתיחה .ואז השימוע יתחילThat's where senator perrin will sit. He's gonna make an opening statement, And then the hearing will begin.
.כולם בזו לי .בסדר, אל תלכי- .אדי יישב שם כמו אידיוט .והכל באשמתךFine. Don't go. Eddie will sit there like an idiot, and it'll be all your fault.
.אז נשב ונשתוקThen we will sit in silence.
.אנחנו לא נעשה את זה ,רק תגיד לה שאני נוסעת אליהם- אנחנו נשב, לוק שרה .ואני, ואנחנו נדון בזה ....טוב, היא מגיעה כדי שתוכל לדבר .לא, היא לא יכולה לבוא לכאן-- Look, just don't waste your breath, Kevin. We're not gonna do it. Just tell her that I will drive down there, we will sit down...
.אני מניחה מחר בבוקר, את ואני נשב .ונעבור על הכלI guess. Tomorrow morning, you and I will sit down and go through everything.
.הבה נשב ...עכשיוAnd we will sit down. Now... what's happening with you?
.ואת אימא ואלה כסאות האבלים שעליהם נשב .ונתאבל, כי זה טקס אשכבה איריAnd mother. And those are our mourners' chairs where we will sit and mourn because this is an Irish wake.
ואנחנו נישאר כאן עד שאני .אגלה מי אחראי לזה ,כך שעד אז, אתם תשבו .תשתקו ותחכו שיקראו לכםAnd we're gonna be here till I find out who's sponsible for it. So until then,you will sit down,yowill shut up and you'll wait to be called.
תשבו, תתווכחו כל יום ,מי מייצג את החלבן .מי מייצג את הכייסYou will sit and argue all day over who will represent the milkman, who will represent the pickpocket.
...אנשים יישבו לצדך בשולחן רק כדי שיוכלו לומר ."שהם שיחקו עם ה"אסPeople will sit down at the table with you. Just so they can say they played with the man.
! אוקיי, שב ישר.Okay, sit up!
! אז שב- So sit up.
! אמרתי שב ?- I said sit down.
! אמרתי שב בשקט- כן גברת-- I said sit down!
! אמרתי שבI said sit down.
! אמא, שבי בשקטMom, sit tight!
! אנג'לה, שבי ! אנג'לה!Angela, sit down!
! בואי שבי איתיCome sit with me!
! בואי, שבי לידי.Come, sit by me.
! הנה, שבי פהHere, sit down.
! וכל השאר, שבו בשקטThe rest of you, sit still
! טוב ! שבו.Sit, sit...
! טוב, שבו, שניכם.Okay, sit down, both of you.
! כולכם, שבו מיד ,הדקו את חגורות הבטיחות !All of you, sit down now!
! נו, אל תעשו משהו, שבו שם ! כלומר...Well, just don't do something, sit there!
,לכתובת האיי-פי שלהם .אבל מי שבנה את האתר הזה, הוא טוב .בדקתי את כרטיסי-האשראי של אריקה .היא לא השתמשה בהם היוםI.P. address, but whoever built this website is good. I checked Erica's credit cards. She didn't use them today.
.אבל אז נעמי רוצה יותר נייג'ל מבין שהרומן שלו הפך להיות איום ,למעמדו, למוניטין שלו לחיים שבנה על גבם של אישתו .ומשפחתהNigel realizes that his affair has become a threat to his position, his reputation, to the life he built on the backs of his wife and her family.
.היא כאן כדי לצלם .בבקשה שבנהShe's Theresa Evans. She's here to take pictures. Y'all sit down.
אחי עבד בתור נגר .שבנה תפאורה עבור מליאס יום אחד הוא לקח .אותי לבקר בסטודיו ...זה היה משהו .כאילו לקוח מתוך חלוםMy brother worked as a carpenter building sets for Méliès. One day he took me to visit the studio. It was like...
הלוואי שיכולתי איכשהו ,להיות שם איתך שהיינו יכולים לשבת יחד ,ולהביט אל המים והאור .בבית הזה, שבנה אביךI wish somehow I could be there with you that we could sit together and look out over the water and the light in this house your father built.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

גנב
steal
הסב
cause a change in course
חלב
milk
ידע
know
ירה
flow as water
כתב
write
קרב
approach
רכב
ride
רעב
hunger

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

זז
move
זעף
be furious
חי
live
חל
apply
טילטל
move
ידע
know
ירה
flow as water
כבש
conquer
מולא
be filled
מיזג
merge

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'sit':

None found.
Learning languages?