Inkludera (to include) conjugation

Swedish
35 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
inkluderar
I include
Future tense
ska inkludera
I will include
Conditional mood
skulle inkludera
I would include
Past perfect tense
har inkluderat
I have included
Jag
Future perf.
ska ha inkluderat
I will have included
Conditional perfect tense
skulle ha inkluderat
I would have included
Du
Imperative mood
inkludera
include
Jag
Preterite past tense
inkluderade
I included
Past pluperfect tense
hade inkluderat
I had included

Examples of inkludera

Example in SwedishTranslation in English
-Men det är inte rimligt att inkludera ett symptom- som han orsakat i en differens han är så desperat att lösa.But it doesn't make sense to include a symptom That he caused in a differential he's so desperate to solve.
Allt hon ville var att inkludera honom.All she ever wanted was to include him.
Bill sa att vi har för avsikt att inkludera surrogater i nästa bok.Uh, Bill told them that we intend to include a chapter in the next book on our work with surrogates. Mm.
Cuddy vidgade sin spermadonatorsökning till att inkludera neandertalare.Apparently Cuddy's widened her sperm donor search to include Neanderthals.
De var vänliga nog att inkludera mig i deras bedömningskommitté.Well, they were kind enough to include me on their assessment committee.
"Biverkningar kan inkludera hjärtarytmi, minnesförlust och inkontinens.""Side effects may include cardiac arrhythmia... memory loss, seizures and incontinence."
- Jag vill inkludera dig i min bok.Well, if you don't mind, I'd like to include you in my book. I do mind.
- Kan du inkludera frågan i svaret?Oh, and if you could include the question in your answer? Thanks.
- Kunde det inkludera mig?Could that be stretched to include me?
-Jag vill bara inkludera henne...- I just wanted to include her. - Um, just to be completely clear, I'm...
"Alla dubbelmord inkluderar borttagning av förrutnelseodör.""Free decomposition odour removal included in all double homicides."
"Finansiärer värda att nämna inkluderar..."Noted contributors to this effort include...
"inkluderar den mytomspunna Saint Marie grön... ""includes the fabled Saint Marie green..."
'Kasta inte pärlor för svin' säger jag alltid. Det inkluderar fräcka griskultingar.Cast not pearls before swine, I always say... and that includes impudent piglets!
(hšgt maskinljud) När du säger "får det att funka," inkluderar det ...... cybersnusk?When you say "making it work," does that include doing the cyber nasty?
-Dricksen måste väl vara inkluderad?Oh, my God! The tip must be included, yeah?
-Jag själv inkluderad.Myself included.
Det är en evolutionär fördel att bli inkluderad i gruppaktiviteter.It's an evolutionary advantage to be included in group activities.
En ära att bli inkluderad, men jag tillåter inte att ni avbryter den lugna maktövergången med dessa vilda anklagelser.l'm honoured to be included, but l will not allow you to disrupt the orderly transition of power with these wild charges.
Jag menar att jag tycker att du bringar glädje till många män, mig själv inkluderad.I mean, I think that you bring pleasure to a lot of men. Myself included.
"Omkostnader är inkluderade.Expenses included, of course.
De inkluderade mig.They included me.
De äter hjärnor, din mammas och din pojkväns är inkluderade.They don't eat broccoli. They eat brains, your mother's and your boyfriend's included.
Den här gången inkluderade hans team Javier Perez, före detta Löjtnant i Cubanska Special Forces;Only uses other freelancers. This time his team included Javier Parez.
Det finns några bland er själva inkluderade Dr. Weir som jag vet Athar skulle ta emot med öppna armar... men det finns också andra.There are some among you, yourself included, Dr. Weir that I know Athar would welcome with open arms... but there are others.
Celeste Wood säger att Vicksburg Firearms är ansvariga för hennes makes för tidiga död och begär ersättning för mr Woods framtida inkomster och även skadestånd, inkluderande sveda och värkCeleste Wood claims that Vicksburg Firearms is liable for her husband's wrongful death and seeks special damages for loss of Mr. Wood's future earnings, as well as general damages, including pain and suffering.
Det var en offentlig avrättning och det skyldes över av likasinnade individer inom Dallaspolisen- -Secret Service, FBI och Vita Huset upp till och inkluderande J Edgar Hoover och Lyndon Johnson som blev medbrottslingar efter handlingen.It was a public execution, and it was covered up by like-minded people in the Dallas Police the Secret Service, the FBI, and the White House up to and including J. Edgar Hoover, and Lyndon Johnson who were accomplices after the fact.
Detaljerna är fortfarande oklara, men källor säger att det förekom dödsfall inkluderande två konstaplar av Los Angeles lokalpolis. Vid 13:45 idag, blev en buss från lokalpolisen attackerad...Details are still sketchy, but sources tell us there were fatalities including two Los Angeles County Sheriff's deputies.
Du kan inte notera från din båt, men du har en familj inkluderande en son... som, vid stund är i djup av pubertetYou may not notice from your boat, but you have a family including a son... who, at the moment is in the depths of puberty
Flygbladet innehåller all viktig information rörande den uppkomna situationen, inkluderande rekommendation att att använda luskamThese fliers detail all important information concerning the situation, including the recommended delousing combs.
- Batterier inkluderat?- Batteries included?
- Min faster och morsa inkluderat.My aunt and mom included.
-Okej. Är det inkluderat i...Okay, is that included with--
De har faktiskt inkluderat en personlig försäkran.Sir, they've actually included a personal assurance...
Det skulle ha inkluderat dig, majoren, om du ännu hade levat.Yes, which would've included you, Major, had you still been alive.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

exkludera
exclude
instudera
study

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

högakta
estimate
industrialisera
do
införliva
introduce
införskriva
do
ingripa
intervene
inkassera
incarnate
inkommodera
incommode
inleda
begin
inplacera
do
instudera
study

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'include':

None found.
Learning Swedish?