Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Bezitten (to possess) conjugation

Dutch
26 examples

Conjugation of bezitten

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bezit
I possess
bezit
you possess
bezit
he/she/it possesses
bezitten
we possess
bezitten
you all possess
bezitten
they possess
Present perfect tense
heb bezeten
I have possessed
hebt bezeten
you have possessed
heeft bezeten
he/she/it has possessed
hebben bezeten
we have possessed
hebben bezeten
you all have possessed
hebben bezeten
they have possessed
Past tense
bezat
I possessed
bezat
you possessed
bezat
he/she/it possessed
bezaten
we possessed
bezaten
you all possessed
bezaten
they possessed
Future tense
zal bezitten
I will possess
zult bezitten
you will possess
zal bezitten
he/she/it will possess
zullen bezitten
we will possess
zullen bezitten
you all will possess
zullen bezitten
they will possess
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bezitten
I would possess
zou bezitten
you would possess
zou bezitten
he/she/it would possess
zouden bezitten
we would possess
zouden bezitten
you all would possess
zouden bezitten
they would possess
Subjunctive mood
bezitte
I possess
bezitte
you possess
bezitte
he/she/it possess
bezitte
we possess
bezitte
you all possess
bezitte
they possess
Past perfect tense
had bezeten
I had possessed
had bezeten
you had possessed
had bezeten
he/she/it had possessed
hadden bezeten
we had possessed
hadden bezeten
you all had possessed
hadden bezeten
they had possessed
Future perf.
zal bezeten hebben
I will have possessed
zal bezeten hebben
you will have possessed
zal bezeten hebben
he/she/it will have possessed
zullen bezeten hebben
we will have possessed
zullen bezeten hebben
you all will have possessed
zullen bezeten hebben
they will have possessed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou bezeten hebben
I would have possessed
zou bezeten hebben
you would have possessed
zou bezeten hebben
he/she/it would have possessed
zouden bezeten hebben
we would have possessed
zouden bezeten hebben
you all would have possessed
zouden bezeten hebben
they would have possessed
Du
Ihr
Imperative mood
bezit
possess
bezit
possess

Examples of bezitten

Example in DutchTranslation in English
"... zal dan de kennis bezitten..."...will possess the knowledge...
"Alleen door los te laten bezitten we eindelijk wat echt is.""Only by letting go can we finally possess what is real."
"Hij zou zijn broeder vermoorden om zijn broeders land te bezitten.""Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."
'Het is illegaal om chemische wapens te ontwikkelen, produceren, 'anderszins te verkrijgen, direct of indirect over te dragen 'ontvangen, verzamelen, bewaren, bezitten of gebruiken 'of dreigen te gebruiken."It is illegal to develop, produce, "otherwise acquire, transfer directly or indirectly, "receive, stockpile, retain, own, possess, or use
"Beschuldigd van het onwettig bezit van een reiskoffer.""Charged with unlawful possession of a suitcase."
"De soevereiniteit van dit land... strekt zich niet uit tot alleen de bevolking van deze natie... maar ook naar al zijn materieel bezit... de aarde met al zijn natuurlijke bronnen."The nation's sovereignty extends not only to all the men and women of the nation, but to all its material possessions, the nation's soil and all its resources.
"Een djinn's natuurlijke vorm bestaat uit vuur, maar het kan ook bezit nemen van een mens als hij zonder sjamaan opgeroepen is.""A djinn's natural form is composed of fire, although it may possess a human if summoned without a shaman."
"En verliest de schoonheid nooit die jij bezit"Nor lose possession of that fair thouowest
"Het beschermd het heilig bezit van Amerikaans gevangenschap."He said it protects "The sacred possession of American citizenship."
"'Ongetwijfeld. Jij bent bezeten doorde duivel',... zei hij vurig, 'als je zo tegen me praat... terwijl je doodgaat'."Without a doubt, you are possessed by the devil said he with ferocity, if you talk to me like this when you are dying.
"Jesus vond een man die door kwade geesten werd bezeten.""Jesus found a man who was possessed by evil spirits."
"Tiener beweert dat bezeten auto de chauffeur vermoordde.""Iowa teen claims possessed pickup kills driver."
"bezeten of... zonder hoop is... ""possessed or beyond hope..."
'De voorgeborenen zijn bezeten.' 'De Gruwel.'The pre-born are possessed.
'Hij bezat twee van de belangrijkste ingrediënten voor grootsheid."He possessed two of the most "important ingredients of greatness:
- Alles wat ik ooit bezat op deze wereld is van me weggenomen.- All that I once possessed in this world has been taken from me.
- Wat ? Zij bezat de moeder om het kind te doden .She possessed the mother to kill the child.
600 jaar later, bezat iemand anders het klingloze zwaard... en bevrijdde Galaxy 13 van een tiran, met de naam Nexus... die van de gehele bevolking slaven probeerde te maken, middels elektronische gedachtecontrole.Six hundred years later, another possessed of a bladeless sword freed Galaxy 13 from a tyrant by the name of Nexus, who attempted to enslave the entire population with electronic mind control.
Albert Einstein de neuronen bezat van een gezonde jonge man?Albert Einstein possessed the neurons of a healthy young man?
De Krachtigen zijn gevaarlijker dan de engelen die de mensheid bezaten tijdens de uitroeiing.The powers are far more dangerous than the angels that possessed mankind during the extermination.
De Ouden bezaten wijsheid die allang voor ons verloren is,See, the ancients possessed wisdom that has long since been lost to us,
De bouwers bezaten zonder twijfel bepaalde geavanceerde kennis van de sterrenbeelden.The builders clearly possessed some advanced knowledge of the constellations.
Dit zijn allemaal voorbeelden van oude buitenaardse technologie die de Griekse goden bezaten.These are all profound examples of an ancient alien technology that the Greek Gods possessed.
En als die bezoekers konden vliegen, bezaten ze dan nog andere krachten?And if ancient visitors could fly What other powers might they have possessed.
Omdat ze verlangt naar voorwerpen van de vrouw die ze bezitte, wil ze een foto hiervan. Een beeld van het leven dat ze heeft gestolen.While she desires certain items from the woman she possessed, her main obsession is a photo of this human... a visual of the life she stole.
Bezet Tullius' plek naast me, zijn geest bezittend voor de gelegenheid.Haunt Tullius' place by my side, possessing his spirit for the occasion.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afzitten
do
bedotten
bilk
beletten
school
bematten
do
benutten
bentsh
bevatten
contain
bevitten
nag
bezatten
do
bezetten
occupy
bezielen
inspire
bezingen
sing
bezinken
sing
bezinnen
consider
inzitten
worry
nazitten
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bevloeren
plank
bevrachten
charter
bezeilen
sail
bezingen
sing
bezinnen
consider
bezoden
do
bezomen
edge trimming
bezuinigen
cut down
bijeenbinden
tie up
bijeengaren
amass

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'possess':

None found.