Przedstawiać (to present) conjugation

Polish
31 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
przedstawiam
I present
przedstawiasz
you present
przedstawia
he/she/it presents
przedstawiamy
we present
przedstawiacie
you all present
przedstawiają
they present
Imperfective future tense
będę przedstawiać
I will present
będziesz przedstawiać
you will present
będzie przedstawiać
he/she/it will present
będziemy przedstawiać
we will present
będziecie przedstawiać
you all will present
będą przedstawiać
they will present
Imperative
-
przedstawiaj
you present!
niech przedstawia
let him/her/it present
przedstawiajmy
let's present
przedstawiajcie
you all present
niech przedstawiają
let them present
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
przedstawiałam
I presented
przedstawiałaś
you presented
przedstawiała
she presented
przedstawiałyśmy
we presented
przedstawiałyście
you all presented
przedstawiały
they presented
Future feminine tense
będę przedstawiała
I will present
będziesz przedstawiała
you will present
będzie przedstawiała
she will present
będziemy przedstawiały
we will present
będziecie przedstawiały
you all will present
będą przedstawiały
they will present
Conditional feminine tense
przedstawiałabym
I would present
przedstawiałabyś
you would present
przedstawiałaby
she would present
przedstawiałybyśmy
we would present
przedstawiałybyście
you all would present
przedstawiałyby
they would present
Conditional perfective feminine tense
przedstawiałabym była
I would have presented
przedstawiałabyś była
you would have presented
przedstawiałaby była
she would have presented
przedstawiałybyśmy były
we would have presented
przedstawiałybyście były
you all would have presented
przedstawiałyby były
they would have presented
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
przedstawiałem
I presented
przedstawiałeś
you presented
przedstawiał
he presented
przedstawialiśmy
we presented
przedstawialiście
you all presented
przedstawiali
they presented
Future masculine tense
będę przedstawiał
I will present
będziesz przedstawiał
you will present
będzie przedstawiał
he will present
będziemy przedstawiali
we will present
będziecie przedstawiali
you all will present
będą przedstawiali
they will present
Conditional masculine tense
przedstawiałbym
I would present
przedstawiałbyś
you would present
przedstawiałby
he would present
przedstawialibyśmy
we would present
przedstawialibyście
you all would present
przedstawialiby
they would present
Conditional perfective masculine tense
przedstawiałbym był
I would have presented
przedstawiałbyś był
you would have presented
przedstawiałby był
he would have presented
przedstawialibyśmy byli
we would have presented
przedstawialibyście byli
you all would have presented
przedstawialiby byli
they would have presented
Impersonal
przedstawiano by
there would be presented
przedstawiano by
there would be presented

Examples of przedstawiać

Example in PolishTranslation in English
- Nie ma co przedstawiać.- There's not much to present.
- ...przedstawiam panu...-...may I present--
- 1900 funtów! A teraz przedstawiam wam... najmniejszego na świecie słonika... który wskoczy na tę trampolinę... i jednym skokiem... znajdzie się na szczycie piramidy, machając małą flagą... i to będzie Wielki Finał!And now, I present the world's smallest little elephant who will spring from this springboard in one spring to the top of this pyramid, waving his little flag for a grand climax!
- Ambasadorze Mollari, przedstawiam panu Arię Tensus i mojego kuzyna, Kirona Maraya.Ambassador Mollari, may I present Aria Tensus and my cousin, Kiron Maray.
- Panowie, przedstawiam...- What's happening? - Gentlemen, I present to you...
Denny, przedstawiasz mnie młodym damom w niewłaściwym świetle.You misrepresent me to these young ladies.
"Herodot z Halikarnasu przedstawia tu wyniki swych badań, żeby dzieje ludzkie z biegiem czasu nie zatarły się w pamięciśś"Herodotous of Halicarnassus presents here the results... of his researches, so that time might not abolish the acts of men..."
"Martin Snyder przedstawia Ruth Etting"."Martin Snyder presents Ruth Etting."
"Marty Snyder przedstawia"."Marty Snyder presents."
"Nawet samo życie przedstawia tylko ciebie"."Even life itself only represents you.
"Penkoff przedstawia"Penkoff presents.
"Teraz przedstawiamy jeszcze raz Mary..."Now we present once again Mary...
A teraz przedstawiamy każdy zbiór z danymi jako kształty odzwierciedlające ich wartość, i wtedy... Tworzymy mniejszy podzbiór będacy częścią wspólną każdego ze zbiorów.Now, we represent each set of data with a shape reflecting its value, and then... create a smaller subset common to every set.
Rozumiem, że przedstawiacie nową sztukę wierszem. Fausta.I understand here is being presented a new work in verse.
"Ludzie, którzy ci dokopali" z dumą przedstawiają prosto z Quahog:The people who beat you are proud to present, all the way from Quahog...
"Panno Buckley, nie zaprzeczam, że jestem lesbijką i złości mnie kiedy ludzie, którzy nawet nie zadali sobie trudu żeby zobaczyć te prace, zniekształcają i fałszywie przedstawiają to społeczeństwu." Lepiej?"Miss Buckley, I don't deny I am a lesbian, and it makes me angry when people who haven't taken the time to see the work, distort and misrepresent it to the public and to the media." Is that better?
"Upfronts" to jeden tydzień każdego roku, kiedy sieci telewizyjne przedstawiają swój terminarz reklamodawcom.Upfronts is the week each year when the networks present their fall schedule to the advertisers.
- Tak, w kontekście tych równań, strzałka i "I" przedstawiają zwiększenie bezwładu.Yeah.And in the context of these equations, the arrow and "I" represent increasing inertia.
/Haruk Kadokawa i Ryuhei Chiba przedstawiająHaruki Kadokawa Ryuhei Chiba present
Historia łalno ~ v wielofunkcyjn t. Oznacza to dostarczanie produk- i krajobrazy w poł tczeniu z atrakcjami gastronomicznymi tów, które lepiej spełniaj t potrzeby klientów, a tym samym i kulturalnymi to kluczowe elementy pozwalaj tce wypro- przedstawiaj t wi bksz t jednostkow t warto ~ v dodan t.Its history and land- deliver products that represent more value added per unit scape in combination with its gastronomy and culture pro- because the products fitbetterwith vide the basis for promoting this region as an ideal place consumer.
Nie przedstawiaj go przed końcem igrzysk i Święta Paschy.Do not present it until these games and the Passover have concluded.
Chodzi o urzeczywistnienie w życiu tej wspólnoty dialogu i gry z czasem, którą twórczość poetycko-artystyczna jedynie przedstawiała.It is a matter of possessing in fact... the community of dialogue and the play with time... which have been represented by poetico-artistic work.
Faktycznie, anilina, która jest pochodną benzenu, przedstawiała około 50 % łącznych kosztów produkcji w ODP i zanotowała wzrost cen o około 45 % między rokiem 2003 a ODP.Indeed, aniline, which is a benzene derivative, represented around 50 % of the total manufacturing cost during the RIP and marked a price increase of around 45 % between 2003 and the RIP.
Francja zaznacza, że ta suma przedstawiała kwotę kredytu eksploatacyjnego przyznanego przez Geodis na rzecz Sernam (finansowanie ZSO).France indicates that this sum represented the amount of an operating loan granted by Geodis to Sernam (to finance the WCR).
Kłamała, kradła, oszukiwała, fałszywie się przedstawiała. Kłamała...She's.. she's lied, she's stolen, she's cheated, she's misrepresented herself, she's...
Logo, które określa „Pizza Napoletana”, jest następujące: owalny obraz w położeniu poziomym w kolorze białym z jasnoszarą obwódką, przedstawiający talerz, na którym leży pizza, odtworzona w sposób realistyczny i jednocześnie graficznie wystylizowana, tak aby w pełni oddawała tradycyjny charakter potrawy i przedstawiała klasyczne składniki, czyli pomidory, ser mozzarella, liście bazylii oraz strużkę oliwy z oliwek.The logo which distinguishes the ‘Pizza Napoletana’ is as follows: a horizontal white oval image with a light grey border, which represents the plate on which the pizza is presented, reproduced in a realistic but stylised manner, fully respecting the tradition and illustrating the classic ingredients, tomato, mozzarella, basil leaves and a trickle of olive oil.
/Jego słowa przedstawiały ją w obrazie, /w ogóle nie podobnym do jej /codziennej maski porządności /potwierdzonej przez egzaminatorów medycyny i... /badaczy, którzy nigdy nie /odważyliby się na takie słowa.His words had presented her a pretty picture of herself quite unlike the practiced mask of uprightness that mirrored back to her from the medical examiners and the investigators and all the lawmen who dared no such utterances.
Ale może obraz zniknął ponieważ przedstawiał coś ważnego.But maybe the painting was made to disappear... ...becauseit represented something important.
Czy wybrała prawie plac publiczny, ponieważ przedstawiał element...Did she pick a public place because it presented an element of...?
I jest to prawda, którą zawsze przedstawialiśmy światu.And this is a truth we have always presented to the world.
W 2005 r., poza prezentacjami wymienionymi powyEej, czúonkowie personelu Rzecznika 15 razy przedstawiali jego pracÝ staEystom Komisji Europejskiej (w kaEdej sesji uczestniczyúo okoúo 50 staEystów).In addition to the above, members of the Ombudsman's staT presented his work to trainees from the European Commission on 15 occasions in 2005, with approximately 50 trainees amending each session.

More Polish verbs

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'present':

None found.
Learning languages?