Resulteren (to result) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
resulteer
I result
resulteert
you result
resulteert
he/she/it results
resulteren
we result
resulteren
you all result
resulteren
they result
Present perfect tense
heb geresulteerd
I have resulted
hebt geresulteerd
you have resulted
heeft geresulteerd
he/she/it has resulted
hebben geresulteerd
we have resulted
hebben geresulteerd
you all have resulted
hebben geresulteerd
they have resulted
Past tense
resulteerde
I resulted
resulteerde
you resulted
resulteerde
he/she/it resulted
resulteerden
we resulted
resulteerden
you all resulted
resulteerden
they resulted
Future tense
zal resulteren
I will result
zult resulteren
you will result
zal resulteren
he/she/it will result
zullen resulteren
we will result
zullen resulteren
you all will result
zullen resulteren
they will result
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou resulteren
I would result
zou resulteren
you would result
zou resulteren
he/she/it would result
zouden resulteren
we would result
zouden resulteren
you all would result
zouden resulteren
they would result
Subjunctive mood
resultere
I result
resultere
you result
resultere
he/she/it result
resultere
we result
resultere
you all result
resultere
they result
Past perfect tense
had geresulteerd
I had resulted
had geresulteerd
you had resulted
had geresulteerd
he/she/it had resulted
hadden geresulteerd
we had resulted
hadden geresulteerd
you all had resulted
hadden geresulteerd
they had resulted
Future perf.
zal geresulteerd hebben
I will have resulted
zal geresulteerd hebben
you will have resulted
zal geresulteerd hebben
he/she/it will have resulted
zullen geresulteerd hebben
we will have resulted
zullen geresulteerd hebben
you all will have resulted
zullen geresulteerd hebben
they will have resulted
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geresulteerd hebben
I would have resulted
zou geresulteerd hebben
you would have resulted
zou geresulteerd hebben
he/she/it would have resulted
zouden geresulteerd hebben
we would have resulted
zouden geresulteerd hebben
you all would have resulted
zouden geresulteerd hebben
they would have resulted
Du
Ihr
Imperative mood
resulteer
result
resulteert
result

Examples of resulteren

Example in DutchTranslation in English
"zal re..." "zal resulteren in executies van Amerikaanse burgers.""will re-- will result in the executions of American citizens."
'Dat zou resulteren in zijn dreigende dood'."That would result in his imminent death."
- Als ik de Gemini regels goed begrepen heb... zal hij met haar fuseren... wat waarschijnlijk in haar dood zal resulteren. Wat denk ik... Waarom zou ze jou dan de ascendant geven?Well, if I have my Gemini rules down, actually, he's going to merge with her, which will most likely result in her death, which I guess is 6 of 1--
- Slecht. Het zou moeten zien dat iemands acties direct resulteren in doden.It would have to see that an individual's actions could directly result in the loss of others' lives.
...en dit zal resulteren in een twee staps inflatie, en niet in een een-staps die we gewend zijn.WOMAN ON TV: '..resulting in the two-step inflationary boom 'and a one-step deflationary buzz that we've grown accustomed to.
"De productie van teveel nuttige dingen" "resulteert in teveel nutteloze mensen.""The production of too many useful things results in too many useless people."
"Mijnheer Johnson geeft aan mevrouw Johnson de toestemming" "om het hoofdvoogdijschap van om het even welk kind te behouden" "dat resulteert uit het huwelijk en stemt ermee in niet te twisten""Mr. Johnson consents to Mrs. Johnson retaining primary custody of any child that results from the marriage and agrees not to challenge nor seek to amend such an arrangement."
"Wanneer het breekt, resulteert het in een implosie met een straal van... bijna 500 meter.""Cracking its shell would result in an implosion with a blast radius of..." Oh. 500 yards.
- Ms. Patel, naar uw menig, kan de hoeveelheid alcohol dat resulteert in 0.06 nog genoeg zijn om iemands oordeel aan te tasten...Ms. Patel, in your opinion, can the amount of alcohol that results in a .06 BAC still be enough to impair someone's judgment...
- Waarschijnlijk... te weinig gebruikt... of te weinig verfrissing... wat resulteert in...Um... Probably... underuse... or just a lack of air circulation... resulting in... general mustiness.
Dat heeft geresulteerd in ongewenst bezoek van een vampierjager.That in turn resulted in an unwanted visit from a vampire hunter.
De F.B.I. zegt nu dat sabotage de oorzaak was waardoor het vliegtuig het landingsgestel heeft verloren, wat geresulteerd heeft in twaalf doden.The F.B.I. is now saying sabotage was the cause of that airliner losing its wheel, which resulted in 12 deaths.
De oorlogsmisdadenvervolging heeft nog maar eenmaal geresulteerd in een veroordeling, en dat was een zaak met veel getuigen.The War Crimes Act has resulted in one conviction ever, and that was a case with multiple witnesses.
Die heeft geresulteerd in jaren van discussie.Which has resulted in years of debate.
En vandaag ben ik opgetogen om een succesvolle conclusie te mogen aankondigen... van een D.I.A operatie die heeft geresulteerd, tot de ontmanteling van een belangrijke drugskartel trafiek over de Mexicaanse gens...And today I am pleased to announce the successful completion D.I.A an operation that resulted, the dismantling of a network drug trafficking across the border...
- Bestuurde de CIA de aanval op het konvooi dat resulteerde in de dood van Aaron Payton?Did the CIA orchestrate the convoy attack that resulted in the death of Aaron Payton?
- Loan job. Wat resulteerde in een achtervolging en de daaropvolgende dood van beidde verdachten.Oahu Savings Loan job, which resulted in a high-speed chase and subsequent death of both suspects.
...die een misleiding campagne ontdekte, wat resulteerde in......who exposed a disinformation campaign that resulted...
...woede-uitbarsting vanwege een Afro-Amerikaans feest resulteerde in rellen...I didn't do this. Outrage over an African-American themed party... has resulted in rioting and property damages.
Aangezien deze fout resulteerde in de vrijspraak van een onschuldige man kunnen we ook redelijk aannemen dat er geen blijvende gevolgen zullen zijn.However, since that error resulted in an innocent man being exonerated of murder we can also fairly safely assume there won't be any lasting damage.
- Er zijn ernstige fouten gemaakt die resulteerden in de dood van burgers.- Serious mistakes were made here today that resulted in the loss of American lives.
De magere oogsten die we de laatste twee jaar hadden... resulteerden in ziekte en onrust in het hele land.The meager crops which we've had for the past two years now have resulted in sickness and unrest throughout the country.
Hun hebzucht en nalatigheid resulteerden in een vlek van 172 miljoen liter ruwe olie in de Golf.Their greed and negligence resulted in 172 million gallons of crude oil being spilled into the gulf.
Hundin beschreef de gebeurtenissen die resulteerden in z'n dood.Harold Hundin detailed the strange series of events that resulted in his stabbings.
Jouw acties resulteerden in het verwonden en doden van ongewapende burgers.Your actions resulted in the injury and death of unarmed civilians.
....en heeft deze nieuwe tijdelijke gebeurtenis volgorde veroorzaakt, resulterend in deze alternatieve realiteit.-Engels aub, Doc.- resulting in this alternate reality. - English, Doc.
...en verzamelden zich bij het Pentagon, resulterend in rellenMarched across the Potomac and amassed at the Pentagon, resulting in a full-scale riot.
CIA-operaties en een aantal identiteiten die hij kan verkopen en vrijgeven... resulterend in vele meer dode agenten.CIA operations and multiple identities that he can sell and expose, resulting in how many more dead agents.
De banden van karts, oftewel 'slicks', zover we weten, hebben veel hogere gehaltes koolstof en olie, resulterend in hele goede grip.Go-cart tires, or "slicks," to those in the know, have much higher levels of carbon black and oil, resulting in extremely high traction.
De eerste met 10 punten wint, tenzij je elkaar in het snotbad kan duwen, resulterend in een automatische overwinning.First one to ten wins, unless one of you can knock the other one into the snot tub, resulting in an automatic victory!

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

resisteren
do
revolteren
revolt

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

relayeren
relay
renten
do
reorganiseren
live on private means
ressorteren
fall
restaureren
fall
resteren
remain
restylen
restyle
resumeren
summarize
rijsttafelen
rice tables
rikkikken
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'result':

None found.
Learning languages?