Kiteb conjugation

Conjugate - write

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
niktebI am writing
int(i)
tiktebyou are writing
hu(wa)
jiktebhe is writing
hi(ja)
tiktebshe is writing
aħna
niktbuwe are writing
intom
tiktbuyou all are writing
huma
jiktbuthey are writing

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
ktibtI have written
int(i)
ktibtyou have written
hu(wa)
kitebhe has written
hi(ja)
kitbetshe has written
aħna
ktibnawe have written
intom
ktibtuyou all have written
huma
kitbuthey have written

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
iktebwrite!
intom
iktbuwrite!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for kiteb

There is no additional usage information for the word kiteb.

Examples of kiteb

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
Fl-2009 ħareġ “Mr Hollywood” (Dupuis), l-ewwel album tiegħu li għalih kiteb l-istorja (tpinġija ta’ Eric Lenaerts).In 2009, he published Mr Hollywood (Dupuis), the t r s t comic book in which he was involved as scriptwriter (illustrated by Eric Lenaerts).
Kittieb tal-kotba komiċi: Il-Belġjuhuwa l-aktar popolari għall-istrixxa komika The Adventures of Tintin (1929) li kiteb mill-1929 sa meta miet -1983.Comic book writer: Belgium Most famous for his comic strip The Adventures of Tintin, which he wrote from 1929 until his death in 1983.
Kittieba multilingwi oħra jinkludu lir-rumanzier Ċek-Franċiż Milan Kundera, li jirrevedi hu stess it-traduzzjonijiet bil-Franċiż tal-kotba tiegħu, u l-kittieb Russu-Amerikan Vladimir Nabokov, li kiteb l-ewwel disa’ rumanzi tiegħu bir-Russu qabel ipproduċa wħud mill-aqwa klassiċi moderni bl-Ingliż.Other multilingual writers include the Czech–French novelist Milan Kundera, who personally revises the French translations of his books, and the Russian–American writer Vladimir Nabokov, who penned his first nine novels in Russian before producing some of the English language’s greatest modern classics.
Lingwaġġ astratt iżżejjed jista' jġiegħel lill-qarrejja tiegħek jaħsbu li jew ma jafux issuġġett li qed tikteb fuqu jew li l-mottivi f'kitbietek huma suspettużi.Too much abstract language might even lead your reader to think either that you don’t know what you are writing about or that your motives for writing are suspect.
Meta r-rapporti kollha jkunu nkitbu, id-Direttur għandu jsejjaħ Bord tal-Promozzjonijiet, ippresjedut minnu nnifsu, li jinkludi l-membri tal-persunal kollha li kitbu rapport wieħed jew aktar.When all reports have been written, the Director shall convene a Promotions Board, chaired by himself, which will include all staff members who have written one or more reports.
Sadattant, tlettax-il Stat Membru ieħor, jiġifieri l-Belġju, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Irlanda, il-Greċja, Ċipru, il-Latvja, l-Ungerija, Malta, l-Awstrija, il-Portugall, ir-Rumanija u s-Slovakkja kitbu lill-Kummissjoni u indikaw li huma wkoll jixtiequ jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msaħħa maħsuba.In the meantime, 13 more Member States, namely Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Ireland, Greece, Cyprus, Latvia, Hungary, Malta, Austria, Portugal, Romania and Slovakia have written to the Commission indicating that they also wish to participate in the envisaged enhanced cooperation.
Biex ma tinsiex, ikteb id- data ta 'meta ftaħtu fl- ispazju li hemm provdut fuq il- kaxxa.To help you remember, write down the date that you opened it in the space on the carton.
Biex ma tinsiex, ikteb id- data ta ’ meta tkun ftaħtu fl - ispazju ta ’ fuq il- kaxxa.To help you remember, write down the date you opened it in the space on the box.
DWAR L-AWTURSabiex tikkuntattja lid-Dipartiment tal-Linji Politiċi jew biex tabbona għan-Newsletter li toħroġ kull xahar jekk jogħġbok ikteb lil: poldep-cohesion@europarl.europa.euABOUT THE EDITORTo contact the Policy Department or to subscribe to its monthly Newsletter please write to: poldep-cohesion@europarl.europa.eu
DWAR L-EDITURBiex tikkuntattja d-Dipartiment tal-Politiki jew biex tabbona fin-Newsletter ta’ kull xahar jekk jogħġbok ikteb lil: poldep-cohesion@europarl.europa.euPUBLISHERTo contact the Policy Department or to subscribe to its monthly Newsletter please write to: poldep-cohesion@europarl.europa.eu
DWAR L-EDITURBiex tikkuntattja d-Dipartiment tal-Politiki jew biex tabbona fin-Newsletter ta’ kull xahar jekk jogħġbok ikteb lil:poldep-cohesion@europarl.europa.euABOUT THE EDITORTo contact the Policy Department or to subscribe to its monthly Newsletter please write to: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Questions and answers about kiteb declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about kiteb
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
kisebget

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kiserbreak
libesdress
għorokrub
fallabe absent
irrispondarespond
emmenbelieve
ħatafseize
ġibedpull
fehemunderstand
ħallaleave