Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Inkludere (to include) conjugation

Norwegian
27 examples

Conjugation of inkludere

Jeg
Bokmål present tense
inkluderer
I include
Bokmål past tense
inkluderte
I included
Bokmål future tense
vil inkludere
I will include
Bokmål conditional tense
ville inkludere
I would include
Jeg
Bokmål imperative tense
inkluder
I include
Bokmål present perfect tense
har inkludert
I have included
Bokmål past perfect tense
hadde inkludert
I had included
Bokmål future perfect tense
vil ha inkludert
I will have included
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha inkludert
I would have included

Examples of inkludere

Example in NorwegianTranslation in English
Det ville være nødvendig å inkludere regjering og militære for å formidle de nødvendige prinsipper for ledelse og tradisjon.Of course, it would be absolutely vital... that our top government and military men be included... to foster and impart the required principles of leadership and tradition.
Kommer du til å inkludere de herfra, som uklokt valgte å følge Ramsey, og hans gruppe?Will you also include those from this world who unwisely choose to follow Ramsey and his group?
- Han ønsker kanskje å inkludere arbeidet mitt.- He might want to include my work.
Jeg fikk skanneren til å inkludere et område som vi har oversett.l enlarged the scanning perimeter to include an area that we had previously overlooked.
Er det ansvarlig å inkludere anti- depressiva grunnet mulig kritikk, eller for å opplyse om hvor farlige antidepressiva kan være? Nei.The Taylor Hooton Foundation-- do you think it's a responsibility to include antidepressants in there just in case there are critics or just to raise the awareness of how dangerous perhaps antidepressants may be?
Skal jeg inkludere det i brevet mitt til kommandanten din i Texas?Shall l include that in my letter to your Texas Commandant?
Det ville være nødvendig å inkludere regjering og militære for å formidle de nødvendige prinsipper for ledelse og tradisjon.Of course, it would be absolutely vital... that our top government and military men be included... to foster and impart the required principles of leadership and tradition.
Det kan inkludere en dram whiskey som medisin.That could include a pint of medicinal whiskey.
Alt jeg gjør fra nå av, må inkludere det.Anything I do from now on has got to include that.
Vi har besluttet og utvide vårt verksområde og inkludere tekniske skoler og yrkesskoler, samt engelsk språklige universitets utenlands.So, we are resolved to extend the reach of our domain to include technical and trade schools and English-speaking universities outside of the country.
Det inkluderer deg, Deres Høyhet.And that includes you, Your Majesty!
Det inkluderer deg, og ditt ansvar.That includes you and your responsibility.
Jeg kan diskutere broren min med andre i familien... som ikke inkluderer deg!I can discuss my brother with my family members which don't include you!
Men i mitt tilfelle inkluderer den en stiv drink. - Men jeg røyker ikke.In my case, fortunately, reality includes a good, stiff belt every now and then.
Det inkluderer vristen og kragebeinet til topp-helgenene.The stuff includes the bones of some of your top saints.
Du inkluderte deg selv med Tommy og Say.You mentioned Tommy, Salvy, you mentioned you-- you included you with them.
17 år gamle Jeremy Hicks gikk på skoleball i et skotsk sekkepipeantrekk som inkluderte en rutete kilt og en hatt med fjær og en tradisjonell kniv kalt Skein dhu. Denne T-skjorta sendte en elev for retten.Seventeen-year-old Jeremy Hicks wore a Scottish bagpiper's outfit to his junior prom that included a plaid kilt, a feathered hat and a traditional knife known as a "skein dhu."
Men da inkluderte frimurerneBy then the Masons included
De hadde en plan, men den inkluderte aldri fly.There was a game plan, but it never included airplanes.
Og jeg antar det inkluderte din far.And I guess that included your dad.
Vennligst ikke inkluder meg i selvmordsoppraget ditt.Kindly don't include me in your suicide plot.
Ikke inkluder meg.Well, don't include me.
Indianere ikke inkludert.Indians not included.
Teateret er for alle - deg inkludert - men ikke ene og alene.The theatre's for everybody - you included - but not exclusively.
Den korteste, raskeste, og mest rygg-knekkende turen du kan kjøpe for 200 dollar i gull, måltider inkludert.The shortest, fastest, "backbreakingest"ride you could buy for $200 gold... meals included.
Eselposten. Den korteste, raskeste, og mest rygg-knekkende turen du kan kjøpe for 200 dollar i gull, måltider inkludert.TheJackass Mail— the shortest, fastest, "backbreakingest"ride you could buy for $200 gold... meals included.
Du inkludert.You included.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hevda
claim
hindre
impede
hølje
do
impregnere
impregnate
injisere
inject
inkorporere
incorporate
innse
realise
invadera
invade
isolere
isolate
jamføre
do

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'include':

None found.