Επιλύω (resolve) conjugation

Greek
13 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
επιλύω
I resolve
επιλύεις
you resolve
επιλύει
he/she does resolve
επιλύουμε
we resolve
επιλύετε
you all all resolve
επιλύουν
they resolve
Future tense
θα επιλύσω
I will resolve
θα επιλύσεις
you will resolve
θα επιλύσει
he/she will resolve
θα επιλύσουμε
we will resolve
θα επιλύσετε
you all all will resolve
θα επιλύσουν
they will resolve
Aorist past tense
επέλυσα
I did resolve
επέλυσες
you did resolve
επέλυσε
he/she did resolve
επιλύσαμε
we did resolve
επιλύσατε
you all all did resolve
επέλυσα
they did resolve
Past cont. tense
επέλυόμουν
I was resolving prevail agaonst
επέλυόσουν
you were resolving prevail agaonst
επέλυόταν
he/she was resolving prevail agaonst
επέλυόμαστε
we were resolving prevail agaonst
επέλυόσαστε
you all all were resolving prevail agaonst
έπελύονταν
they were resolving prevail agaonst
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
επίλσου
you resolve!
επιλύστε
you all be resolving prevail agaonst!
Perfective imperative mood
να επιλύεις
you be resolving prevail agaonst!
επιλύετε
you all be resolving prevail agaonst!

Examples of επιλύω

Example in GreekTranslation in English
- Το ζώδιό σου λέει πως επιλύεις διαφορές.Your sign's function in life is to resolve conflict.
Πρώτα πρέπει να μάθεις να επιλύεις καταστάσεις μόνος σου.First you need to know how to resolve situations on your own.
Θύμισε μου πως επιλύεις μια διαμάχη που υπάρχει από την αρχή της ανθρωπότητας.Remind me how you resolve a conflict That has existed since the beginning of mankind.
Εαν μόνο μπορούσαμε να λύσουμε τις διαφωνίες μας τόσο καλά,όσο επιλύουμε,εκείνες τις διαμάχες μέσα στην οικογένειά μαςIf only we could resolve our quarrels as well as we resolve those disputes within our family,
Να μπορούν να επιλύουν διαμάχες, να παίρνουν ομαδικές αποφάσεις, να συμφωνούν...And not to be forceful, to be able to resolve conflicts, to make group decisions, to agree...
Συνεχίζοντας την αμείλικτη άνοδό της η εταιρεία υπερασπίζεται το όραμά της για έναν διαγονιδιακό κόσμο που θα επιλύσει τα προβλήματα της πείνας και του περιβάλλοντος σε τέλεια αρμονία.As it continues its unrelenting rise, the company defends its vision of a transgenic world "that will resolve the problems of famine and the environment in perfect harmony."
Είμαι βέβαιος ότι μια σύντομη κλήση στον λογιστή μου θα επιλύσει το πρόβλημα, για την αμοιβαία ικανοποίηση μας.Well, I'm sure a brief call to my accountant will resolve this to our mutual satisfaction.
Μετά από αυτό, θα βρεθούμε πάλι εδώ και θα επιλύσουμε την κατάσταση.After that, we will meet back here and we will resolve this issue.
Οι επαγγελματίες μας θα επιλύσουν αυτό το θέμα άμεσα και αποτελεσματικά.Our professionals will resolve this matter swiftly and efficiently.
Πες μου, αν δεν γίνομαι αδιάκριτος... επέλυσες τελικά τις προσωπικές σου δυσκολίες;Tell me, if I'm not prying did you ever resolve your personal difficulties?
Τότε είδα έναν τεράστιο κύκλο τυλιγμένο γύρω απ' τη γη, ένα δαχτυλίδι που επέλυσε όλες τις αντιφάσεις, ένα δαχτυλίδι πιο αχανές κι απ' το θάνατο, πιο ευωδιαστό από οποιαδήποτε μυρωδιά έχω γνωρίσει ποτέ.Then I saw a giant circle coiled around the earth, a ring that resolved all contradictions, a ring vaster than death, more fragrant than any scent I have ever known.
επιλύσαμε τις διαφορές μας...resolved our differences.
"Ο κ.Πέμπερτον κι εγώ επιλύσαμε τις διαφορές μας" "και σήμερα στην Βουργουνδία," "έχουμε ομοφωνία στην απόφαση να κρατήσουμε τον θησαυρό."Pemberton and I have made up our early differences and today in Burgundy we are absolutely unanimous in our resolve to keep our treasure.

More Greek verbs

Related

απολύω
sack
καταλύω
abolish
λύω
solve
παραλύω
paralyze

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'resolve':

None found.
Learning Greek?