Pożyczać (to borrow) conjugation

Polish
66 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pożyczam
I borrow
pożyczasz
you borrow
pożycza
he/she/it borrows
pożyczamy
we borrow
pożyczacie
you all borrow
pożyczają
they borrow
Imperfective future tense
będę pożyczać
I will borrow
będziesz pożyczać
you will borrow
będzie pożyczać
he/she/it will borrow
będziemy pożyczać
we will borrow
będziecie pożyczać
you all will borrow
będą pożyczać
they will borrow
Imperative
-
pożyczaj
you borrow!
niech pożycza
let him/her/it borrow
pożyczajmy
let's borrow
pożyczajcie
you all borrow
niech pożyczają
let them borrow
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pożyczałam
I borrowed
pożyczałaś
you borrowed
pożyczała
she borrowed
pożyczałyśmy
we borrowed
pożyczałyście
you all borrowed
pożyczały
they borrowed
Future feminine tense
będę pożyczała
I will borrow
będziesz pożyczała
you will borrow
będzie pożyczała
she will borrow
będziemy pożyczały
we will borrow
będziecie pożyczały
you all will borrow
będą pożyczały
they will borrow
Conditional feminine tense
pożyczałabym
I would borrow
pożyczałabyś
you would borrow
pożyczałaby
she would borrow
pożyczałybyśmy
we would borrow
pożyczałybyście
you all would borrow
pożyczałyby
they would borrow
Conditional perfective feminine tense
pożyczałabym była
I would have borrowed
pożyczałabyś była
you would have borrowed
pożyczałaby była
she would have borrowed
pożyczałybyśmy były
we would have borrowed
pożyczałybyście były
you all would have borrowed
pożyczałyby były
they would have borrowed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pożyczałem
I borrowed
pożyczałeś
you borrowed
pożyczał
he borrowed
pożyczaliśmy
we borrowed
pożyczaliście
you all borrowed
pożyczali
they borrowed
Future masculine tense
będę pożyczał
I will borrow
będziesz pożyczał
you will borrow
będzie pożyczał
he will borrow
będziemy pożyczali
we will borrow
będziecie pożyczali
you all will borrow
będą pożyczali
they will borrow
Conditional masculine tense
pożyczałbym
I would borrow
pożyczałbyś
you would borrow
pożyczałby
he would borrow
pożyczalibyśmy
we would borrow
pożyczalibyście
you all would borrow
pożyczaliby
they would borrow
Conditional perfective masculine tense
pożyczałbym był
I would have borrowed
pożyczałbyś był
you would have borrowed
pożyczałby był
he would have borrowed
pożyczalibyśmy byli
we would have borrowed
pożyczalibyście byli
you all would have borrowed
pożyczaliby byli
they would have borrowed
Impersonal
pożyczano by
there would be borrowed
pożyczano by
there would be borrowed

Examples of pożyczać

Example in PolishTranslation in English
/Jeśli wkrótce nie zareagujemy... /System monetarny pozwala Amerykanom /pożyczać tryliony dolarówIf we do not react soon... Monetary policy allows American citizens to borrow trillions of dollars without the ability to pay any of the money back...
A gdy będzie starsza, będzie pożyczać mój samochód.When she's older, she'll want to borrow my car.
Bez obaw, nie chcę pożyczać forsy.Don't worry, I don't need to borrow money.
Bywam w tej nowej siłowni, żeby brać prysznic i pożyczać te wielkie rolki srajtaśmy.I been hanging out at this new gym, you know, to shower and to borrow those giant rolls of TP.
Było mi wstyd znów od niego pożyczać.I was ashamed to borrow... from him again
- Może widzi, jak pożyczam jego życie, więc nie muszę prowadzić własnego.Maybe he sees me borrowing his life so I didn't have to live my own.
-Więc pożyczam sobie twoją.- So I'm borrowing yours.
Ale pożyczam twój karawan.But I'm borrowing your car.
Błagam, pożyczam, kradnę...Beg, borrow, steal...
Czasami ją pożyczam.I borrow it sometimes.
- Jeśli go pożyczasz...(Sighs) Oh, thank God. If you're gonna borrow it...
- Przecież go pożyczasz.You do borrow my laptop.
- Zawsze od niej coś pożyczasz?You often borrow from her? Sure, soy sauce or whatever
/Gdy pożyczasz coś /i nie chcesz zwrócić... /Błagam, nie bij mnie!When you borrow something and refuse to pay back... Please don't hurt me!
Ale jak pożyczasz ciało to i pożyczasz szafę. Widzisz, mój drogi, pomyślałbyś, że kobieta wymysliła podomkę.But if you borrow the body, you have to borrow the closet and, my dear, you would think the woman invented the housecoat.
- Więc pożycza mój samochód.- So he borrows my car.
-I pożycza moje ubrania bez pytania.- And she borrows my clothes without asking.
A jeśli mężczyzna pożycza pieniądze od kobiety, oznacza to więź zaufania, prawda?And a man borrows money from a woman, it means there's a bond of trust,
Chociaż papierosów się nie pożycza, prawda?I don't suppose anyone actually really borrows a cigarette though.
- Bart, tylko je pożyczamy..-We're just borrowing them. Oh.
- Nie, pożyczamy od sąsiadów.No, we're borrowing it from the neighbors. Great.
- Niektórzy twierdzą, że nie dziedziczymy ziemi po naszych przodkach... - ...pożyczamy ją tylko od swoich dzieci.The Amish say we don't inherit the land from our ancestors, we only borrow it from our children.
Brenda Granger mówi mi, że pożyczamy całej Japoni, by dostać fundusze do Ciebie.over funding. Brenda Granger tells me we're borrowing all over Japan to get the funds to you. People are beginning to talk, Nick.
I tylko je pożyczamy.And we're borrowing.
Poniważ, kiedy Wy zwierzęta pożyczacie rzeczy, to nigdy ich nie oddajecie.Because when you animals borrow things, you never return them.
Skoro pożyczacie samochód od ojca to, żeby go odpalić.I assume that you're borrowing my dad's car keys to start the car.
Tak, ale nie mogę odczytać numerów seryjnych pojazdów, na które pożyczacie.Yes, but the vehicles you're borrowing on, I can't read the serial numbers.
Ani się obejrzysz, już pożyczają od ciebie pieniądze, wydają na inne kobiety i stawiają na konie.The next thing you know, they're borrowing money from you, spending it on other dames and betting on horses.
Chcą mieć ładne rzeczy, samochód, plazmę, więc pożyczają więcej niż są w stanie spłacić.So, OK, they want all the stuff, nice car, massive telly, so they borrow more than they can ever afford to pay back.
Dlatego, że siły krajów pożyczają jeszcze więcej pieniędzy od Banku Rezerwy Federalnej, na procent.For it forces the county to borrow even more money from the Federal Reserve Bank at interest.
Jak dwa gołąbki, szepczą i pożyczają sobie nawzajem szminkę.All lovey-dovey and whisperin' and borrowing' each other's lipstick.
Konsumenci pożyczają pieniądze na procent, aby generować więcej pieniędzy, a to jest oczywiście niemożliwe na ograniczonej planecie.Consumers to borrow money at interest to generate more money and obviously, that's not possible on a finite planet.
- Żebrz, pożyczaj, kradnij.- Beg. borrow. steal...
/"Nie pożyczaj i nie proś o pożyczkę." Poloniusz."Neither a lender nor a borrower be." Polonius.
Jeśli chcesz zobaczyć swoją dziewczynę żywą, nie pożyczaj od nikogo komórki.Look, you want to find your girl alive when you get home? Don't go borrowing anybody's cell phone.
Johnny, nie pożyczaj więcej! Co dalej?There's going to be no more borrowing.
Nie pożyczaj drugim, ani od drugich, bo pożyczkę daną tracim najczęściej razem z przyjacielem!Neither a borrower, nor a lender be. For loan oft loses both itself and friend... and borrowing dulls the edge of husbandry.
Błagajcie, pożyczajcie, podsłuchujcie!Beg, borrow, hack, tap, bypass!
/Starałam się jak mogłam, /pożyczałam, od kogo się dało.So, after that, I did everything I could and I borrowed from everyone I knew.
Nie pożyczałam od ciebie kasy od miesięcy.I haven't borrowed money from you in months.
Domyśliłem się, że Tess coś knuje, kiedy dała mi cynk o tych pieniądzach, które... "pożyczałaś", więc przeniosłem twoje zapasy.Figured Tess was up to something when she gave me the tip about all the money that you, um, "borrowed," So I moved your stockpile.
Kiedy chodziliśmy ze sobą, pożyczałaś tą szczoteczkę cały czas.When we were dating, you borrowed that toothbrush all the time.
Ostatni raz cię widziałam, jak pożyczałaś moja żółtą bluzkę.The last time i saw you,keisha, You borrowed my yellow blouse. You forgot to give it back.
Powiedziałam ci kiedy pożyczałaś od niej te pieniądze, że się w to pakujesz.I told you when you borrowed that money from her that this is what you were getting into.
Tak ustaliłyśmy kiedy pożyczałaś pieniądze na jej szkołę. Te zasady się nie zmieniły.That's what we agreed on when you borrowed money for her school.
/Był dzień zakupów /i Mary siedziała cierpliwie, /podczas gdy jej matka /"pożyczała" koperty.It was shopping day and Mary sat patiently while her mother 'borrowed' some envelopes.
Betty Sue pożyczała ciuchy Rity?Betty Sue borrowed Rita's clothes?
Chyba Randy ją pożyczała.I think Randy borrowed it.
Jak chcesz Jared, pożyczałem pieniądze od złych ludzi... zaciągałem pożyczki, a teraz jest porządnie spłukany.Here it is, Jared. I borrowed money from the wrong people. I took out a loan and now I'm really weighed down.
Jak pożyczałem forsę od Kirsten, powinienem był cię zapytać.When I borrowed the money from Kirsten, I should have asked you.
Miałem pecha, pożyczałem pieniądze od ciebie i siostry.I was unlucky, so I borrowed from you and sister
Nie pożyczałem go.I never borrowed it.
Nigdy nie pożyczałem pieniędzy.I've never borrowed money before.
Kiedy pożyczałeś mój telefon, żeby przedzwonić, robiłeś jeszcze coś innego?When you borrowed my phone to make a call, did you do anything else with it?
Nie pożyczałeś go ostatnio?You haven't borrowed it lately?
Nigdy nie pożyczałeś od kogoś wozu?What's the matter? Haven't you ever borrowed somebody's car before?
Skoro pożyczałeś pieniądze to chyba miałeś jakiś plan aby je oddać, prawda?I mean, obviously when you borrowed this money, you had to have had a plan on how you were gonna pay it back, right?
- Ale też radio pożyczał- But he borrowed a radio too.
Jeśli byłby mądry, nigdy by ode mnie nie pożyczał tej kasy.If he was smart, he never would have borrowed from me in the first place.
Keith pożyczał ode mnie folię.Keith borrowed some plastic.
Kto ostatni pożyczał walizkę ze sprzętem?Who borrowed the backup kit last ?
Może pożyczał od niewłaściwych ludzi?Could he have borrowed from the wrong people?
Dawniej gracze pożyczali pieniądze od kasyn.Before your time, gamblers borrowed money from casinos.
Mówiłem, żebyśmy od niego nie pożyczali żadnej kasy, prawda? Prawda...?We shouldn't have borrowed money from him, I told you, I told...
Wszyscy pożyczali książki od biskupa Rushmana.Everybody borrowed books from Bishop Rushman.
Uważa się, że niezależnie od tego czy przedsiębiorstwo pożyczało pieniądze czy korzystało z własnych środków do finansowania ceł, byłoby to powodem powstania kosztów.It is considered that regardless of whether a company borrowed the money or used its own funds to finance its duties it would anyway incur a cost.
Learning languages?