Resultera (to result) conjugation

Swedish
30 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
resulterar
I result
Future tense
ska resultera
I will result
Conditional mood
skulle resultera
I would result
Past perfect tense
har resulterat
I have resulted
Jag
Future perf.
ska ha resulterat
I will have resulted
Conditional perfect tense
skulle ha resulterat
I would have resulted
Du
Imperative mood
resultera
result
Jag
Preterite past tense
resulterade
I resulted
Past pluperfect tense
hade resulterat
I had resulted

Examples of resultera

Example in SwedishTranslation in English
"... Som kommer att resultera i absorption av samtliga förvärvade tillgångar under perioden av tjänsteterminen. ""...which will result in absorption of all assets acquired during the period of the term."
All gräsligt olydnad kommer att resultera i en tidig hemgång.Any flagrant disobedience will result in the early termination of your stay.
Detta kommer att resultera i avstängning av huvudströmmen.Disabling me will result in loss of primary power.
En vägran kommer att resultera i att du utplånas.Refusal to do so will result in your obliteration.
Fler överträdelser kommer att resultera i omedelbar avstängning.Any further infractions will result in immediate suspension.
"... Som kommer att resultera i absorption av samtliga förvärvade tillgångar under perioden av tjänsteterminen. ""...which will result in absorption of all assets acquired during the period of the term."
"Båda parter är helt överens om att denna fusion bara kan resultera i ömsesidiga fördelar..."Both parties have fully agreed that this merger can only result... "in mutual advantages.
"Infekterade flytningar kan även resultera i ömhet eller...""Any infected discharge... "may also result in soreness...
...första gradens mord, vilket kan resultera i en dom......first-degree murder, which could result in a sentence....
..som ska resultera i någon form av munterhet... resulting in some kind of a hilarity.
"Kan jag verkligen resa halvvägs runt världen "och utveckla ett meningsfullt förhållande, "ett som resulterar i äktenskap?""can I really travel halfway around the world and develop a meaningful relationship, one that will result in marriage?"
-istället för att skjuta Bob, skjuter jag Tim, då jag vet att skjuta Tim kommer att starta en kedja vilket resulterar... -i skjutandet av mitt verkliga mål, Bob.knowing that shooting Tim will set off a chain that ultimately results... in the shooting of my real target, Bob.
Accepterar du att avvikande från uppdragsparametrarna resulterar i krigsrätt?Do you accept that any diversion from your mission parameters will result in immediate court martial?
Alla kvinnor vet att en bra ansiktsbehandling... kan vara en smärtsam erfarenhet om den är grundlig genomförd... och som resulterar i röda plumpiga märken över hela huden. svullnad, ömhet i din T-zon.Every woman knows that a good facial... can be a painful experience if done properly... resulting in red blotchy areas all over your skin... swelling, tenderness in your T-zone area.
Anta att... vissa blodsjukdomar och vävnadsbrister resulterar i hastig degenerering, liknande den vid snabbt åldrande....hypothesize that certain blood disorders and tissue deficiencies result in a rapid degeneration similar to the symptoms of accelerated aging.
"Den här okloka aggressionshandlingen resulterade i ett snabbt gensvar.(TOPOV SPEAKING RUSSIAN) TRANSLATOR: "This imprudent act of aggression "has resulted in a swift response.
"Det i sin tur resulterade i att vi fick besök av en vampyrjägare. "That in turn resulted in an unwanted visit from a vampire hunter.
"vilka resulterade i stort manfall. ""invited the subsequent attack that resulted in loss of personnel."
2 000 av dessa resulterade i dödsfall, och de flesta av dem skedde 16 till 19 kilometer härifrån.2,000 of those resulted in deaths, and most of them occurred ten or 12 miles from here.
Allvarliga misstag gjordes idag, vilka resulterade i många dödsfall.What's your point? Serious mistakes were made here today that resulted in the loss of American lives.
De resulterande civila oroligheterna skulle utan tvekan förvärra situationen.The resulting civil unrest would undoubtedly aggravate the situation.
Den resulterande supernovan skulle troligtvis nåjorden om 51 år.The resulting supernova would likely reach Earh in 51 years.
Denna oförklarliga störning och den resulterande hysterin är otrolig.This unexplained disturbance and the resulting hysteria are incredible.
Hade vi inte förföljde henne, Hon hade kunnat slutföra hennes drift, väl, den resulterande katastrof.Had we not pursued her, had she been able to complete her operation, well, the resulting disaster.
I den resulterande partikelkollisionen,.. hur mycket kollisionsenergi blev genererad?In the resulting particle collision, how much collision energy was generated?
Det var faktiskt en allvarlig olycka Det skulle kunna har resulterat vid svår kroppsskada.That was actually a serious accident that could've resulted in severe bodily harm.
Dina aktioner har resulterat i förlust av en T trippel 8:a och en av våra viktigaste strategiska tillgångar.Your actions have resulted in the loss of a T-888 And one of our most important strategic assets.
En barmhärtig handling så simpel som att ge rocken till en frysande flicka hade resulterat i hennes död.An act of kindness, one as simple as giving a girl my raincoat, had resulted in her death.
Förbättringar av avloppssystem... har resulterat i en förbättrad hälsa, generellt.The improvement in sewerage and drainage systems... has resulted in better health, overall.
Jag letade efter andra liknande mål från östkusten och fokuserade på dem som resulterat i snabba utbetalningar.I dove into the records of similar lawsuits filed on the East Coast and focused only on those that resulted in quick "go away" payoffs.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

insultera
do
revoltera
revolt

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

rangera
dawn
reka
do
reklamera
do
rekommendera
recommend
rekreera
do
respondera
respond
restituera
restitute
resumera
summarize
rockera
castle
rosa
praise

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'result':

None found.
Learning Swedish?