Porozmawiać (to talk) conjugation

Polish
69 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
porozmawiam
I will talk
porozmawiasz
you will talk
porozmawia
he will talk
porozmawiamy
we will talk
porozmawiacie
you all will talk
porozmawiają
they will talk
Imperative
-
porozmawiaj
you talk!
niech porozmawia
let him/her/it talk
porozmawiajmy
let's talk
porozmawiajcie
you all talk
niech porozmawiają
let them talk
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
porozmawiałam
I talked
porozmawiałaś
you talked
porozmawiała
she talked
porozmawiałyśmy
we talked
porozmawiałyście
you all talked
porozmawiały
they talked
Future feminine tense
porozmawiam
I will talk
porozmawiasz
you will talk
porozmawia
she will talk
porozmawiamy
we will talk
porozmawiacie
you all will talk
porozmawiają
they will talk
Conditional feminine tense
porozmawiałabym
I would talk
porozmawiałabyś
you would talk
porozmawiałaby
she would talk
porozmawiałybyśmy
we would talk
porozmawiałybyście
you all would talk
porozmawiałyby
they would talk
Conditional perfective feminine tense
porozmawiałabym była
I would have talked
porozmawiałabyś była
you would have talked
porozmawiałaby była
she would have talked
porozmawiałybyśmy były
we would have talked
porozmawiałybyście były
you all would have talked
porozmawiałyby były
they would have talked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
porozmawiałem
I talked
porozmawiałeś
you talked
porozmawiał
he talked
porozmawialiśmy
we talked
porozmawialiście
you all talked
porozmawiali
they talked
Future masculine tense
porozmawiam
I will talk
porozmawiasz
you will talk
porozmawia
he will talk
porozmawiamy
we will talk
porozmawiacie
you all will talk
porozmawiają
they will talk
Conditional masculine tense
porozmawiałbym
I would talk
porozmawiałbyś
you would talk
porozmawiałby
he would talk
porozmawialibyśmy
we would talk
porozmawialibyście
you all would talk
porozmawialiby
they would talk
Conditional perfective masculine tense
porozmawiałbym był
I would have talked
porozmawiałbyś był
you would have talked
porozmawiałby był
he would have talked
porozmawialibyśmy byli
we would have talked
porozmawialibyście byli
you all would have talked
porozmawialiby byli
they would have talked
Impersonal
porozmawiano by
there would be talked
porozmawiano by
there would be talked

Examples of porozmawiać

Example in PolishTranslation in English
! Chcesz porozmawiać o nieczułości i dziwkarstwie?Oh, you want to talk about insensitive and horish?
! Musisz porozmawiać z mamą. Kompletnie zwariowała i zawstydza mnie.Dad, you have got to talk to mom, she is like completely freaking out and emberassing me.
! Nie prowadzi spotkań domowych, i jeśli chcesz z nim porozmawiać, możesz to zrobić w godzinach pracy jego biura.That he did not do home visits and should you wish to talk to him then to do so during office hours.
"Bardzo potrzebuję z kimś porozmawiać,"I really need someone to talk to
"Billy", muszę porozmawiać z "Simon"- I need to talk to Simon.
"Adam porozmawiaj ze mną""Adam talk with me"
"Jesli bedziesz miala klopoty, porozmawiaj z moja sasiadka"."if ever you're in trouble, you go talk to the black lady across the hall."
- Adama, porozmawiaj z nim.- Adama, talk to him.
- Al, porozmawiaj z Kelly.Al, talk to Kelly.
- Albo porozmawiaj z jego ojcem.Or you could talk to his father.
"Musisz rozmawiać, porozmawiajmy. Tak jest."You need to talk, let's talk.
- A teraz porozmawiajmy o tym, jak bardzo nie moge tego zrobić.- Now let's talk about how much I can't do this.
- Adam, porozmawiajmy o tym.Now, let's talk about this, Adam.
- Bobby, porozmawiajmy teraz o twoim rozwodzie.- Bobby, let's talk about your divorce.
- Chcesz rozmawiać o złocie, to porozmawiajmy.- You wanna talk about the gold, let's talk about the gold.
"O"! Przestańcie się unikać i porozmawiajcie.Now stop avoiding each other and talk.
- Może wy sobie porozmawiajcie,- Why don't you guys just talk to
- Nadal nie wiem, jak... Proszę, po prostu porozmawiajcie z Betty.Please, please, just talk to Betty.
- Sami z nią porozmawiajcie.- Why don't both of you talk to her?
/Lepiej porozmawiajcie sobie /o twojej mamie.Better talk about your mama.
- Ale wtedy z nim porozmawiałam.But then I talked to him.
- Spotkałam się z wami, potem poszłam do Bella Union, porozmawiałam z Cy, naprawdę krótko, a potem poszłam zobaczyć głosowanie... - Serio?I saw you, and then I went to the Bella Union, and I talked to Cy real quick, and then I went and saw the voting...
- Wtedy porozmawiałam z Colonel'em Flynt'em.- But then I talked to Colonel Flynt.
A ja porozmawiałam z kilkoma przyjaciółmi Carli.And I've talked to some of Carla's friends.
Ale porozmawiałam z Carol i trochę o tobie opowiedziała. I stwierdziłam, że mogłam cię... No wiesz...But then I talked to Carol and she told me more about your situation, and I realized, I might've... you know, just... misjudged you, so-so I'm sorry.
Ale nigdy nie porozmawiałaś o tym ze mną.But you never talked to me about it.
Carla była szczęśliwa zanim z nią nie porozmawiałaś.You know, she was fine. Carla was happy until you talked to her.
Nawet z nim nie porozmawiałaś. Nic na to nie poradzę.Even talked to him.
Pomyślałem, że z nim porozmawiałaś.I got the sense that maybe you talked to him or something.
Ze mną nie porozmawiałaś o swoich uczuciach.- Dom... - Y-you never even talked to me about your feelings.
- Naprawdę, potrzebujemy, żebyś porozmawiała z psychologiem, o którym ci mówiłem.We really need Lenore to come in and talk to the psychologist I talked to you about.
-Chciałbym, żebyś ze mną o tym porozmawiała.- Oh, I wish you'd talked to me.
Ale gdybyś z nią porozmawiał... ...gdybym ja z nią porozmawiała... Joan, nie bądź naiwna.if I talked to her... joan, don't be naive We have one alternative We decided that a long time ago
Cieszę się, że porozmawiałyśmy.Glad we talked.
Dbam o nią, więc wróciłam, porozmawiałyśmy o tym.I care about her, so I've gone back, and, like, we've talked about it.
Mama i ja porozmawiałyśmy.My mom and I talked.
- Myślę że już czas abyśmy porozmawiały.I think it's time we talked.
Co gdybyśmy porozmawiały z nauczycielką, która trenuje drużynę dziesięcioboju?What if we talked to the teacher who coaches the decathlon team?
Może jakbyśmy znów porozmawiały z twoimi rodzicami...Maybe if we talked to your parents one more time.
Normalnie porozmawiałabym z Lucy, ale ona ma mnie za jeszcze jednego dorosłego, który chce ją obwinić za to, co się stało w sali gimnastycznej.Well, usually I would talk to lucy, but she seems to think I'm just another adult who wants to blame her for what happened in the gym.
Najpierw porozmawiałabyś ze mną, prawda?You would talk to me first, right?
A później ja z nią porozmawiałem.And then she and I talked.
Herbatę wypiłem, porozmawiałem.I drank tea, talked.
I porozmawiałem z nią, nie powinna już sprawiać problemów.And I talked to her. I don't think she's gonna be a problem.
I porozmawiałem.I talked to him.
Ja już porozmawiałem i mam tylko nadzieję, że słuchałeś.I talked! And my hope is that you listened.
Ale jeszcze nawet z nim nie porozmawiałeś.But you haven't even talked to him yet.
Bo wziąłeś telefon od Charliego i porozmawiałeś z firmą od kart kredytowych.'Cause you picked up Charlie's phone, talked to some credit card company.
Nie wiem kim jesteś dla mnie, bratem czy synem, jako obcy, tyle dla mnie zrobiłeś, porozmawiałeś z Gopiką i zmieniła swoją decyzję, proszę przygotuj huczne wesele.Don't know what's our relationship, neither you're my brother nor son, though a stranger, you took care of our welfare, you talked to Gopika and changed her decision, please conduct the marriage grandIy.
No i porozmawiałeś.You talked.
- Może gdyby ktoś porozmawiał z Karl'em, jak obiecywał... pracowałbym z wami, a nie żył z zasiłków.If someone talked to Carl, as promised ... I could work at the dealership with you instead of counting coins.
- Pani ojciec zgodził się, abym z panią porozmawiałYour father said it'd be okay if I talked to you.
- Prawdopodobnie nie zrobiłoby to żadnej różnicy. - Ale gdyby ze mną porozmawiał, z tobą, z kimkolwiek... - Jednakże...But if he'd talked to me, to you...
- Cieszę się, że porozmawialiśmy.I'm glad we talked.
-I ... pojechaliśmy do tego parku,... gdzie robił mi zdjęcia, porozmawialiśmy trochę.We went to this park place-thing. And he took pictures of me and us, and we talked some more.
/Myślał o rezygnacji dopóki /nie porozmawialiśmy.He was thinking of quitting until we talked.
A my ciągle nie porozmawialiśmyAnd we still haven't even talked at all
Cieszę się, że sobie porozmawialiście.So glad you guys talked. Get in.
Ty i Bart. _BAR_ Nadal nie porozmawialiście.You and Bart still haven't talked.
- Chyba czas, abyśmy porozmawiali.Perhaps it's time we talked.
A co do mojej kariery, gdybyśmy o tym porozmawiali, zrozumiałbyś, że to nie musiało oznaczać, że cię opuszczę.And as for my stand-up career, if we had just talked it through, you would've realized it didn't mean I would leave you.
Było by dobrze gdybyśmy porozmawiali, nie uważasz?It would be good if we talked, don't you think?
"Nie martw się, porozmawiam z Omi..."Don't worry l will talk to Omi...
- A ojciec Concane porozmawia z Henrym.- And Father Concane will talk to Henry. - Chester left you!
- Dr Steele z panią porozmawia.- Dr. Steele will talk to you.
Detektywi porozmawiają z sąsiadami.The detectives will talk to the neighbors.
Na waszym miejscu, porozmawiałbym z innym gościem.I would talk to the other guy if I were you.
Nie, powiedziałem, że porozmawiałbym z nią.No. I told him that I would talk to her.
Jeżeli to rzeczywiście byłoby nieistotne, porozmawiałbyś ze mną.If they were nothing, you would talk to me.

More Polish verbs

Similar

narozmawiać
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'talk':

None found.
Learning languages?