Kiseb conjugation

Conjugate - get

Imperfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
niksebI am getting
int(i)
tiksebyou are getting
hu(wa)
jiksebhe is getting
hi(ja)
tiksebshe is getting
aħna
niksbuwe are getting
intom
tiksbuyou all are getting
huma
jiksbuthey are getting

Perfect tense

Maltese FormEnglish TranslationEx.
jien(a)
ksibtI have got
int(i)
ksibtyou have got
hu(wa)
kisebhe has got
hi(ja)
kisbetshe has got
aħna
ksibnawe have got
intom
ksibtuyou all have got
huma
kisbuthey have got

Imperative mood

Maltese FormEnglish TranslationEx.
int(i)
iksebget!
intom
iksbuget!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for kiseb

Examples of kiseb

Example in MalteseTranslation in EnglishFm.
2 . Il-Kunsill , li jaġixxi b' mod unanimu fuq proposta tal-Kummissjoni u wara li jkun ikkonsulta l-Parlament Ewropew u kiseb l-opinjoni tal-Qorti ta » l-Awdituri , għandu jiffissa l-modalità u jistabbilixxi l-proċeduri dwar kif id-dħul mill-estimi kif previsti fl-arranġamenti li għandhom x' jaqsmu mar-riżorsi tal-Komunità jkun disponibbli għall-Kummissjoni , u jiddeterminal-miżuri li għandhom jiġu applikati , jekk meħtieġa , biex jintlaħqu l-bżonnijiet finanzjarji .Appropriations shall be classified under different chapters grouping items of expenditure according to their nature or purpose and subdivided , as far as may be necessary , in accordance with the regulations made pursuant to Article 279 . The expenditure of the European Parliament , the Council , the Commission and the Court of Justice shall be set out in separate parts of the budget , without prejudice to special arrangements for certain common items of expenditure .
Fil-baãit gåas-sena 2005, lOmbudsman kiseb il-fondi neÑessarji biex joåloq il-kariga ta’ Web Developer fl-istituzzjoni tiegåu.In his budget for the year 2005, the Ombudsman obtained the necessary funds to create a post of Web Developer within his institution.
Fl-1994, il-Parlament Ewropew kiseb l-għaqda ta’ numruSince then, it has used its budgetary powers to obtain an increase, from € 27 million in 1994 to more than € 133 million in 2006, in the resources for these programmes, which
Fl-2005, dan l-istandard kiseb aktar konsumaturi milli hemm utenti tat-teknoloġiji mobbli kollha f’daqqa fid-dinja.In 2005, this standard acquired more customers than there are users of all other mobile technologies in the world put together.
Għall-2009, malli daħlet fis-seħħ ir-riforma tas-servizz awdjoviżiv pubbliku, is-sussidju baġitarju finalment imħallas ta' EUR 415 miljun, ivvalidat mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni tagħha tal-1 ta' Settembru 2009, ippermetta li kważi jiġi kkumpensat it-tnaqqis fid-dħul pubbliċitarju u l-grupp France Télévisions kiseb profitt nett żgħir (EUR [10-20] miljun).For 2009, once the reform of public broadcasting has come into effect, the budgetary grant finally paid of EUR 415 million, authorised by the Commission in its Decision of 1 September 2009, was almost sufficient to compensate for the fall in advertising revenues and the France Télévisions Group posted a slightly positive net result (EUR [10-20] million).
- Jekk tieħu doża eċċessiva kbira ta ’ Axura, għamel kuntatt mat- tabib tiegħek jew ikseb parir- If you take a large overdose of Axura, contact your doctor or get medical advice, as you may
- Jekk tieħu doża eċċessiva kbira ta ’ Ebixa, għamel kuntatt mat- tabib tiegħek jew ikseb parir- If you take a large overdose of Ebixa, contact your doctor or get medical advice, as you may need
Minħabba li din tista ’ tkun reazzjoni allerġika, waqqaf l - injezzjoni tiegħek u ikseb għajnuna medika immedjatament.As this may be a serious allergic reaction, stop your injection and get medical help immediately.
Għamel ukoll kuntatt ma' l-operatur ta' l-ist-abbiliment u flimkien ippruvaw iksbu qisien tallivell talħoss, fejn ikun rilevanti, biex jitnaqqas l-istorbju;•Iddetermina llivell ta' espożizzjoni għallistorbju ta' l-artisti u l-istaff l-ieħor;•Wettaq evalwazzjoni ġdida tar-riskju ġdida jekk ikun hemm bidliet sinifikanti fin-natura ta' l-istrument(i) mużikali użat(i), ittagħmir talħoss (jiġifieri: l-ampli-fikaturi), jew waqt l-eżekuzzjoni mużikali;•Iċċara ma' l-operatur tal-lokal jekk sarx qbil dwar livell massimu talħoss u liema livell ta' ħoss huwa mixtieq.Also make contact with the venue operator and endeavour together to obtain measurements of the sound level, where relevant, to reduce noise.•Determine the exposure noise level of performers and other staff.•Carry out a new risk assessment if there are significant changes in the nature of the musical instrument(s) used, the sound equipment (e.g. amplifiers), or in the performance.•Clarify with the venue operator whether a maximum sound level has been agreed and what sound level is desired.

Questions and answers about kiseb declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about kiseb
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Maltese conjugation game!

Practice Maltese verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ħasebthink
kiserbreak
kitebwrite

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kiendo
kiserbreak
qabeżjump
kieleat
xtarabuy
għasarsqueeze
fehemunderstand
ivvjolaviolate
werashow
għorokrub