Szerez (to obtain) conjugation

Hungarian
103 examples
This verb can also have the following meanings: compose, get, to compose, acquire

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
szerzek
I obtain
szerzel
you obtain
szerez
he/she to obtain
szerzünk
we obtain
szereztek
you all obtain
szereznek
they obtain
Present definite tense
szerzem
I obtain
szerzed
you obtain
szerzi
he/she obtains
szerezzük
we obtain
szerzitek
you all obtain
szerzik
they obtain
Past indefinite tense
szereztem
I obtained
szereztél
you obtained
szerzett
he/she obtained
szereztünk
we obtained
szereztetek
you all obtained
szereztek
they obtained
Past definite tense
szereztem
I obtained
szerezted
you obtained
szerezte
he/she obtained
szereztük
we obtained
szereztétek
you all obtained
szerezték
they obtained
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
szereznék
I would obtain
szereznél
you would obtain
szerezne
he/she would obtain
szereznénk
we would obtain
szereznétek
you all would obtain
szereznének
they would obtain
Conditional present definite tense
szerezném
I would obtain
szereznéd
you would obtain
szerezné
he/she would obtain
szereznénk
we would obtain
szereznétek
you all would obtain
szereznék
they would obtain
Conditional past indefinite tense
szereztem volna
I would have obtained
szereztél volna
you would have obtained
szerzett volna
he/she would have obtained
szereztünk volna
we would have obtained
szereztetek volna
you all would have obtained
szereztek volna
they would have obtained
Conditional past definite tense
szereztem volna
I would have obtained
szerezted volna
you would have obtained
szerezte volna
he/she would have obtained
szereztük volna
we would have obtained
szereztétek volna
you all would have obtained
szerezték volna
they would have obtained
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok szerezni
I will obtain
fogsz szerezni
you will obtain
fog szerezni
he/she will obtain
fogunk szerezni
we will obtain
fogtok szerezni
you all will obtain
fognak szerezni
they will obtain
Future definite tense
fogom szerezni
I will obtain
fogod szerezni
you will obtain
fogja szerezni
he/she will obtain
fogjuk szerezni
we will obtain
fogjátok szerezni
you all will obtain
fogják szerezni
they will obtain
Subjunctive present definite tense
szerezzem
(if/so that) I obtain
szerezd
(if/so that) you obtain
szerezze
(if/so that) he/she obtain
szerezzük
(if/so that) we obtain
szerezzétek
(if/so that) you all obtain
szerezzék
(if/so that) they obtain
Subjunctive present indefinite tense
szerezzek
(if/so that) I obtain
szerezz
(if/so that) you obtain
szerezzen
(if/so that) he/she obtain
szerezzünk
(if/so that) we obtain
szerezzetek
(if/so that) you all obtain
szerezzenek
(if/so that) they obtain
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
szereznem
I to obtain
szerezned
you to obtain
szereznie
he/she to obtain
szereznünk
we to obtain
szereznetek
you all to obtain
szerezniük
they to obtain

Examples of szerez

Example in HungarianTranslation in English
A Chung villában, Gwangtonggyuban talán be tudnak szerezni néhányat, de az hónapokba telhet.The Chung Residence at Gwangtonggyu may be able to obtain some, but it'll take a few months.
A kampány szerezni aláírások zajlik újbóli vizsgálata Seongbuk-dong tűzeset.A campaign to obtain signatures is taking place for the re-investigation of the Seongbuk-dong fire incident.
A személyes kapcsolataimat használta hogy segítse a W-csoportot új piacokat és koncessziókat szerezni.My son used my relationships, Winch to help the group to obtain new markets, concessions.
Akkor honnan tudott ilyen kidolgozott részleteket szerezni az ügyrõl amirõl csak az igazi gyilkos tudhat?Then how were you able to obtain vivid details of the case that only the real killer would know?
Az apád is meg akarta szerezni és 100 napig imádkozott érte.Your father wanted to obtain that, too, and he prayed for 100 days.
Az első dolog, amit az újonnan szerzett vagyonommal teszek, hogy szerzek egy szállást közelebb az ivóhoz.The first thing I'll do with my newfound fortune is obtain lodging closer to drinking establishments.
Tisztában vagyok vele, és azt tervezem, hogy szerzek belőle, nagyon hamar. - Igen.Oh, I'm aware, and I plan to obtain some very soon.
Ha pályázaton veszel részt, engedélyt szerzel, semmi nem történik Damodar tudta nélkül.We'll participate in tender, obtain license... Nothing happens without Damodar's permission.
Jó. Te Göteborgba mész és szerzel egy másolatot.Go to Gothenburg and obtain a reproduction.
Ha valaki egy elhunyt hozzátartozótól örökölt. Ha valaki nem 15, hanem 14 és fél évesen szerez jogosítványt.Claim an ineritance from a deceased relative, to obtain a learner's permit at age 141l2 instead of 15.
A cészemély és én bemegyünk az épületbe, szerzünk kórházi ruházatot álcának, és megkíséreljük megerősíteni Ahmad személyazonosságát.The asset and I will enter the facility, obtain uniforms to assimilate and attempt to confirm Ahmad's identity.
Én megfogalmaztam a valószínű okot, és ha nem szerzünk semmi illegális bizonyítékot, nem lett volna semmi probléma.I've articulated probable cause, and if we didn't obtain any evidence illegally, it's not going to be a problem.
És amint szerzünk rá bizonyítékot, azonnal letartóztatjuk.If and when we obtain such evidence, he'll be off the street fasterthan a dropped wallet.
80 puskát, 45 íjat, 350 töltényt szereztek, és bevallották, hogy itt építették a tárolókat, a palotában.They obtained 80 guns, 45 bows, 350 bullets and have confessed to having built the cache in the Palace.
Abból, ahogy rám néznek, feltételezem, erre nem szereztek parancsot, vagy nem kapta meg a részlegük, és ha ez a helyzet, akkor ez törvényellenesen rögzített felvétel, és emiatt elfogadhatatlan.I'm assuming, the way that you're looking at me, that you didn't obtain a warrant for this, or the department didn't get one, and if that is the case, then that is an illegal wiretap and that's inadmissible.
Hasonlóan fontos volt a fellengzős Witthoeft-Emden altengernagy, és csiszolt helyettese, Helmut Raeuber, akik hajókról és rakományaikról szereztek adatokat.Equally important were pompous Vice Admiral Witthoeft-Emden and his suave assistant, Helmut Raeuber experts in obtaining information about ships and cargoes.
Időleges erőnövelést szereztek az által, hogy ittak a vízből, ami elpusztítja az életet!To obtain a temporary increase in their force, they drank the water which destroys the life!
Itt a szerencsések, ha keIlo pénzzel vagy befoIyással rendelkeztek, vízumot szereztek, és induIhattak Lisszabonba.Here, the fortunate ones, through money or influence or luck might obtain exit visas and scurry to Lisbon.
Nem számít mennyire lépnek túl a határaikon, az erő amit szereznek, nevetségesen kicsi.No matter how far they surpass their limits, the strength they obtain is comically small.
Oktatási központokként is működhetnek, ahol gyerekek és felnőttek világ körüli utazáson szereznek újszerű tudást, nem mások élményein keresztül tanulva, hanem személyes tapasztalat útján, a valódi világ környezetével kölcsönhatásban.They can also serve as education centers where children and adults travel worldwide obtaining innovative education not through vicarious study, but through experiencing and interacting with the 'real-world' environment.
Ha nem szerzem meg a Pálcát... meghalok.If I do not obtain the Rod... I will die.
- Honnan szerzed ezt a rumot?- How did you obtain this rum?
Honnan szerzed ezt a rumot?How did you obtain this rum?
Az alkatrészeket is tőlük szerezzük be, amiket később... elszállítunk Pakisztánba.We'll obtain the parts from them and assemble them in Pakistan
Először szerezzük meg Őfelsége jóváhagyását, hogy az akciójuk nem minősül lázadásnak.First obtain His Majesty's approval... that their actions do not constitute rebellion
Képzeld el, milyen hasznos lenne ez a felvétel, ha legális úton szerzitek meg, - nem is szólva egy valódi vallomásról.Imagine how helpful that recording would be if it was obtained legally... not to mention an actual confession.
Ezeket Németországból vagy Norvégiából szerzik be?Are these obtained from Germany or from Norway?
Mit gondolsz, London parókakészítői Honnan szerzik az alapanyagukat?Where do you suppose all the wigmakers of London go to obtain their hair?
Mégis mit gondolsz, a londoni parókakészítők honnan szerzik az emberi hajat?Where do you suppose All the wig makers of london Go to obtain their human hair?
Tényleg ilyen húzásokkal szerzik meg a vallomásokat?Do you actually obtain confessions with that gambit?
"Információt szereztem a főnöködet illetően."I have obtained information regarding your Leader.
- Tisztességes úton szereztem!- They were obtained cleanly!
A Bluth Vállalat e-mail szerveréről szereztem.I obtained these from the Bluth Company email server.
A piacon voltam, élelmet szereztem.I've been to the market and obtained food.
Az anyag, melyet megtalált, egy semleges közeg, olyan mikroszkopikus parazitákkal, amiket Szumátrából szereztem.This substance you found is actually an inert medium containing a microscopic parasite I obtained in Sumatra.
Az erőd, amiben hiszel, amit hosszú évek alatt szereztél meg, végül csak ennyit ért.The power you believe in, which can be obtained .from years of work
Kérlek, hogy a 100 millió jent, amit Takada Michiko-santól szereztél, add oda Akiyama-sannak.Please return the 100 million you obtained from Miss Michiko Takada to Mr. Akiyama.
Meg kéne győzöd a hálózat jogászát vagy a tévé vagy rádió adó jogászát arról, hogy amit csinálsz az legális és tiszta és megkaptad a szükséges engedélyeket, és biztosítást szereztél, hogy bekerülhess a tömegmédia csatornáihoz.You would need to satisfy the lawyer for the network or the lawyer for the television station or radio station that what you've done is legal and cleared and permissions have been obtained - and probably insurance has been obtained before you could get into the channels of mass media communication.
Vagy szereztél valami mást, amiért megéri élni?Who gets the car? Or have you obtained something else worth leaving?
- Keménykedhetsz, ha akarsz, de arról a férfiról beszélünk, akinek a legnagyobb magángyűjteménnyel rendelkezik a törvényesen szerzett fegyverekből az Egyesült Államokban.You can go heavy if you want, but we're talking about the man With the largest private collection of legally obtained hardware in the United States.
- Nem számít. Illegális úton szerzett bizonyítékot nem használhatunk.I cannot admit illegally-obtained evidence.
A Szent Grálról szerzett információim közt az Őrző neve is szerepel.Amongst the information I obtained regarding the Sangraal, is the name of the protector.
A kulcsról másolatot szerzett, kivezette a lovat, de balszerencséjére Straker felriadt, és elkapta a völgyben, amíg verekedtek, a ló megugrott.He obtained a duplicate key, led out the horse, it was his bad luck that Straker was alert enough to catch him up on the moor, in the struggle the horse bolted.
A körülmények figyelembevételével, hacsak nem szerzett meg az állam néhány új információ részletet, mely összefüggésbe hozható az én szerepemmel a kérdéses ügyben, akkor én ezt nagyon előítélet keltőnek, sőt alkotmánysértőnek találom, hogy letartóztatva tartanak engem, óvadék nélkül!Now in these circumstances, unless the state has obtained some new piece of information relating to my involvement in the matter in question, then I find it highly prejudicial, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail.
De szereztünk mintát a gyilkos véréből.But we have obtained a sample of the murderer's blood.
Házkutatási engedélyt szereztünk a lakására.We obtained a warrant for your residence.
Orvosi oklevelet szereztünk.We've obtained a medical cert.
- Honnan szerezted ez az aranyat?Where have obtained this gold?
Az információidat a bíróról és a pénzről törvényesen szerezted meg, igaz?Your information on the judge and the money Wasn't obtained legally, was it?
Ezt illegálisan szerezted.You obtained this illegally.
Honnan van ez neked? Hogy szerezted meg?Who you it gave them How you obtained them
Vagy akkor vehetem úgy, hogy oly módon szerezted amit nem mondhatsz el?So I can assume you obtained it through methods you cannot say?
"előbb utóbb elkapja Sweeneyt" de a nyomozójuk betört a nyomozó email fiókjába és illegálisan szerezte meg a leveleket."get Sweeney eventually", unquote, but their investigator hacked into the detective's account and obtained the e-mails illegally.
- Ezeket a fotókat az OSS szerezte.- This photograph has been obtained by the OSS.
A tulajdonosa Carolyn Ford, azt mondja, hogy több mint 20 évvel ezelőtt szerezte ezt a 15 kilós kristály tárgyat, ...és nem is tudta, hogy ennek milyen furcsa képességei vannak, ...egészen addig, amíg az állítása szerint, ...ez kommunikálni nem kezdett vele.Its owner, Carolyn Ford, says she obtained the 33-pound crystal object more than 20 years ago, and that she was unaware that it possessed any strange abilities until the day when, she claims, it actually communicated with her.
Akkor bizonyítsa be, hogy törvényes úton szerezte!You want it back, all you got to do is show a court the legal means by which you obtained it.
Az angol hírszerzés szerezte ezeket a Vörös Októberről.British Intelligence obtained these pictures of theRed October.
- mert törvénytelenül szereztük.- because it was wrongfully obtained.
Egy USA pszichiátriai intézményből szereztük meg.we have elsewhere obtained him from a psychiatric institution in the state.
Ez már nem számít, mert a bizonyítékot nem törvényes úton szereztük.Well, none of that matters now, because your evidence was obtained by trespassing on Czarsky's property.
Ha vádat emelnek Oerstadt ellen, megkérdezhetik, hogy szereztük a bizonyítékot.- What... Lookit, charging Oerstadt in the Kuchever murder is gonna raise too many questions about how we obtained the evidence.
Mi szereztük meg az olajkitermelés jogát.- We've obtained the mining rights to the oil.
Nem. Vélhetően a gyilkos fegyver, és gondolom, illegálisan szereztétek ezt a fényképet, vagyis nem használható fel a bíróságon.Most likely the murder weapon, and I'm guessing that this photo was obtained illegally, which makes it inadmissible in court.
A kubai születési anyakönyvi kivonatának egy másolatát szerezték a személyzetiek.A copy of your Cuban birth certificate was obtained by our personnel.
A páncélterem kódját bizonyára Sir Milton házából szerezték meg, valószínűleg múlt szombaton, a fogadáson.I believe also that the perpetrator obtained the codes to the vault from Sir Milton's residence, most likely on the evening of last Saturday during a party.
Amikor átnézte a képeket a munkájukról, tudta, hogy azokat illegálisan szerezték?Did you know when you reviewed the pictures of their work that they had been obtained illegally?
Az órát parancs nélkül, törvényellenesen szerezték meg.A watch illegally obtained through a warrantless search.
E vallomásokat túlzott erő alkalmazásával szerezték meg. A vádindítványt elutasítom.These statements were obtained through the use of E X C E S S I V E FORCE case dismissed
A jóindulatukat hazugságokon keresztül szerezzem meg?Should I then obtain your benevolence through lies?
Ha a második Kirát elfogják,akkor az a legkevesebb, hogy én szerezzem meg a Halál Könyvét.If the fake Kira is caught, I'll have to obtain his notebook....
De tudod, honnan szerezd meg a tudást.But you do know where to obtain the knowledge.
Az alkalmazottja szerezze meg nekem az egyenletet.Your employer will obtain the formula for me.
Az illető, aki Max nyomában volt, felkészült rá, hogy gyilkosság révén szerezze meg ezt a tárgyat.The person who followed Max may have been prepared to kill to obtain this object.
Azt beszélik, hogy elküldte Irina Svetlanovát, hogy szerezze meg a fegyver utolsó részét.They've heard that you've dispatched Irina Svetlanova to obtain the final part of the weapon.
- A héten Lucas átruházta a jogokat a Disneyre. A kínaiak pedig elérték, hogy maguknak szerezzék meg oket.Earlier this week, Lucas signed the rights to Star Wars over to Disney, and the Chinese saw a way to obtain it for themselves.
A célom tegnap este az volt,hogy vérmintát szerezzek, és letesztelni lebomlás előtt. Amit épp most végzünk.My goal last night was to obtain a blood sample, and test it before the dissolution, what we're doing now.
Az elsődleges célom, hogy gulanitot szerezzek, feltöltsem a hajómat, megjavítsam, hogy újraélesszem a fajomat.My primary concern is to obtain Gulanite, fuel my ship, repair it, and rebuild my race.
Ez volt az egyetlen megoldás, hogy bizonyítékot szerezzek ellene.It was the only way to obtain evidence against him.
Hogy pénzt szerezzek ahhoz, ami a munkábaállásomhoz kell.To obtain the money I needed to start my job.
Kihasználhattam volna a lehetőséget, hogy szerezzek egy jó állást, de az Ecchuui Ágyékkötőnek szét kellett esnie!I could've used that chance to obtain a position, but... The Ecchu Loincloth must've fallen apart!
Először menj a jövőbe, - és szerezz egy álcázó cuccot.First, go into the future and obtain a cloaking device.
Aki ilyeneket mond, az felhasználja Japán sorsát, a mi sorsunkat, hogy vagyont szerezzen!Who says that kind of thing is using Japan's sorrow our sorrow as Japanese men to obtain advantages.
Azt mondta, hogy ha nem engeded, hogy megvédjelek, szól az államügyésznek, hogy szerezzen egy koronatanú végzést, és őrizetbe vetessen téged, aztán zárasson be egy cellába, ahol biztonságban lehetsz.He said that if you don't let me protect you, he will have the U.S. attorney obtain a material witness warrant and have you taken into custody and put in a cell, - where you will be safe from harm. - Ugh!
Tehát aki éltben akar maradni, szerezzen be szent amuletteket, és egyebeket, például mágiáról, tenyérjóslásról és ördögűzésről... szóló könyveket Ed Mankuzo boltjában.So if you want to stay alive, obtain consecrated charms and other things, including books on magic, chiromancy, and clairvoyance and exorcism in the stores of Ed Mankuzo.
És a "szerezzen" azt jelenti, külön szerezni erőfeszítéssel.And "procured" means to obtain with special effort.
Az apja megengedte, hogy szerezzünk, ha kiürült a koffer.Your father used to let us obtain stuff.
Az igazgató egyszerűen csak azt akarja hogy szerezzünk egy használható mintát az Ice 5-ból.The director simply wants us to obtain a viable sample of Ice 5.
De közelebb leszünk ahhoz, hogy hatalmas erőt szerezzünk.But we'll be closer to obtaining great power.
Mivel sem Nicholas Barclay, sem az anyja nem járult hozzá a DNS vizsgálathoz, házkutatási parancsot kellett szerezzünk, hogy hozzájussunk azokhoz a vérmintákhoz.Neither Nicholas Barclay or his mother were cooperating, so we were going to have to have a search warrant executed in order to obtain those blood samples.
Itt, az LGT Szervezetnél, úgy gondoljuk, hogy adunk esélyt arra, hogy az adósságotokat visszafizessétek, és, hogy sok pénzt szerezzetek.Here at the LGT Office, we believe that we can provide you with a chance to reduce your debts to zero, and even give you the chance to obtain a large sum of money.
Azt javaslom, hogy mindketten szerezzenek egy jogi képviselőt.I suggest you both obtain legal counsel.
Következésképp az egyik indok, amiért nyilvánvalóan jönnek hogy szervpótlásokat szerezzenek.Therefore one of the reasons they must obviously come is to obtain organ replacements.
Megvan a képességük, hogy bizalmas információkat szerezzenek.They're skilled at obtaining confidential information.
Fegyvereket kell szereznem, hogy biztosra menjek...!I have to obtain guns to find out for sure...!
Kisebb nehézség árán sikerült szereznem egy másolatot Catherine királyné boncolásának titkos jelentéséről.I managed with some difficulty to obtain a copy of the secret report of the autopsy on Queen Katherine.
Vissza kell szereznem a kazettákat, bármibe is kerül.I will have to obtain these cassettes on any account
Meg kell szerezned Vane kapitánytól.You need to obtain her from Captain Vane.
Meg kell szerezned őt Vane kapitánytól.You need to obtain her from Captain Vane.
De sikerült szereznünk egy felvételt melyet egy holland stáb készített az egységgel.But we were able to obtain this footage From a dutch news crew embedded with his unit.
Ha parancsot kell hozzá szereznünk, visszajövünk, és minden egyes számítógépet és iratot elviszünk az épületből, valamint minden egyes tagjukkal leülünk cseverészni egy kicsit.If we have to obtain with a warrant, we're gonna come back here and take every computer And every piece of paper in this building, and then we're gonna have a sit-down chat with each one of your members.
Meg kell szereznünk a stingers-eket... ha nem pénzért, akkor erőszakkal.We're to obtain the stingers if not with money, then by force.
Meg kell szereznünk az erősítő prizmát Martinez előtt.So our mission is to obtain the amplifying glass before Martinez does.
És persze, meg kell szereznünk minden szükséges eszközt, hogy ne legyen fennakadás a szolgáltatásban.And of course we would have to obtain all the materials required for continuity of service.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

szegez
nailed
szerel
mount
szeret
love
színez
colour

Similar but longer

beszerez
get
fűszerez
season
szervez
organize

Random

repetál
take/have a second helping
stagnál
stagnate
számol
count
szemerkél
drizzle
szenved
suffer
szeretkezik
make love
szerkeszt
construct
szocializál
socialize
szólal
speak
szolgáltat
provide

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'obtain':

None found.
Learning languages?