Liberigi (to release) conjugation

Esperanto
26 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
liberigas
I release
estas liberiganta
I am releasing
estas liberigata
I am being released
Future tense
liberigos
I will release
estas liberigonta
I will be releasing
estas liberigota
I am to be released
Conditional mood
liberigus
I would release
estas liberigunta
I would be releasing
estas liberiguta
I am to potentially be released
Past tense
liberigis
I released
estas liberiginta
I have released
estas liberigita
I was being released
Vi
Jussive / command
liberigu
release!

Examples of liberigi

Example in EsperantoTranslation in English
Ni cheestas por liberigi la landon de ghia tirano.We are here tonight to rid the country of a tyrant.
Por liberigi la mondon, aboli naciajn barojn, por forigi la avidon, la malamon kaj la netoleremon.Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.
Ni iru liberigi leporojn el kaptiloj.Let's get free the hares.
Kaj ĉu vi ne povus lin, protekthelpe, liberigi de la lernejo?But couldn't you... By pulling strings...
Vi scias, bredi etajn trutojn ek de la ovoj kaj liberigi ilin en riverojn.You know, raising baby trout from eggs and releasing them in rivers.
Diktatoroj liberigas sin mem, sed ili sklavigas la popolojn.Dictators free themselves but they enslaVe the people.
- Do edziĝu, malbravulo, la princo liberigas ŝin.Then marry her, fool! The prince is letting her go.
Je la nomo de teranoj mi liberigas vin de ĉi tiu ĵuro por hodiaŭa vespero.As the ship's commander, for tonight, I release you from your vows.
La morto transformas ĉion en cindron. ...kaj tiel la morto liberigas ĉiun animon.Death turns all to ash, and, thus, death frees every soul.
Kial vi ne liberigas vin de via motorbiciklo? Vi ne plu uzas ĝin.Why don't you get rid of your motorcycle? You never ride it any more.
Tiu, kiu ghin havos, pereos por sia popolo. Li suriros la longan liston de la Historiaj martiroj... kaj liberigos sian landon de tirano.Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.
Mi estos tre dankema al vi, se vi liberigos min de neceso respondi je demandoj, je kiuj mi persone ne estas rajtigita respondi.I would appreciate it if you spared me the necessity of answering the questions I'm not authorized to answer.
Mi liberigos vin.I'm gonna cut you free.
Poste ni liberigos nin de ŝi. Ni ŝin vendu al cirko, eble.We get rid of her later, sell her to the circus, whatever.
Tiam mi liberigos vin.Then I will release you too
Verdire mi deziris esti fraŭlino, en turo gardata de sep drakoj, kaj tiam princo sur blanka ĉevalo detranĉus la drakajn kapojn kaj liberigus min.Actually I wanted to be a damsel in a tower guarded by seven dragons, and then a prince on a white horse would chop off the dragons' heads and liberate me.
Ĉu oni jam liberigis vin el la frenezulejo?Oh, you're already out of the asylum?
La plej granda kreaĵo de niaj sciencistoj Fariĝis bioteknika roboto-plenumanto, Kiu liberigis nin de primitivaj laborprocezoj.Our highest achievements included biomechanical robots, the "Implementors", which freed us from the burdens of manual labor.
Kaj plie, iam ili estis sklavoj, kaj ni liberigis ilin.Before, they were slaves and we freed them.
La laboro de Geller liberigis min.Geller's work liberated me.
ĉu ili vin liberigis?- They released you?
La Ministerio pri Internaj Aferoj arestis ilin pro ilia kontraŭleĝa kunveno... liberigu la arestitojn de Sahur.The Ministry of Interior arrested them for illegal gathering... free the sahoor detainees
Fendu la surfacon de la tero, malfermu la internon, kaj liberigu la Incubus!Split the surface of the earth! Open up the pit! Unleash the Incubus!
"Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
-Ekzamenu ŝin, poste liberigu ŝin.- Examine her. Then let her go.
Iru, trovu ĉiujn bestojn kaj liberigu ilin de la ŝtonoj.Go and find all the animals and release them from the stones

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

disliberigi
do
liberigadi
do
liberigebli
do
liberigendi
do
malliberigi
jail

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'release':

None found.
Learning languages?