Kiser conjugation

Conjugate - break

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
nikserI am breaking
int(i)
tikseryou are breaking
hu(wa)
jikserhe is breaking
hi(ja)
tiksershe is breaking
aħna
niksruwe are breaking
intom
tiksruyou all are breaking
huma
jiksruthey are breaking

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
ksirtI have broken
int(i)
ksirtyou have broken
hu(wa)
kiserhe has broken
hi(ja)
kisretshe has broken
aħna
ksirnawe have broken
intom
ksirtuyou all have broken
huma
kisruthey have broken

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
ikserbreak!
intom
iksrubreak!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for kiser

There is no additional usage information for the word kiser.

Examples of kiser

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
Madankollu, il-parti interssata ma pprovdiet l-ebda evidenza biex turi li dan l-użu baxx tal-kapaċità kien li kkaġuna ħsara sa tali punt li kiser ir-rabta kawżali bejn l-importazzjonijiet iddampjati u d-deterjorament tas-sitwazzjoni tal-industrija tal-Unjoni.However, the interested party did not provide any evidence to show that this low capacity utilisation was causing injury to such an extent as to break the causal link between the dumped imports and the deterioration of the situation of the Union industry.
Organizzazzjonijiet oħrajn, b’mod partikolari dawk Amerikani, ukolljipprovdu għajnunaleġiżlattiva kontral-korruzzjoni; b)nuqqas ta’ impenn u ta’ kofinanzjament mill-awtoritajiet nazzjonali: ilMinisteru talĠustizzja ma rnexxilux jipprovdi uffiċċju adegwat lit-tim tal-proġett, u b’hekk kiser mhux biss il-kundizzjonijiet tal-kuntratt iżda wkolll-impenntiegħu espressf’dikjarazzjonita’tħaddinseparata; c) ġestjoni dgħajfa mill-kuntrattur li tħabat sabiex waqqaf u zamm it-tim tal-proġett; d)fatturiesterni:is-sitwazzjonipolitikadiffiċli waradigrietpresiden-zjalitat-2ta’ April2007dwarelezzjonijietbikrinflimkien ma’bidla frekwenti fit-tmexxija fil-Ministeru talĠustizzja kkawżaw is-sospens-joni ta’ kull attività leġiżlattiva relatati mal-abbozzi ta’ liġijiet kontra l-korruzzjoni.(b)lack of commitment and of cofinancing by the national authorities: the Ministry of Justice failed to provide an adequate office to the project team, thus breaking not only the contract conditions but also its commitment expressedin aseparatestatement of endorsement;
ANTITRUST jistgħu jagħtu multi lil kumpaniji li jkunu kisru l-liġi ta’ lUE dwar ilkompetizzjoni.ANTITRUST restrict competition to be stopped and fine companies that have broken EU competition law.
Barra minn hekk, pazjenti bil- marda ta ’ Paget għandhom jieħdu minn ta ’ l- anqas 500 mg kalċju darbtejn kuljum għal ta ’ l- anqas għaxart ijiem wara t- trattament u l- pazjenti li jkunu kisru xi għadma tal- ġenbejn għandhom jieħdu doża kbira ta ’ vitamina D (50, 000 sa 125 000 unitajiet internazzjonali) jew bil- ħalq jew b’ injezzjoni f’ muskolu qabel l- ewwel infużjoni tagħhom.In addition, patients with Paget’ s disease should take at least 500 mg calcium twice a day for at least 10 days following treatment, and patients who have broken their hip should receive a large dose of vitamin D (50,000 to 125,000 international units) by mouth or by injection into a muscle before their first infusion.
B’konsegwenza ta’ dan, minħabba li l-volumi tal-importazzjoni tnaqqsu għal livell daqshekk baxx matul il-PI, dawn ma jistgħux jiġu kkunsidrati li kisru r-rabta kawżali bejn l-importazzjonijiet bi prezzijiet baxxi mill-Istati Uniti tal-Amerika u l-ħsara tal-industrija tal-Unjoni matul il-PI.In consequence, since the import volumes were reduced to such a low level during the IP, they cannot be considered to have broken the causal link between the low-priced imports from the USA and the injury of the Union industry during the IP.
Il-partijiet semmew ukoll fatturi oħra li setgħu kisru r-rabta kawżali bħall-varjazzjoni fil-prezzijiet tal-materja prima, l-iżvilupp tad-domanda li kien aktar baxx milli kien mistenni, qafas regolatorju fl-Unjoni li allegatament jaħdem kontra produtturi tal-Unjoni u ċerti problemi interni allegati ta’ produtturi tal-Unjoni.Parties have also mentioned other factors that could have broken the causal link such as the fluctuation of the raw material prices, the development of demand which was lower than expected, a regulatory framework in the Union that allegedly plays against Union producers and certain alleged internal problems of Union producers.
Pazjenti li jkunu kisru xi għadma tal- ġenbejn għandhom jieħdu Alacasta minn ta ’ l- inqas ġimgħatejn wara l- operazzjoni sabiex ifejqu l - ksur.Patients who have broken their hip should receive Aclasta at least two weeks after the operation to repair the fracture.
Issa agħfas l- ampulla b’ fermezza fuq l- għonq, u ikser l - ampulla lejn in- naħa l- oħra ta’ tikka kkulurita.Now press the ampoule firmly over the neck, and break the ampoule away from the coloured dot.
Issa agħfas sew l- għonq ta ’ l- ampulla u ikser l- ampulla ‘ l bogħod mit- tikka kkulurita.Now press the ampoule firmly over the neck, and break the ampoule away from the coloured dot.
Issa agħfas sew l- għonq tal- ampulla u ikser l- ampulla ‘ l bogħod mit- tikka kkulurita.Now press the ampoule firmly over the neck, and break the ampoule away from the coloured dot.
Neħħi s- safety needle mill- pakkett oriġinali, ikser is- siġill ta ’ l- għatu tal- plastik abjad oħroġ il- Luer konnekter tas- siringa u waħħal is- safety needle mal- Luer Lock tas- siringa billi ddawwar ’ l hawn u ’ l hinn.Directions for Use of safety needle Peel apart packaging of the safety needle, break the seal of the white plastic cover on the syringe Luer connector and attach the safety needle to the Luer Lock of the syringe by twisting.

Questions and answers about kiser declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about kiser
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
kiberbecome big
kisebget

Verb break in other languages on CoolJugator

Verb

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kisebget
kitebwrite
ġiedo
ivvjolaviolate
irreaġixxareact
kieleat
tarfly
ammiraadmire
tkellemspeak
indikapoint