Resultere (to result) conjugation

Norwegian
22 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
resulterer
I result
Bokmål past tense
resulterte
I resulted
Bokmål future tense
vil resultere
I will result
Bokmål conditional tense
ville resultere
I would result
Jeg
Bokmål imperative tense
resulter
I result
Bokmål present perfect tense
har resultert
I have resulted
Bokmål past perfect tense
hadde resultert
I had resulted
Bokmål future perfect tense
vil ha resultert
I will have resulted
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha resultert
I would have resulted
Jeg
Nynorsk present tense
resulterer
I result
Nynorsk past tense
resulterte
I resulted
Nynorsk future tense
vil resultere
I will result
Nynorsk conditional tense
ville resultere
I would result
Jeg
Nynorsk imperative tense
resulter
I result
Nynorsk present perfect tense
har resultert
I have resulted
Nynorsk past perfect tense
hadde resultert
I had resulted
Nynorsk future perfect tense
vil ha resultert
I will have resulted
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha resultert
I would have resulted

Examples of resultere

Example in NorwegianTranslation in English
Å unnlate å gjøre det, kan resultere i rettsforfølgelse for kriminell medikamentunnvikelse.Failure to do so may result in prosecution for criminal drug evasion.
Oppdage nye arvelige sykdommer som kan ha oppstått, som kan resultere i en utvidelse av vårt immunitetsspektrum.Discover any new hereditary disease factors that may have emerged... which might result in broadening our immunization spectrum.
Det kan føre til lungeekspansjon, som kan resultere i luft i blodet.It can cause lung expansion, which can result in air in the bloodstream.
Det er vanskelig å forutsi noe om dette men det jeg kan si er at et feil støt kan resultere i lammelse, slag, til og med øyeblikkelig død.It's hard to predict this kind of thing but what I can say is that the wrong kind of hit could result in paralysis, seizures even sudden death.
Du må be menn om å følge ordrer som kan resultere i at de dør.Asking men to carry out orders that may result in their deaths.
Forsøk pa a arrestere en overordnet i OCP resulterer i driftsstans.Any attempt to arrest a senior officer of OCP results in shutdown.
", Som resulterer i en virkelig fly anses ikke en infield fly. ""which results in a fair fly shall not be regarded an infield fly. "
Den starter en prosess som resulterer i en strøm av elektroner... som skaper en sterk magnetisk kraft.It starts a process which results in an accelerated flow of electrons that creates a powerful magnetic force.
lnntrenging i annen inngang resulterer ikke i graviditet.Insertion in any other access point will not result in pregnancy.
Blir jeg slått av, resulterer det i total strømavbrytelse.Disabling me will result in loss of primary power.
Da en av dine små spøker resulterte i en knust rute.I saw you in court. -When? Don't you remember one of your practical jokes that resulted in the smashing of a window ?
Hvilket resulterte i strenger av vannmolekyler som tok kull fra kroppen og... Fungerte som alkohol på hjernen.Which resulted in complex strings of water molecules which acquired carbon from the body and acted acted on the brain like alcohol.
Det er min hensikt å konstatere at Vic Bedford bygde opp et godt nok forhold til majorene Wirtz og Fussel, til å bli med på å lure Lamar Archer, konspirere med dem i teltplugg-episoden, som resulterte i Archers død.It is my intention to establish that Vic Bedford built up enough of a rappon with your Majors Winz and fusseI to engage in the framing of Lamar Archer, conspiring with them in the tent spike incident, which resulted in Archer's death.
Tror du det kan forhindres av en kvinne med dårligere stamtavle hvis søsters flukt resulterte i et skandaløst dekkekteskap kun oppnådd fordi din onkel betalte for det?Do you think it can be prevented by a woman of inferior birth whose own sister's elopement resulted in a scandalously patched-up marriage only achieved at the expense of your uncle.
Hvilket resulterte i en økning på 15% i kontant-tilgangen, som følge av salget av utgivelses- rettighetene, og alle avgifts-fritakene.- which resulted in a 15 percent increase in cash assets following the sale of the recovery center to Phillips Medical.
Den resulterende supernova ville sannsynligvis treffe jorden om 51 år.The resulting supernova would likely reach Earh in 51 years.
Vel, da bør jeg informere deg at jeg vil starte mitt eget lag og ødelegge de molekylære bånd som binder sammen materien deres og redusere det resulterende partikkelkaoset til tårer.Well, at this point I should inform you that I intend to form my own team and destroy the molecular bonds that bind your very matter together and reduce the resulting particulate chaos to tears.
Merk dere: Kroppsnærhet under dimensjonshoppet har resultert i to prosent overførsel av genetisk materiale.Please note: body proximity during dimensionjump has resulted in a two per cent transfer ofgenetic material.
Har den u-omskårede forhuden din noen gang resultert i negative reaksjoner hos en partner?Has your uncircumcised foreskin ever resulted in an adverse reaction from your partner?
I alle år har jeg sett livet ditt gå så glatt mens jeg snubler mellom ydmykelse og fiasko. Det har resultert i raseri og sjalusi rettet mot deg.The thing is all these years of watching your life go so smoothly while I stumble back and forth between humiliation and abject failure has resulted in me harboring a lot of anger and jealousy towards you.
I enkelte tilfeller har den forlenget pasientens liv og resultert remisjon.In certain cases, it's prolonged a patient's life and even resulted in remission.
Jeg angrer hver avgjørelse eller tabbe jeg kan - ha gjort som har resultert i tap av et enkelt uskyldig liv.I regret every decision or mistake I might have made that resulted in the loss of a single innocent life.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

pusse
do
ratifisere
ratify
registrere
register
rekna
calculate
restaurere
restore
rette
aim
rise
spank
rope
reveal
runde
round
råde
advise

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'result':

None found.
Learning languages?