Parkować (to park) conjugation

Polish
68 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
parkuję
I park
parkujesz
you park
parkuje
he/she/it parks
parkujemy
we park
parkujecie
you all park
parkują
they park
Imperfective future tense
będę parkować
I will park
będziesz parkować
you will park
będzie parkować
he/she/it will park
będziemy parkować
we will park
będziecie parkować
you all will park
będą parkować
they will park
Imperative
-
parkuj
you park!
niech parkuje
let him/her/it park
parkujmy
let's park
parkujcie
you all park
niech parkują
let them park
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
parkowałam
I parked
parkowałaś
you parked
parkowała
she parked
parkowałyśmy
we parked
parkowałyście
you all parked
parkowały
they parked
Future feminine tense
będę parkowała
I will park
będziesz parkowała
you will park
będzie parkowała
she will park
będziemy parkowały
we will park
będziecie parkowały
you all will park
będą parkowały
they will park
Conditional feminine tense
parkowałabym
I would park
parkowałabyś
you would park
parkowałaby
she would park
parkowałybyśmy
we would park
parkowałybyście
you all would park
parkowałyby
they would park
Conditional perfective feminine tense
parkowałabym była
I would have parked
parkowałabyś była
you would have parked
parkowałaby była
she would have parked
parkowałybyśmy były
we would have parked
parkowałybyście były
you all would have parked
parkowałyby były
they would have parked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
parkowałem
I parked
parkowałeś
you parked
parkował
he parked
parkowaliśmy
we parked
parkowaliście
you all parked
parkowali
they parked
Future masculine tense
będę parkował
I will park
będziesz parkował
you will park
będzie parkował
he will park
będziemy parkowali
we will park
będziecie parkowali
you all will park
będą parkowali
they will park
Conditional masculine tense
parkowałbym
I would park
parkowałbyś
you would park
parkowałby
he would park
parkowalibyśmy
we would park
parkowalibyście
you all would park
parkowaliby
they would park
Conditional perfective masculine tense
parkowałbym był
I would have parked
parkowałbyś był
you would have parked
parkowałby był
he would have parked
parkowalibyśmy byli
we would have parked
parkowalibyście byli
you all would have parked
parkowaliby byli
they would have parked
Impersonal
parkowano by
there would be parked
parkowano by
there would be parked

Examples of parkować

Example in PolishTranslation in English
- A co, chcesz parkować samochody?What, are you looking to park cars? Yeah.
- Będzie im kazał parkować i iść.- Tell 'em to park and walk?
- Jadę po czek. - Nie możesz tutaj parkować.I'm trying to park so I can go in the check-cashing place.
- Miałeś tu nie parkować.Sean, I thought I asked you not to park in the driveway?
- Musiałeś parkować tak blisko szkoły?Hold on, I got it. Ahem, do you have to park so close?
- Już nie parkuję w garażu.- I don't park in the garage anymore.
- Mówisz tak dlatego, że nie stoisz obok, gdy parkuję samochód.You can only say that, 'cause you're not behind me, when I park in second row.
- Nie sadź ich tam, gdzie parkuję.- Don't plant 'em where I park.
- Właśnie parkuję koło hydrantu.- Just park by the hydrant.
- Właśnie parkuję.! - I'm parking the car.
"to SUV, uważaj, gdy parkujesz poza drogą"?It's an S.U.V., watch where you park off-road?
- Chyba tu nie parkujesz? - To moje studio, Ed.Tell me you're not parking there.
- Czemu tam parkujesz?If I arrest him, I have to arrest Congress. - Why did your park there?
- Świetnie parkujesz.- Good parking job, buddy.
A więc przez cały dzień parkujesz samochody, a mimo to jeździsz metrem?So you park cars all day, yet you take the subway?
- No i nikt tam nie parkuje na podjeździe. - Mamy odjechać?- At least no one parks in my driveway there.
/Za każdym razem gdy parkuje /przy domu Johnego Balla /nigdy nie prostuje kół tak jak powinien.Every time he parks in front of Joe Danival's house, he never turns the wheels in, like he's supposed to.
A mężczyzna w czerwonych trampkach parkuje przy wejściu.Simultaneously, the man in red shoes parks outside.
Bill Gates parkuje swój helikopter na dachu tego budynku, jak jest w mieście.Bill Gates parks his helicopter on the roof of this building when he visits the city.
Bo Julia zawsze parkuje przede mną.Because Julia always parks her car in front of mine.
- Przepraszam Pana ale nie parkujemy koniPark it carefully, sorry sir, we don't park horses, take it, and listen! Drink him some water.
/Dlaczego parkujemy tak daleko?Why are we parking so far away?
Już idziemy, parkujemy.We're here. We're just parking, okay?
Kupiliśmy używany kamper i rozpoczęliśmy wieczne wakacje, choć Judy często narzekała, że parkujemy blisko sanitariatów, bo budki telefoniczne zawsze z nimi sąsiadowały.For ever. We got a beaten-up old camper van and our life became a perpetual holiday, though Judy often complained that we had to park too near the camp site's toilets, because the telephone box was invariably in the vicinity.
Nie parkujemy.We're not parking it. We're abandoning it.
To jego mantra. Czemu parkujecie na moim biurku? Wstawać!Why is everybody's ass parked on my desk?
/Jest tam szopa, gdzie parkują samochody.There's an open shed out back where they park the pickups and ATVs.
A gdy parkują...And when they park...
Ale to miejsce jest wykwintne, auta parkują boye, toalety...But this is one of those fancy, valet-parking, men's room...
Chyba parkują.Looks like it's parking right up ahead.
Ciągle parkują tego priusa przed moim domem.Always parking their commie Prius in front of my house.
- Nie parkuj tu, to prywatna posiadłość.--Don't park here. It's private property.
- Nie parkuj zbyt daleko.- Don't park it too far.
-Tam parkuj.-Good, park. -Just right there.
-Znajdź mi miejsce do parkowania. -Ok, parkuj.-Find me a parking spot.
Ale nie parkuj pod domem.But don't park her too near your house.
Ale chłopaki, naprawdę... parkujcie ostrożnie.But you guys, really... park this beauty gently.
Nie kupujcie sobie mercedesów i nie parkujcie przed szpitalem, gdzie przechodzą spłukani ludzie.Don't buy a Mercedes Benz with it and park in front of Brooklyn Hospital where broke people walk by.
Nie parkujcie na głównym podjeździe.Fellows, could you do me a favor and not park trucks on the main driveway?
Nie parkujcie przy furgonetkach.Don't park next to vans.
kiedy przyjeżdżacie na mszę, nie parkujcie, proszę, pod plebanią.When you arrive to mass, Please do not park behind the rectory.
Nie prowadziłam, parkowałam.Well, I didn't drive, I parked.
Nieraz już parkowałam.It's not like I've never parked before.
Poważnie, zawsze tu parkowałam.Seriously, I've parked here all the time.
Wiesz, ja nawet wcale nie parkowałam tam tak długo.You know, I wasn't even parked there that long.
Dzwonili z ochrony marketu, gdzie Connie Masters mówiła, że parkowała.That was security from the supermarket where Connie Masters said she parked her car.
Przyznaję, że to ja porysowałem jej samochód, ale ona celowo parkowała za linią, więc nie mogłem się dostać na moje miejsce.I admit that I keyed her car, but she purposely parked across the line so I couldn't get into my space.
Tak, parkowała przy służbowej bramie, by uniknąć tłoku na parkingu.Yeah, she was parked by the service gate to avoid the mob scene at the valet.
Tam parkowała.It was parked over there.
Albo ciągnik, którym parkowałem równolegle w dniu balu maturalnego pod szkołą?Or the Windrow tractor with the Macdon header that I drove to and parallel parked at my High School prom? Hmm?
Byłaś asystentką Jordana, a ja parkowałem na jego miejscu przypadkowo nawet nie przez 15 minut, i.. i.. ty-You were jordan's assistant, and I parked in his space by accident not even for 15 minutes, and,uh,and you--
Nie tam go parkowałem.That ain't where I parked.
Pamiętacie zepsuty parkometr, kiedy parkowałem przy waszym bloku?Remember the meter was broken when I parked outside your apartment?
Tak, to wiewiórka, która zwykła rzucać orzeszki na mój sprzęt zawsze kiedy parkowałem pod drzewem.Yeah, that's the squirrel that used to throw nuts at my rig every time I parked under the walnut tree out front.
- Nie wiem, ty parkowałeś.- I don't know. You parked it.
Według córki Amber, w przeddzień morderstwa parkowałeś przed ich domem.According to Amber's daughter,you were parked outside her house the day before her mother was murdered.
- Jeździł, parkował, czekał.Yeah, he drove, he parked, he waited.
- Kogoś, kto u mnie parkował.- No, some guy who parked out front.
- Wygląda, że parkował tam inny wóz.Looks like a second vehicle was parked.
/Dowodami tymi są trzy mandaty /za przekroczenie prędkości /dla Moe Kitchenera /za jazdę uczelnianym wozem, zeznania sąsiadów, że parkował Suburbana co wieczór przed domem, - z wyjątkiem tej nocy, kiedy porzucał...Well, the evidence being three speeding tickets for Moe Kitchener on the school-owned vehicle, neighbors testifying he parked the suburban at his house every night
Ale pewnie technicy i tak znajdą, że parkował przy twoim domu w noc zniknięcia.But hell if the techs still didn't still find that he was parked at your house the night he went missing. So I got curious.
Ale pamiętasz, gdy tam na dole parkowaliśmy, musieliśmy zapłacić kartą zanim mogliśmy wjechać.Yeah, but don't you remember, when we parked down there, we had to pay with a credit card before we could get out.
Ja i inny kierowca parkowaliśmy na tyłach biura produkcyjnego w Woolrich Hotel.Me and the other driver were parked at the production offices back at the Woolrich Hotel.
Czasami przy bunkrach, gdzie parkowali samochody wojskowe.Sometimes in the bunkers Where they parked military vehicles.
Emma, czy to nie ci, co już kiedyś tam parkowali... ci, co pytali o dzieci, kiedy byłaś w mieście?Emma, aren't those two parked over there the ones... that were questioning you about the children when you were in town?
Ten wybuch wyglądał jakby dochodził spod SUVa, nie z jego wnętrza, Więc zgaduję, że bomby tam nie było, kiedy go parkowali.That explosion looked like it came from under the SUV, not inside it, so I'm gonna guess that bomb wasn't there, when it was parked.
Widziałam jak ją tam parkowali!I saw a dinghy parked over there!
To nie od Rollsa, ale coś tu parkowało. To ślady opon.There's no Rolls, but it sure looks like there was one parked here.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'park':

None found.
Learning languages?