ایستادن [istâdán] (to stand) conjugation

Persian
24 examples
This verb can also mean the following: stay, stop, remain

Conjugation of eiti

present
past
Stems
ایست
ist
stand
ایستاد
istâd
stood
Participles
ایستنده
istandé
standing
ایستاده
istâdé
stood
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌ایستم
mí-istam
I stand
می‌ایستی
mí-isti
you stand
می‌ایستد
mí-istad
he/she stands
می‌ایستیم
mí-istim
we stand
می‌ایستید
mí-istid
you all stand
می‌ایستند
mí-istand
they stand
Present progressive tense
دارم می‌ایستم
dấram mí-istam
I am standing
داری می‌ایستی
dấri mí-isti
you are standing
دارد می‌ایستد
dấrad mí-istad
he/she is standing
داریم می‌ایستیم
dấrim mí-istim
we are standing
دارید می‌ایستید
dấrid mí-istid
you all are standing
دارند می‌ایستند
dấrand mí-istand
they are standing
Present perfect tense
ایستاده‌ایم
istâdé-im
I have stood
ایستاده‌اید
istâdé-id
you have stood
ایستاده‌اند
istâdé-and
he/she has stood
ایستاده‌ام
istâdé-am
we have stood
ایستاده‌ای
istâdé-i
you all have stood
ایستاده است
istâdé ast
they have stood
Past tense
ایستادیم
istâdim
I stood
ایستادید
istâdid
you stood
ایستادند
istâdand
he/she stood
ایستادم
istâdam
we stood
ایستادی
istâdi
you all stood
ایستاد
istâd
they stood
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
ایستم
istam
I stood
ایستی
isti
you stood
ایستد
istad
he/she stood
ایستیم
istim
we stood
ایستید
istid
you all stood
ایستند
istand
they stood
Past imperfect tense
می‌ایستادیم
mí-istâdim
I used to stand
می‌ایستادید
mí-istâdid
you used to stand
می‌ایستادند
mí-istâdand
he/she used to stand
می‌ایستادم
mí-istâdam
we used to stand
می‌ایستادی
mí-istâdi
you all used to stand
می‌ایستاد
mí-istâd
they used to stand
Past progressive tense
داشتیم می‌ایستادیم
dấštim mí-istâdim
I was standing
داشتید می‌ایستادید
dấštid mí-istâdid
you were standing
داشتند می‌ایستادند
dấštand mí-istâdand
he/she was standing
داشتم می‌ایستادم
dấštam mí-istâdam
we were standing
داشتی می‌ایستادی
dấšti mí-istâdi
you all were standing
داشت می‌ایستاد
dâšt mí-istâd
they were standing
Pluperfect tense
ایستاده بودم
istâdé búdam
I had stood
ایستاده بودی
istâdé búdi
you had stood
ایستاده بود
istâdé bud
he/she had stood
ایستاده بودیم
istâdé búdim
we had stood
ایستاده بودید
istâdé búdid
you all had stood
ایستاده بودند
istâdé búdand
they had stood
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم ایستاد
xâhám istâd
I will stand
خواهی ایستاد
xâhí istâd
you will stand
خواهد ایستاد
xâhád istâd
he/she will stand
خواهیم ایستاد
xâhím istâd
we will stand
خواهید ایستاد
xâhíd istâd
you all will stand
خواهند ایستاد
xâhánd istâd
they will stand
Imperative mood
-
بایستید
béistid
you stand
-
-
بایست
béist
you all stand
-
Subjunctive present tense
بایستم
béistam
I have stood
بایستی
béisti
you have stood
بایستد
béistad
he/she have stood
بایستیم
béistim
we have stood
بایستید
béistid
you all have stood
بایستند
béistand
they have stood
Subjunctive past tense
ایستاده باشیم
istâdé bấšim
I stand
ایستاده باشید
istâdé bấšid
you stand
ایستاده باشند
istâdé bấšand
he/she stand
ایستاده باشم
istâdé bấšam
we stand
ایستاده باشی
istâdé bấši
you all stand
ایستاده باشد
istâdé bấšad
they stand

Examples of ایستادن

Example in PersianTranslation in English
، زینب رفت . ولی هزاران نفر در برابرش ایستادنZaynap has gone, but thousands will stand instead of her.
ایستادن در مقابلش چطوری بود؟What was it like to stand in his presence?
وقتی از روی صحنه می رفت همه به احترامش می ایستادن اون شروع به ستایش خودش کرده بود و هیچ کس هم اون رو خورد نمی کردWhen he went and did his stand-up comedy he started getting standing ovations and nobody was hackling him.
چیزی که نمیتونم بفهمم اینه که حواس مری کجاست ؟ طرز ایستادن و گاردش کاملا غلطهOne thing I fail to understand is where's Mary's concentration her stance, her guard is all wrong
نیل: ما مجبور به بازگشت به جداول همان با وکلای ما و نشستن وجود دارد، و سپس ایستادنWe had to go back to the same tables with our attorneys and sit there, and then stand up as Judge Battey sentenced us.
، برای اینکه اون از بقیه-ی شماها باهوشتره ، برای اینکه اون به پای من ایستاد . زمانی که شماها ترسیدید'Cause he's smarter than the rest of you... and because he stood up to me when the rest of you were afraid to.
، میگن چند هفته بیرون ایستاد . مث یه نوجوون بیمار از عشقThey say he stood outside for weeks, like a lovesick teenager.
،هیلبرت، این مرد پیرِ بزرگ ریاضیات در حال حاضر ایستاد و یک سخنرانی در کینگسبرگ ارائه داد که : در آن گفتHilbert, now the grand old man of mathematics, stood up and gave a lecture in Königsberg, in which he said:
احساسیه نزدیكی شنیدم یك مرد رویه تخته سنگ ایستادA man stood on a rock, Low enough to see me.
یکی که حتی "بابی" رو نمی شناخت اونجا ایستاد و تکفیرش کرد و شما بهش این اجازه رو دادیدSomeone who didn't even know Bobby stood up there and condemned him, and you let him.
. من 5 دقیقه ایستاده بودم داشتم نگات میکردمI stood and watched you for five minutes.
در مرکز جنبش فروید عمه آنا ایستاده بود چون خودش را برای آن کار وقف کرده بود. ‏At the center of the Freud movement stood only Anna because she managed to work herself into that position.
برای یکبار هم که شده خدای تو در محل طلوع احتمالات بی پایان ایستاده (یعنی هرکاری دلش می‌خواسته می‌تونسته انجام بده) و این چیزیه که ساختهYour God must once have stood at a dawn of infinite possibilities, and that is what he's made of it.
زمانی که همه کنار ایستاده بودند و داشتند تماشا میکردند او به پدرت کمک کردHe helped when the others just stood back and watched.
اما درسته و من در ساحل دریا ایستاده بودم"And I stood upon the sand of the sea,
! ما می‌ایستیم و مبارزه میکنیم !We will stand and fight!
ما در مقابل کلاوس ایستادیم و شکست خوردیم"We stood against Klaus before, and we failed."
شش ماهه پیش، شما جلوی این جمع ایستادید شدید IMF و خواستار منحل شدن6 months ago, you stood before this panel and demanded that the IMF be dissolved.
، من دارم تماشا میکنم . براش مهم نیست که ایستادمYes. I'd be watching. He didn't mind if I stood here.
دقیقاً جایی ایستادی که بابات می‌ایستاد و حرف میزدیمYou are standing right where your dad used to stand and we used to talk.
من بروی این شنها خواهم ایستادI will stand upon its sands.
هیچ زنی نمی بایست حیوانی" "در او دخول کند"Neither shall any woman stand before a beast to lie down there too.
.کلارا"، لطفا کنار بایست"Clara, please stand aside.
اگه من روش ایستاده باشم، زمین منهIf I'm standing on it, it's my land.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'stand':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In