Inneholde (to contain) conjugation

Norwegian
20 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
inneholder
I contain
Bokmål past tense
inneholdt
I contained
Bokmål future tense
vil inneholde
I will contain
Bokmål conditional tense
ville inneholde
I would contain
Jeg
Bokmål imperative tense
innehold
I contain
Bokmål present perfect tense
har inneholdt
I have contained
Bokmål past perfect tense
hadde inneholdt
I had contained
Bokmål future perfect tense
vil ha inneholdt
I will have contained
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha inneholdt
I would have contained

Examples of inneholde

Example in NorwegianTranslation in English
Snakker vi ikke om en prøve som er stor nok til å inneholde noen subatomære partikler?We're talking about a cloud sample large enough to contain a few sub-atomic particles, right?
Det sies å inneholde store onde.It is said to contain great evil.
Det ville være klokere å inneholde dem innenfor omkretsen sin.It would be wiser to contain them within their perimeter.
"Det andre brevet var antatt å inneholde en Playfair-kode om kontakt med Laboulaye, som vil skjule spor før han dør.""The second missive was thought to contain a Playfair cipher suggesting contact with Laboulaye, who'll hide clues before his death."
Den sies å inneholde sjelene fra hele Tenshu-armén.Said to contain souls of the entire Tenshu army.
Om de følger artens vanlig mønster, kan reiret... avhengende av dets alder inneholde hundre- eller tusenvis.If they follow the usual pattern of their species, the nest depending upon its age, may contain hundreds or thousands.
De skal inneholde byllepest og strontium 90.They will contain bubonic plague and strontium 90.
Pakken du velger, kan inneholde...The package you pick might contain...
Disse vil inneholde beskrivelser av vapen og lister over privat eierskap.These will contain descriptions of weapons and lists of private ownership.
Snakker vi ikke om en prøve som er stor nok til å inneholde noen subatomære partikler?We're talking about a cloud sample large enough to contain a few sub-atomic particles, right?
Det inneholder intet som du ikke kjenner til.It contains nothing with which you are not familiar.
Denne oppgaven inneholder to virkelige praktblomster.This set of essays contains two absolute howlers.
Hver av disse seks kistene inneholder en halv million dollar i gull.Each one of those six boxes contains half a million dollars in gold.
Hele rapporten ble levert inn som bevis... og den inneholder opplysninger om sædproduksjon.Your Honor, the entire report was offered as evidence... and the report contains this information about spermatogenesis.
Den inneholder tusenvis av liter med vann.It contains a thousand litres of water.
Konjakken deres inneholdt dessverre en dose hydrocin.The drinks you had just now .I regret to say contained a quantity of hydrocin.
Den inneholdt dataene Elsa Gebhardt hadde gitt ham sammen med et viktig spor sigarettsneipen, farget av leppestift som Dietrich hadde funnet på Elsas pult.The envelope contained the data Elsa Gebhardt had given him together with an important clue the cigarette butt, stained with lipstick which Dietrich had found on Elsa 's desk.
Morderen stilte timeren så gassen ble satt på 00.55 under denne kasserollen som inneholdt en vokskopp syre og en kule natriumcyanid.The murderer set the dials so that the gas came on at 12:55 precisely under this saucepan that contained a small wax cup of acid and a pellet of sodium cyanide.
Den boksen inneholdt satellittkontroll-kassetten, og du kom antakeligvis ombord med håp om å bytte den ut med dette.You guessed correctly that that box contained the satellite control tape and you came aboard presumably hoping to substitute this for the real thing.
Jeg trodde krukken inneholdt en skatt, men jeg tok feil.I thought the jar contained a treasure, but I was wrong.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

innehalde
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gravleggje
do
greia
manage
halvere
halve
heimsøke
do
hikke
hiccup
inhalere
inhale
innehalde
do
innføre
introduce
ivareta
look after
jamføre
do

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'contain':

None found.
Learning languages?