Utse (to appoint) conjugation

Swedish
30 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
utser
I appoint
Future tense
ska utse
I will appoint
Conditional mood
skulle utse
I would appoint
Past perfect tense
har utsett
I have appointed
Jag
Future perf.
ska ha utsett
I will have appointed
Conditional perfect tense
skulle ha utsett
I would have appointed
Du
Imperative mood
utse
appoint
Jag
Preterite past tense
utsåg
I appointed
Past pluperfect tense
hade utsett
I had appointed

Examples of utse

Example in SwedishTranslation in English
-Det enda som inte är lämpligt är den här cermonin Hon har inte auktoritet att utse honomThe only thing not appropriate is this ceremony. She does not have the power to appoint him.
-Kungen får ingen rätt att utse domare.We'll remove the king's power to appoint judges. You do not say why.
Administrationen kommer att utse en station åt dig.The administration will appoint you to a station.
Byggmästare Yarwyck och jag har beslutat att utse en latrinkapten.First Builder Yarwyck and I have decided to appoint a latrine captain to oversee this crucial task.
Darfor vill jag beratta for er personligen varfor vi har beslutat att utse mr WiIkinson.That is why I feel that, in fairness to you, I should tell you personally why the governors and I have decided to appoint Mr. Wilkinson.
- Så ni skulle utse en domare...You would appoint a judge...?
-Det enda som inte är lämpligt är den här cermonin Hon har inte auktoritet att utse honomThe only thing not appropriate is this ceremony. She does not have the power to appoint him.
-Du kan utse en kandidat.You can appoint a candidate.
-Kungen får ingen rätt att utse domare.We'll remove the king's power to appoint judges. You do not say why.
-Stadgarna säger uttryckligen att borgmästaren skall utse..The town charter clearly states the Mayor shall appoint...
"Jag, Alfredo Berlinghieri, vid sunt och fullt förstånd..." "...utser som universalarvinge..." "...min yngste son Giovanni...""I, Alfredo Berlinghieri, in possession of all my mental faculties appoint as my sole heir my youngest son Giovanni.
- Du utser kardinaler nu?So, you appoint cardinals now?
- Jag tycker vi utser Tromp till ny admiral.I say we appoint Tromp as the new Admiral.
- Jag utser dig.- I'm appointing you.
-Såvida inte borgmästaren utser någon annan, Vilket jag gör idagUnless the Mayor appoints someone else within the time period. Which I'm doing today.
"Johnny Hoover utsedd till generaldirektör för Utredningsbyrån.""Johnny Hoover appointed acting director of the Bureau of Investigations."
- Du är härmed utsedd i kraft av...- You're hereby appointed with power...
-Du blev inte utsedd av domstolen?Y-You were not appointed by the court?
Den nya krigsförbrýtarlagen är anledningen till att jag blev utsedd.I'm the third examining magistrate appointed. That's only because of this new law. Crimes against humanity.
Det här är den sjunde kommissionen som utfrågar i fallet... om sir Thomas More, utsedd av hans majestäts råd.This is the Seventh Commission to inquire into the case of Sir Thomas More, appointed by His Majesty's Council.
1969 utsåg Nixon honom till nationell säkerhetsrådgivare och sedan blev han USA:s utrikesminister.Nixon appointed him as national security advisor in 1969 and he went on to become the US secretary of state.
Biskopen utsåg Fader Flynn till pastor av "Saint Jeromes Church and School".The Bishop appointed Father Flynn Pastor of Saint Jerome Church and School.
Bush utsåg också, som vårt sändebud i Afghanistan Zalmay Khalilzad, som också han var en före detta rådgivare åt Unocal.Bush also appointed, as our envoy to Afghanistan Zalmay Khalilzad, who was also a former Unocal adviser.
De utsåg Lou Macari som ny manager idag.They appointed Lou Macari as the new manager this dinnertime.
Det finns bara en grupp som utsåg sig själva som frälsare åt resenären.There's only one group that appointed themselves the savior of the traveler.
Caesar har inte bara utsett mig till väktare av denna arsenal, utan även som hans eget samvete.Caesar has appointed me not only as the keeper ofthis armory, but as the keeper of his own conscience.
Cervantes har utsett miss Gazanian till chef för civila tillsynsnämnden.Chief Cervantes appointed Ms. Gazanian the head of the civilian oversight committee. Oh.
De har utsett dig till min sekreterare.They have appointed you to be my secretary.
Dendup har utsett mig till ny senator i Onderon.Dendup has appointed me the new Senator of Onderon.
Det du gjorde i livet var så uppskattat av Lucifer att han har utsett dig till sin egen bokhållare.Your activities in life were so pleasing to Lucifer that he has appointed you to be his personal clerk.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afse
do
anse
prune
avse
intend
bese
watch
inse
realize
utge
publish
utgå
do
utta
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tya
do
uppfodra
do
upprätthålla
reach
urskilja
distinguish
urvattna
water down
utlämna
extradite
utnyttja
make use of
utröna
determine
utslockna
go out
utöka
exert

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'appoint':

None found.
Learning Swedish?