Gyanakodik (to suspect) conjugation

Hungarian
72 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
gyanakodom
I suspect
gyanakodsz
you suspect
gyanakodik
he/she to suspect
gyanakodunk
we suspect
gyanakodtok
you all suspect
gyanakodnak
they suspect
Past indefinite tense
gyanakodtam
I suspected
gyanakodtál
you suspected
gyanakodott
he/she suspected
gyanakodtunk
we suspected
gyanakodtatok
you all suspected
gyanakodtak
they suspected
Conditional present indefinite tense
gyanakodnék
I would suspect
gyanakodnál
you would suspect
gyanakodna
he/she would suspect
gyanakodnánk
we would suspect
gyanakodnátok
you all would suspect
gyanakodnának
they would suspect
Conditional past indefinite tense
gyanakodtam volna
I would have suspected
gyanakodtál volna
you would have suspected
gyanakodott volna
he/she would have suspected
gyanakodtunk volna
we would have suspected
gyanakodtatok volna
you all would have suspected
gyanakodtak volna
they would have suspected
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok gyanakodni
I will suspect
fogsz gyanakodni
you will suspect
fog gyanakodni
he/she will suspect
fogunk gyanakodni
we will suspect
fogtok gyanakodni
you all will suspect
fognak gyanakodni
they will suspect
Subjunctive present indefinite tense
gyanakodjak
(if/so that) I suspect
gyanakodj
(if/so that) you suspect
gyanakodjon
(if/so that) he/she suspect
gyanakodjunk
(if/so that) we suspect
gyanakodjatok
(if/so that) you all suspect
gyanakodjanak
(if/so that) they suspect
Conjugated infinitives
gyanakodnom
I to suspect
gyanakodnod
you to suspect
gyanakodnia
he/she to suspect
gyanakodnunk
we to suspect
gyanakodnotok
you all to suspect
gyanakodniuk
they to suspect

Examples of gyanakodik

Example in HungarianTranslation in English
- A felesége kezd gyanakodni.He told me that his wife is beginning to suspect.
- A központnak nem volt oka gyanakodni.The CDC had no reason to suspect that they'd gone rogue.
- Hajlamos vagyok gyanakodni.They tend to suspect people of things.
- Már délután, ott a téren gyanakodtam gyanakodni kezdtem Önre.I began to suspect it in the square this afternoon, actually.
- Már kezdtem gyanakodni.You see what I just did there? I was beginning to suspect things.
Azoknak is járj utána, kikre legkevésbé gyanakodsz, mert a fenyegetés bárhol ott lapulhat. Még saját otthonodban is.Search even those you suspect the least, for the threat may reside anywhere - even in your own home.
Egy idegen, nyilvánvalóan városi ember megpróbál csónakot bérelni és átkelni Franciaországba, és te nem gyanakodsz semmire?A stranger, obviously a townsman, tries to hire a boat to cross to France - and you suspect nothing?
Igen, de gyanakodsz.Yeah, you suspect.
Ki másra gyanakodsz akkor?Who else do you suspect?
Ha arra gyanakodtok, hogy feldobtalak titeket...- If you suspect that I somehow set you up... - [Shifts gear]
Igen, őrá sosem gyanakodtok.Yeah, you never even suspect him.
- Kire gyanakodnak?Who do you suspect?
- Minél nehezebb lesz, annál kevésbé gyanakodnak átverésre.The tougher we make it for them, the less they'll suspect they're being had.
- Rám nem gyanakodnak!- They don't suspect me!
- Valaki mást, akire gyanakodnak.Someone else they suspect.
A Narnok sem gyanakodnak ránk.Even the Narns don't suspect it was us.
- Dehogy, nem igazán, csak gyanakodtam.I mean, I suspected something.
A másiknál, aki ott volt, mikor a csomag megérkezett, az utolsó poronty, akire gyanakodtam volna.The other one that was there when the parcels arrived, the last one of those brats I would have suspected.
A nejem öt évig hazudott nekem, és én nem gyanakodtam. Egyáltalán.My wife lied to me for five years, and I never suspected, not once.
Amikor először megláttam, már gyanakodtam rá.l suspected him the first time l saw him.
Amit a hotelben láttam, megerősíti azt, amire már régóta gyanakodtam.What I saw in the hotel confirms something that I have long suspected.
- Mióta gyanakodtál?How long have you suspected?
- Rám gyanakodtál?-You suspected me?
De lehet, hogy gyanakodtál.But you might have suspected it.
Ezen idő alatt rám gyanakodtál, de mégis atyád szőtt összeesküvést ellened.All these years you have suspected me, but he is the one who was plotting against you.
Igaz, amire gyanakodtál... egy mérsékelt, konzervatív szalonban van ami Vidal elveken alapszik.It's just as you suspected. She's at a moderate conservative salon... founded on the principles of Vidal.
- Arra gyanakodott, hogy viszonyuk volt. Amikor meglátta őket a kórházban,You suspected that they were having an affair.
- Ilyesmire gyanakodott?What do you mean, you suspected?
- Robbie gyanakodott?And Robbie suspected?
A CIA a KGB-re gyanakodott.An agent the CIA suspected was KGB.
A CIA a halála előtt egy évvel már gyanakodott, de jóval hosszabb ideje tarthatott.The CIA suspected him for a year before he died, but it could have gone on much longer than that.
A leírás ráillett arra, akire mindig is gyanakodtunk, de...The description matched a guy we always suspected, but...
Arra gyanakodtunk, hogy Whiting fosztogatni járt, ha szabadnapos volt. Grant is benne volt? Azt nem hiszem.We suspected Whiting was making little looting forays on his days off.
Arra gyanakodtunk, hogy egy új Goa'uld erősödik.We suspected a new Goa'uld was on the rise.
Az az ember, akire mindig gyanakodtunk, Ricky Tulse volt.The person we always suspected was Ricky Tulse.
Betörésre gyanakodtunk.We suspected a robbery.
Egy cseppet sem gyanakodtak.They suspected nothing.
Ha a fiúk gyanakodtak valakire, szerinted nem szóltak volna?If the kids suspected someone, don't you think they'd say something?
Ha gyanakodtak, miért nem fordultak a kaszinóbizottsághoz, az indiánügyi hivatalhoz, a minisztériumhoz?If you suspected, why didn't you go immediately to the NIGC, the BIA, - the Department--
Ha hallotta, hogy miről beszélt Cora és a fivére, és hogy kire gyanakodtak, akkor ugyanolyan bánásmódra számíthat, mint Cora.If she did overhear what passed between Cora and her brother and the murderer suspected, she's likely to receive the same treatment that Cora did.
Háztartáson belüli erőszakra gyanakodtak.They suspected domestic violence.
Arra gyanakodnék, hogy új autógumira van szüksége.Then I would suspect he needed a new set oftires.
Mindenkire gyanakodnék.My Gale would suspect everybody.
Én a hollókra gyanakodnék.I would suspect the ravens.
- Senki nem gyanakodna lassú szívverésre.Nobody would suspect a low heart rate.
Alibinek tökéletes. Senki se gyanakodna rájuk.Because it's a perfect cover and no one would suspect them
Biztosan érezte, hogy nem hagyhatja a házban,... úgyhogy betette abba a dobozba, és olyan dokumentumra rakta,... amire senki sem gyanakodna.He must've sensed that it wasn't safe in the house, so he put it in that box, and he put it on a document that no one would suspect.
De senki sem gyanakodna a te érintettségedre, amíg a minisztérium szoros megfigyelés alatt tart.But nobody would suspect your involvement while you're under close D.O.D. scrutiny.
Henry gyanakodna, a fejemet vétetné.Henry would suspect me; he'd have my head.
Ha nem tennénk, az emberek gyanakodnának, hogy valami történt.If we didn't, people would suspect that something was wrong.
- Annyit nem, hogy biztos legyek, de eleget, hogy gyanakodjak.Not enough to know for sure, but I suspected as much.
Arra képeztek ki, hogy mindenkire gyanakodjak!I'm trained to suspect everyone.
Lefeküdtél velem, hogy ne gyanakodjak rád.You... you slept with me so that I wouldn't suspect you.
Túl sok borzalmat láttam a munkám során, hogy már eleve gyanakodjak.I've seen too many horrible things in the job to suspect otherwise.
Túlságosan is átlagos ahhoz, hogy rá gyanakodj.It's far too mean to suspect him.
- Az a munkája hogy gyanakodjon.- It's her job to suspect.
- Dehogy, én bemegyek, hogy ne gyanakodjon.- I'll show my face, and he won't suspect. - When will I see you again?
A legfontosabb, hogy senki se gyanakodjon rám.The most important thing is that no one should suspect me.
Azt mondod azért használ egy ilyen elavult módszert, hogy senki se gyanakodjon Malles-re?Are you saying he's using an old method just so no-one suspects Malles?
Blair azt szeretné, ha együtt maradnánk az esküvőig, hogy Louis ne gyanakodjon.She wants us to stay together until the wedding. - So Louis doesn't suspect anything.
- Ő küldte saját magának. Hogy ne gyanakodjunk rá.He sent the bomb to himself so nobody would suspect him!
Az a csempészek érdeke, hogy megosszanak minket és gyanakodjunk egymásra. - Ez több volt, mint gyanú.Surely you can see that it's in the traffickers' interest to split us up, get us suspecting each other.
Ha Kirsten odáig fajult, hogy megöljön három embert, akkor valahogy el is kellett jutnia a bizonyítékhoz, hogy módosítsa Kevin sebét, hogy mi ne gyanakodjunk rá.If Kirsten was driven... to murdering three people... ..could she also have somehow... got to the evidence... ..altered the wound on Kev's body so we didn't suspect her?
Magasztaljuk a mindenható Istent aki megóv minket attól, hogy a Sátán jelenlétére gyanakodjunk legyen az akár földi, akár túlvilági.We pray, oh, mighty God, that there are no grounds... for suspecting the presence of an evil spirit among us... either of this world or another.
Nyugi, és találj jobb okot rá, hogy Baum-ra gyanakodjunk.Just calm down, give us a better reason that Baum could be a suspect, okay?
Ha jön egy tolvaj, előbb gyanakodjatok, mert ez a munkátok. Hogy nem igaz ember... s olyan emberrel... minél kevesebbet foglalkoztok meg bajlódtok, ...az... nektek... tisztesség.If you meet a thief you may suspect him, by virtue of your office to be no true man and, for such kind of men the less you meddle or make with them, why the more is for your honesty.
Úgy terveltem ki, hogy soha ne gyanakodjatok.l planned it so you'd never suspect a thing.
Azért üss meg, hogy ne gyanakodjanak rád, te marha!So that they don't suspect you, moron!
Legyél laza, hogy ne gyanakodjanak, próbáld megtudni a nevüket, hogy le tudjuk ellenőrizni őket.Copy that. Keep it loose, so they don't suspect you, and try to get names if you can, so we can run backgrounds.
Megosztják a Szövetséget,... .. elérik, hogy a tagok gyanakodjanak egymásra. "Oszd meg és uralkodj".They're dividing the Alliance making the members suspect each other, divide and conquer.
Minden okuk megvan, hogy rám gyanakodjanak.You all have every reason to suspect that it was me.
Nem adhatunk okot, hogy gyanakodjanak.We cannot give them reason to suspect.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

gyanakszik
be suspicious

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

fibrillál
fibrillate
fon
spin
forraszt
solder
blow
görkorcsolyázik
roller skate
gubancol
do
gurít
roll
gyalogol
go on foot
gyanakszik
be suspicious
hal
die

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'suspect':

None found.
Learning languages?