Overhandigen (to hand over) conjugation

Dutch
27 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
overhandig
I hand over
overhandigt
you hand over
overhandigt
he/she/it hands over
overhandigen
we hand over
overhandigen
you all hand over
overhandigen
they hand over
Present perfect tense
heb overhandigd
I have handed over
hebt overhandigd
you have handed over
heeft overhandigd
he/she/it has handed over
hebben overhandigd
we have handed over
hebben overhandigd
you all have handed over
hebben overhandigd
they have handed over
Past tense
overhandigde
I handed over
overhandigde
you handed over
overhandigde
he/she/it handed over
overhandigden
we handed over
overhandigden
you all handed over
overhandigden
they handed over
Future tense
zal overhandigen
I will hand over
zult overhandigen
you will hand over
zal overhandigen
he/she/it will hand over
zullen overhandigen
we will hand over
zullen overhandigen
you all will hand over
zullen overhandigen
they will hand over
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou overhandigen
I would hand over
zou overhandigen
you would hand over
zou overhandigen
he/she/it would hand over
zouden overhandigen
we would hand over
zouden overhandigen
you all would hand over
zouden overhandigen
they would hand over
Subjunctive mood
overhandige
I hand over
overhandige
you hand over
overhandige
he/she/it hand over
overhandige
we hand over
overhandige
you all hand over
overhandige
they hand over
Past perfect tense
had overhandigd
I had handed over
had overhandigd
you had handed over
had overhandigd
he/she/it had handed over
hadden overhandigd
we had handed over
hadden overhandigd
you all had handed over
hadden overhandigd
they had handed over
Future perf.
zal overhandigd hebben
I will have handed over
zal overhandigd hebben
you will have handed over
zal overhandigd hebben
he/she/it will have handed over
zullen overhandigd hebben
we will have handed over
zullen overhandigd hebben
you all will have handed over
zullen overhandigd hebben
they will have handed over
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou overhandigd hebben
I would have handed over
zou overhandigd hebben
you would have handed over
zou overhandigd hebben
he/she/it would have handed over
zouden overhandigd hebben
we would have handed over
zouden overhandigd hebben
you all would have handed over
zouden overhandigd hebben
they would have handed over
Du
Ihr
Imperative mood
overhandig
hand over
overhandigt
hand over

Examples of overhandigen

Example in DutchTranslation in English
- Ik heb al ons baar geld moeten overhandigen.- About an hour ago. - I had to hand over all our cash.
- Mr. Specter... ik hoop dat u hier bent om de dossiers over uw cliënt te overhandigen?Mr. Specter, you better be here to hand over your clients files.
- Tot ze een verklaring afleggen... en het bewijs overhandigen, ben ik bang van wel.Hands are tied. Till they make a statement and hand over evidence. Yeah, I'm afraid so.
Alby heeft toegestemd alles wat hij vindt aan de naaste familie te overhandigen.We got Alby to agree to hand over any items he finds to the next-of-kin.
Als het bijvoorbeeld... een samenzwering was om je soortgenoot te overhandigen aan de Tomorrow People.If it's a, uh... I don't know... a conspiracy to hand over a deviant breakout to the Tomorrow People...
Abby, overhandig niet die enveloppe!Abby, don't hand over that envelope.
Adviseur, overhandig mij de schatkist van de majesteit.Councilor please hand over his Majesty's treasure box
Als ik de staven overhandig, hoe werkt het dan?If I hand over the rods, how does this work?
Dan overhandig je het gokticket.Then hand over the betting slip.
Die ik dan overhandig aan de FBI... waardoor hij de rest van zijn tijd 'Pinochle' kan spelen met Bernie Madoff.Which, when I finally hand over to the FBI, will ensure he spends the rest of his days playing pinochle with Bernie Madoff.
$5000 en je overhandigt al het beeldmateriaal, haalt de video weg en geeft mij al je rechten.Five grand. And you hand over all the footage you shot, you take down the video you posted, and you sign to me all your rights.
Agent Miller, ik wil dat je jouw wapen overhandigt.Agent Miller, I'm gonna have to ask you to hand over your weapon.
Als u uw tas niet overhandigt, moet ik de politie bellen.- I can't let you leave the premises. If you don't hand over your purse, I'll have to call the police.
Beseft u wel dat uw regering € 45,3 miljoen overhandigt aan woningen, gebouwen, haven-installa- ties en een landingsbaan voor een particuliere ontwikkelaar voor niets?Do you realise that your government Is about to hand over 40 million-worth of housing, building, harbour Installations and an airstrip to a private developer for nothing?
Dat moment waarop je de tand overhandigt.That moment. When you hand over the tooth.
Als het geld is overhandigd, is het het veiligste om...I think once the cash's been handed over, the safest thing would be to...
De getuigenbeschermingsdocumenten zijn overhandigd.They've handed over the Witness Protection files. Let's get cracking.
Dr. Kim Myung Guk moet tijdelijk overhandigd gaan worden.Dr. Kim Myung Guk must be handed over temporarily.
Er is vanavond geld overhandigd van Slosse aan die Annemans.And tonight Slosse handed over money to Annemans.
Geld wordt overhandigd.Money is handed over.
- En ik neem aan dat je met zegt dat je niet wist dat de kalkoensandwich, die je domweg overhandigde aan een gedetineerde een zak met heroïne bevatte?- And I suppose you're telling me that you didn't know that the turkey sandwich that you so stupidly handed over to an inmate had a bag of heroin stuffed inside it?
De Dood overhandigde hem zijn eigen Mantel van Onzichtbaarheid.And so it was that Death reluctantly handed over his own Cloak of Invisibility.
En de politie ging naar zijn ouders en vroegen aan hem... waarom hij dat deed, en... hij begon te huilen, en hij overhandigde een doos vol... met dames ondergoed, je weet wel... bh's, Nylons en ondergoed, allemaal kapot gesneden.And the cops went to his parents' house and they asked him why he did it, and he started crying and he handed over a box full of women's underwear bras and nylons and underwear all cut up.
Het is niet alsof ik Andrew overhandigde en zei: "Vermoord alsjeblieft onze vriend."Look, it's not like I just handed over Andrew and said, "hey, please kill our friend."
Ik overhandigde onze info aan de FBI.Hey, I... handed over our information to the FBI.
Noch de autoriteiten in Guernsey noch die in Frankrijk... hadden er weet van dat de Joden die ze overhandigden, uiteindelijk vermoord werden.Neither the authorities in Guernsey nor in France knew that the Jews they handed over were to be murdered.
We overhandigden de meeste van onze fotos en filmen aan de Japanners, die ze voor onze ogen vernietigden.We handed over most of our photos and films to the Japanese, who destroyed them before our eyes.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'hand over':

None found.
Learning languages?