Mena (to mean) conjugation

Swedish
33 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
menar
I mean
Future tense
ska mena
I will mean
Conditional mood
skulle mena
I would mean
Past perfect tense
har menat
I have meant
Jag
Future perf.
ska ha menat
I will have meant
Conditional perfect tense
skulle ha menat
I would have meant
Du
Imperative mood
mena
mean
Jag
Preterite past tense
menade
I meant
Past pluperfect tense
hade menat
I had meant

Examples of mena

Example in SwedishTranslation in English
- Det är svårt att mena det - om jag inte vet vad det är.- It's kind of hard to mean it if I don't know what it is.
Du måste bara ge mig lite tid att mena det.You just have to give me some time to mean it.
Då blev prinsessan sårad, och sårade en tjänsteflicka utan att mena det.And a princess was hurt, so she hurt a servant girl, without even meaning to do it.
Ganska snart, kommer jag att mena det bokstavligen.Hey, pretty soon, I'm going to mean that literally. There you go. All right...
Jag är rädd att jag ska såra dig utan att mena det.I'm afraid that I might hurt you without meaning to.
"Du, det står en grupp vita män med huvor utanför mitt hus" "och de verkar mena allvar."Yeah, uh, look, there's a group of hooded white men gathering outside of my house. And it looks like they mean business.
- Beau, du kan inte mena det!- Beau, you can't mean it!
- Det kan du inte mena, kära du?- Surely you don't mean that, dear?
- Det kan du inte mena.- You can't mean it.
! - Vad menar du med det?- What do you mean exactly by that, Mary?
! - Vad menar du?- What do you mean?
! -Jag menar...- No, I meant, I just...
! -Vad menar du, "varför"?What do you mean, "why?"
! Du menar att du är en nolla?You mean being a straight up punk?
# Gymnasiet var inte menad för evigt# High school wasn't meant to last forever
- Den var inte menad till dig.She spun that thing. You can't think that's specifically meant for you. Joe:
- Den var menad åt dig.- It was meant for you.
- Det har jag, du var menad för mig.I am! You were meant for me.
- Det är det här jag menad till.This is what I was meant for. What you're meant for?
"Annars dör fem till i Europa." Om han hade sagt "Annars dör fem till" hade vi antagit att han menade Paris."Five more will die somewhere in Europe." If he had said, "Five more will die," the assumption would be that he meant Paris and we could not be on the case.
"Den oskyldiga allmänheten", menade han väl?What he meant to say was "the unsuspecting public. "
"Han menade vad han sa och sa vad han menade."He meant what he said and he said what he meant.
"Inte ens om hon var säker - om allt gick bra, så menade hon det.Even she wasn 't sure. If things went well, then she meant it.
"Inte menade för varandra"?"Never meant to be"?
De sade till Shakespeare, "Vad önskar du kalla denna bok?", och han säger, "Som du gillar det", menande vad som helst du önskar kalla det, - men de trodde det var en diktamen så ett av hans skådespel-They say to Shakespeare, "What do you want to call this book?" and he says, "As you like it", meaning whatever you want to call it, - but they thought it was a dictation so one of his plays - is called "As you like it", but the title has nothing to do with the play.
Det enda jag fått är menande blickar vid middagsbordet... - ...och antydningar om "i övermorgon".All I've been getting from you is meaningful looks at the dinner table and vague suggestions about the day--
Förstår du nu vad jag menande med disciplin?You think you get my meaning now about discipline?
Nåt är på tok. Du har frågat menande om de mår bra, och de har svarat ja.I've heard you asking if they're all right in that meaningful way
"Det är dags att vi inser att det här inte är menat att hålla.""lt's time for us to realise that this just isn't meant to be.
- Det här var inte menat att hända.This was not meant to be.
- Det var inget illa menat.Uh, I meant no disrespect.
- Det var inte menat att vara roligt.It's not meant to be funny.
- Det var inte menat för oss.It was not meant to be.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

agna
bait
bana
orbit
bena
endeavor
bona
wax
böna
bean
dana
do
dona
go dormant
dåna
do
döna
do
egna
own
föna
do
gena
do
håna
mock
kana
do
köna
cone

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

lokalisera
localize
mackla
do
maja
do
manipulera
manipulate
massera
massacre
medverka
mediate
melera
do
memorera
memorize
meprisera
do
mitigera
mitigate

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'mean':

None found.
Learning Swedish?