Perduoti (to hand over) conjugation

Lithuanian
7 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
perduodu
I hand over
perduodi
you hand over
perduoda
he/she hands over
perduodame
we hand over
perduodate
you all hand over
perduoda
they hand over
Past tense
perdaviau
I handed over
perdavei
you handed over
perdavė
he/she handed over
perdavėme
we handed over
perdavėte
you all handed over
perdavė
they handed over
Past freq. tense
perduodavau
I used to hand over
perduodavai
you hand over
perduodavo
he/she used to hand over
perduodavome
we used to hand over
perduodavote
you all used to hand over
perduodavo
they used to hand over
Future tense
perduosiu
I will hand over
perduosi
you will hand over
perduos
he/she will hand over
perduosime
we will hand over
perduosite
you all will hand over
perduos
they will hand over
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
perduočiau
I would hand over
perduotum
you would hand over
perduotų
he/she would hand over
perduotume
we would hand over
perduotute
you all would hand over
perduotų
they would hand over
Imperative mood
-
perduok
you hand over
-
-
perduokite
you all hand over
-

Examples of perduoti

Example in LithuanianTranslation in English
1 dalies 7 punkte nurodytoje sutartyje, kuria numatoma už pardavimą mokėti komisinį atlyginimą, turi būti numatyta, kad pardavimo organizatorius turi siūlyti prekes aukcione savo vardu, tačiau jo atstovaujamo asmens naudai, ir turi perduoti prekes savo vardu, bet jo atstovaujamo asmens naudai, pirkėjui, pasiūliusiam didžiausią kainą.The contract under which commission is payable on a sale, referred to in point (7) of paragraph 1, must provide that the organiser of the sale is to put up the goods for public auction in his own name but on behalf of his principal and that he is to hand over the goods, in his own name but on behalf of his principal, to the highest bidder at the public auction.
2004 m. AEEG nusprendė perduoti visą administracinį specialiųjų tarifų sistemų valdymą Išlyginimo fondui [8].In 2004 the AEEG decided to hand over the administrative management of the special tariff schemes entirely to Cassa Conguaglio [8].
veiklos vykdytojas įpareigotas perduoti teikėjui nurodytos būklės infrastruktūrą susitarimo laikotarpio galiojimo pabaigoje už nedidelį papildomą atlygį arba be jo, neatsižvelgiant į tai, kuri šalis iš pradžių ją finansavo.the operator is obliged to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration, irrespective of which party initially financed it.
Nepažeisdama specialiųjų nuostatų, taikomų ES žvejybos laivams, kuriems nereikia pildyti ir pateikti elektroninio žvejybos žurnalo, nurodyto Kontrolės reglamento 15 straipsnyje, valstybė narė gali paprašyti kapitono prieš svėrimą perduoti žurnalo lapo kopiją iškrovimo valstybės narės kompetentingoms institucijoms.Without prejudice to special provisions for EU fishing vessels not subject to the electronic completion and transmission of fishing logbook data as referred to in Article 15 of the Control Regulation the Member State may require the master to hand over a copy of the log sheet to the competent authorities of the Member State of landing prior to weighing.
Todėl mažesnės skerdyklos, kurios atskirdamos trečios kategorijos medžiagą nuo pirmos ir antros kategorijų medžiagos patiria didesnes išlaidas nei didesnės ir geresnę įrangą turinčios skerdyklos, skatinamos atsisakyti rūšiavimo ir trečios kategorijos medžiagą kartu su pirmos ir antros kategorijų skerdyklos atliekomis perduoti įmonei Zweckverband Tierkörperbeseitigung.This makes it attractive for smaller slaughterhouses to dispense with separation, as separating controlled and uncontrolled goods involves higher costs than for larger and better equipped slaughterhouses, and to hand over category 3 material to the ZT together with category 1 and 2 slaughterhouse waste.
Kontrahentas perduos naujajam kontrahentui arba Komisijai, kai ji to paprašys, visą atitinkamą informaciją, pavyzdžiui, reikalavimus ir koncepcijos specifikacijas, tiekimo planus, išeitinius kodus, procedūras, testavimo planus, migracijos planus,The Contractor will hand over to the next Contractor — respectively to the Commission, where the latter requests for them [sic] — all relevant objects, like [sic] requirements and design specifications, release plans, source code, procedures, test plans,
Jei taip manai, perduok jiems telefoną.If you think I am, just hand over the phone.

More Lithuanian verbs

Related

atiduoti
give away
atsiduoti
indulge
duoti
give
įduoti
inform on
išduoti
give (something) in
paduoti
pass (something)
parduoti
sell
pasiduoti
give up
priduoti
drop off
suduoti
hit
užduoti
order

Similar

parduoti
sell
perdurti
impale
priduoti
drop off

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

blykšti
turn pale
cypauti
creek
čiaudėti
sneeze
ištremti
exile
nuvilnyti
wave
pasipraktikuoti
practice
pasivogti
steal
persivaišinti
eat too much
telktis
rally
tempt
drag

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'hand over':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In