Enhavi (to contain) conjugation

Esperanto
19 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
enhavas
I contain
estas enhavanta
I am containing
estas enhavata
I am being contained
Future tense
enhavos
I will contain
estas enhavonta
I will be containing
estas enhavota
I am to be contained
Conditional mood
enhavus
I would contain
estas enhavunta
I would be containing
estas enhavuta
I am to potentially be contained
Past tense
enhavis
I contained
estas enhavinta
I have contained
estas enhavita
I was being contained
Vi
Jussive / command
enhavu
contain!

Examples of enhavi

Example in EsperantoTranslation in English
En la vilaĝo de Nomen Tuum, antikva cerv-fontano estas supozata enhavi kuracakvon.In the village of Nomen Tuum, an ancient Deer Well is reputed to contain healing waters.
Ĝi estas supozata enhavi kuracpovon. Sed ŝajne tio ne estas vera.It's supposed to have healing powers, but it's probably not true.
- Kaj ĉu ĝi povas enhavi ĉion?-It will fit?
Libro ĉion povas enhavi. Sufiĉas nur tio, ke vi skribu.Everything fits in a book, if you write it.
La izoliloj devus enhavi ŝin.The seal should keep her in.
"Tiu supo certege enhavas tro da pipro," diris al si Alicio; pro konstantaj terneksplodoj apenaŭ ŝi povis eligi la vortojn.'There's certainly too much pepper in that soup!' Alice said to herself, as well as she could for sneezing.
"Kion ĝi enhavas?" demandis la Damo.'What's in it?' said the Queen.
La paĝo enhavas informojn, lernomaterialojn, tekstojn, son-dosierojn kaj filmetojn en lingvoj inkluzive de la Aragona, la Aina (Ajnua), la Navaha kaj la Kataluna gestolingvo, kolektitajn el Youtube, Google Docs kaj Picasa.The page contains information, learning materials and text files, sound and video in languages including Aragonese, Ainu, Navajo and Catalan sign language gathered from Youtube, Google Docs and Picasa.
Rezulte la libro enhavas ĝeneralajn informojn (lokon, loĝantaron, servojn kaj geografion); morojn kaj tradiciojn kiel mitoj, fabeloj kaj legendoj; gastronomion, metiaĵojn, turismajn pejzaĝojn kaj arkeologiajn elfosaĵojn; kaj la naturan riĉecon de la plantaro kaj bestaro.As a result, the book has general information (location, population, services and geography); customs and traditions, such as myths, tales and legends; gastronomy, craftwork, tourist landscapes and archeological remains; and the natural riches of flora and fauna.
Chirstina Higgins diris, ke la ŝanĝo estas monumenta, sed ĝi enhavas sufiĉe grandajn defiojn:The shift is monumental but it comes with significant challenges, noted Christina Higgins:
La venonta numero enhavos artikolojn pri eksedziĝo.The next issue will feature articles on divorce.
Sed, ĉu iu artikolo pri franca kuirarto ne enhavus mencion pri franca vino?But would any article about French cuisine fail to include mention of French wine?
Kaj dum la daŭro de la rakonto ŝi tiel konfuzis sin pri tiu enigmo ke ŝia koncepto pri ĝi enhavis kune la ideojn de ambaŭ tejlaĵoj. Jen la vostrakonto aŭ rakontvosto: Furi' diris al Mus', kiun trafis li ĵus, 'Ni havu proceson, procesos mi vin!And she kept on puzzling about it while the Mouse was speaking, so that her idea of the tale was something like this:-- 'Fury said to a mouse, That he met in the house, "Let us both go to law: I will prosecute you. --Come, I'll take no denial; We must have a trial: For really this morning I've nothing to do."
"Kiajn temojn la ordinara kurso enhavis?" Alicio demandis.'What was that?' inquired Alice.
Je mia eniro, Uŝero stariĝis el sofo sur kiu li kuŝis plenlonge kaj min salutis kun vigla varmeco kiu enhavis, laŭ mia unua takso, iom troigitan afablecon—la retenitan agon de enuigita mondcivitano.Upon my entrance, Usher rose from a sofa on which he had been lying at full length, and greeted me with a vivacious warmth which had much in it, I at first thought, of an overdone cordiality—of the constrained effort of the ennuyé man of the world.
La antikva volumo enmanigita de mi estis Freneza Rendevuo de Kavaliro Lanceloto Kaningo; sed pli por maltaŭga ŝerco ol por serioza aserto mi nomis ĝin plej ŝatata libro de Uŝero; ĉar, efektive, ĝia maldeca kaj senimaga longeco enhavis malmulton povantan interesi la altan kaj spiritan idealecon de mia amiko.The antique volume which I had taken up was the “Mad Trist” of Sir Launcelot Canning; but I had called it a favorite of Usher’s more in sad jest than in earnest; for, in truth, there is little in its uncouth and unimaginative prolixity which could have had interest for the lofty and spiritual ideality of my friend.
Estis, sendube, nur la koincido kiu fikstenis mian atenton; ĉar, inter la klakado de la fenestroklapoj kaj la kutimaj kunmiksitaj bruoj de la ade plifortiĝanta ŝtormo, la sono enhavis en si mem nenion, certe, rajtantan min interesi aŭ perturbi.It was, beyond doubt, the coincidence alone which had arrested my attention; for, amid the rattling of the sashes of the casements, and the ordinary commingled noises of the still increasing storm, the sound, in itself, had nothing, surely, which should have interested or disturbed me.
Vera kaj bona amikeco ne enhavu suspekton pri io.True and good friendship must not be suspicious of anything.
Kion enhavu saniga matenmanĝo?What should a healthy breakfast consist of?

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ekhavi
do
ellavi
wash
enŝovi
insert
nehavi
do
rehavi
recover

Similar but longer

enhavadi
do
enhavebli
do
enhavendi
do
enhavigi
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'contain':

None found.
Learning languages?