Innefatta (to include) conjugation

Swedish
12 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
innefattar
I include
Future tense
ska innefatta
I will include
Conditional mood
skulle innefatta
I would include
Past perfect tense
har innefattat
I have included
Jag
Future perf.
ska ha innefattat
I will have included
Conditional perfect tense
skulle ha innefattat
I would have included
Du
Imperative mood
innefatta
include
Jag
Preterite past tense
innefattade
I included
Past pluperfect tense
hade innefattat
I had included

Examples of innefatta

Example in SwedishTranslation in English
"En kväll med Morgan" ska åtminstone innefatta stekta räkor."an evening with morgan" has to at least include sizzling shrimp.
"måste en livsuppgift innefatta intima relationer." - Vet du vem som sa det? - Jesus?"but to have any meaning or validity at all... a life plan must include intimate relationships."
.. under överinseende av en yrkesman. Och det kan innefatta cannabis?And could that include cannabis?
Defintionen på en terrorist, den är så omfattande att den skulle kunna innefatta människor som...The definition of terrorist, it's so expansive that it could include people who... - Like me.
Det ska innefatta kläder, mat, skor...I send her a child support check every month which is supposed to include things like clothing, food, shoes.
"Är du anhängare av en religion eller filosofi "som innefattar ett liv efter detta?""Does your personal religion or philosophy include a life after death?"
-Inte vi. -Du sa att allt hände av en anledning. Det innefattar att jag är här.- You said everything was happening for a reason, and that includes me being here.
Beteendeförändringar innefattar" "förvirring, hallucinationer, att höra saker som inte finns."Behavior changes might include the following... delusions, hallucinations, hearing things that are not actually present..."
Det innefattar alla er också.That includes all of you.
Det innefattar dig.That includes you.
17-åriga Jeremy Hicks hade på sig sin nationaldräkt. Den innefattade en kilt, en fjäderhatt och en kniv.Seventeen-year-old Jeremy Hicks wore a Scottish bagpiper's outfit to his junior prom that included a plaid kilt, a feathered hat and a traditional knife known as a "skein dhu."
Fördaterat kristendomen, den keltiska högtiden firades en natt mellan höst och vinter när gränsen mellan levande och döda var som tunnast och ofta innefattade ritualer som inkluderade människooffer.Pre-dating Christianity, the Celtic holiday was celebrated on the one night between autumn and winter when the barrier between living and dead was thinnest and often involved rituals that included human sacrifice.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hypotetisera
hypothesize
infektera
fall
infinna
infiltrate
ingiva
enter
inleda
begin
innebära
mean
inneha
include
inse
realize
insinuera
insinuate
intellektualisera
integrate

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'include':

None found.
Learning Swedish?