Utsette (to expose) conjugation

Norwegian
27 examples
This verb can also mean the following: do, subject, postpone, delay, put off

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
utsetter
I expose
Bokmål past tense
utsatte
I exposed
Bokmål future tense
vil utsette
I will expose
Bokmål conditional tense
ville utsette
I would expose
Jeg
Bokmål imperative tense
utsett
I expose
Bokmål present perfect tense
har utsatt
I have exposed
Bokmål past perfect tense
hadde utsatt
I had exposed
Bokmål future perfect tense
vil ha utsatt
I will have exposed
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha utsatt
I would have exposed
Jeg
Nynorsk present tense
utset
I expose
Nynorsk past tense
utsette
I exposed
Nynorsk future tense
vil utsette
I will expose
Nynorsk conditional tense
ville utsette
I would expose
Jeg
Nynorsk imperative tense
utsett
I expose
Nynorsk present perfect tense
har utsett
I have exposed
Nynorsk past perfect tense
hadde utsett
I had exposed
Nynorsk future perfect tense
vil ha utsett
I will have exposed
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha utsett
I would have exposed

Examples of utsette

Example in NorwegianTranslation in English
Jeg er her fordi jeg vil hente husleia for dette etablissementet personlig, heller enn å utsette mine kontorister for et slik nedverdigende kalas.I'm here because I prefer to collect the rent of this establishment personally rather than expose my clerks to such an atmosphere of degrading debauchery.
Vet De at etter Leningrad beordret Hitler generalen til ikke å utsette seg for fiendeild?Do you know that after Leningrad, Hitler ordered the general not to expose himself to enemy fire.
Alle trenger å utsette seg selv for ulike oppfatninger.Everybody needs to expose themselves... to various points of view. It's not wrong.
Hva om jeg velger å utsette deg?What if l decide to expose you?
Jeg elsker deg for høyt til å utsette deg for det igjen.I love you too much to expose you to it again.
Jeg er her fordi jeg vil hente husleia for dette etablissementet personlig, heller enn å utsette mine kontorister for et slik nedverdigende kalas.I'm here because I prefer to collect the rent of this establishment personally rather than expose my clerks to such an atmosphere of degrading debauchery.
Vet De at etter Leningrad beordret Hitler generalen til ikke å utsette seg for fiendeild?Do you know that after Leningrad, Hitler ordered the general not to expose himself to enemy fire.
Jeg vil ikke utsette meg for en slik skam.I would not expose myself to such a reproach.
Han vet hva jeg kan utsette Dem for, likevel våger han...He can't love you very much. He knows I can expose you.
Vi vil ikke utsette oss for tvil og fortvilelse.We are not going to expose ourself to doubt and despair.
-Men du utsetter deg for kritikk.I only wish you wouldn't expose yourself to criticism.
Hvis vi gjør det, utsetter vi byen for angrep.To do that, my lord, would be to expose this city to immediate attack.
Og dessuten når noen utsetter seg for lufttomt rom... ...såblirdet ikkemye igjen å obdusere.Secondly, when one exposes himself to zero-pressure atmosphere there isn't a lot to inspect.
Om omtrent seks måneder utsetter jeg Kes for et biotidsfelt i et forsøk på å stoppe aldringsprosessen.In approximately six months, I will apparently expose Kes to some type of bio-temporaI field in a highly experimental, but nonetheless brilliant attempt to stop her aging process.
Hvis vi setter opp et biotidskammer og utsetter henne for et felt av anti-kronitonpartikler, kan det få henne tilbake i tidssynk med resten av oss.If we can set up a bio-temporaI chamber and expose her to a precisely modulated field of antichroniton particles, of antichroniton particles, we feel this may purge her system and bring her back into temporal sync with the rest of us.
Du utsatte deg for denne typen situasjon.You exposed yourself to this kind of situation.
Ikke noe konkret, men han var narkospaner, og de er jo utsatte.Nothing specific, but members of the drug squad are exposed.
Da min tittel er rådgiver til statsministeren, er det med tristhet jeg konstaterer at statsminister Olof Palme som får tittelen "landets mest utsatte".And as my title happens to be "special advisor to the prime minister" it's with great sadness I declare that it's the prime minister, Olof Palme who's been given the title "Sweden's most exposed".
Så jeg utsatte den for en proteingelé og den utviklet seg...So I exposed the target cells to a protein gel, And they began replicating...
Ødelegge Krays , utsett korrupsjon i hjertet av parlamentet , politiet og pressen og du oppretter et vakuum .Destroy the Krays, expose the corruption at the heart of Parliament, the police and the press and you create a vacuum.
Ikke utsett Adrenalode for ild, vann eller sand.Do not expose Adrenalode to flame, or to water, or to sand.
Fame junkie gjør denne boob job utsett, og det er noen intern debatt om Blake Lively.Fame junkie is doing this boob job expose, and there's some internal debate about Blake lively.
Har du blitt utsatt for noen form for desinfiserende?Have you ever been accidentally exposed to any kind of germ spray?
Har du noen gang blitt utsatt for det?Has there ever been a time when you were so exposed?
Alle i leiren har vært utsatt for malaria.Everyone in camp's been exposed to malaria.
Svovelsyre - nar den blir utsatt for saltvann - utvikler klorgass.Sulfuric acid when exposed to salt water... produces chlorine gas.
Du har aldri vært utsatt for radio- aktivitet eller slikt materiale eller tatt omfattende røntgen?You've never been exposed to radioactivity and radioactive material or undergone extensive x-rays?

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ansette
employ
bosette
settle
busette
settle
utnytte
exploit
utsetja
delay
utsetje
do
utsetta
do

Similar but longer

utslette
do

Random

tena
earn
tredoble
triple
utbetale
pay
utligne
equalise
utrydde
eliminate
utsetta
do
utsletta
exterminate
vante
do
vedda
bet
vedta
adopt

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'expose':

None found.
Learning languages?