Machtigen (to authorize) conjugation

Dutch
19 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
machtig
I authorize
machtigt
you authorize
machtigt
he/she/it authorizes
machtigen
we authorize
machtigen
you all authorize
machtigen
they authorize
Present perfect tense
heb gemachtigd
I have authorized
hebt gemachtigd
you have authorized
heeft gemachtigd
he/she/it has authorized
hebben gemachtigd
we have authorized
hebben gemachtigd
you all have authorized
hebben gemachtigd
they have authorized
Past tense
machtigde
I authorized
machtigde
you authorized
machtigde
he/she/it authorized
machtigden
we authorized
machtigden
you all authorized
machtigden
they authorized
Future tense
zal machtigen
I will authorize
zult machtigen
you will authorize
zal machtigen
he/she/it will authorize
zullen machtigen
we will authorize
zullen machtigen
you all will authorize
zullen machtigen
they will authorize
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou machtigen
I would authorize
zou machtigen
you would authorize
zou machtigen
he/she/it would authorize
zouden machtigen
we would authorize
zouden machtigen
you all would authorize
zouden machtigen
they would authorize
Subjunctive mood
machtige
I authorize
machtige
you authorize
machtige
he/she/it authorize
machtige
we authorize
machtige
you all authorize
machtige
they authorize
Past perfect tense
had gemachtigd
I had authorized
had gemachtigd
you had authorized
had gemachtigd
he/she/it had authorized
hadden gemachtigd
we had authorized
hadden gemachtigd
you all had authorized
hadden gemachtigd
they had authorized
Future perf.
zal gemachtigd hebben
I will have authorized
zal gemachtigd hebben
you will have authorized
zal gemachtigd hebben
he/she/it will have authorized
zullen gemachtigd hebben
we will have authorized
zullen gemachtigd hebben
you all will have authorized
zullen gemachtigd hebben
they will have authorized
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gemachtigd hebben
I would have authorized
zou gemachtigd hebben
you would have authorized
zou gemachtigd hebben
he/she/it would have authorized
zouden gemachtigd hebben
we would have authorized
zouden gemachtigd hebben
you all would have authorized
zouden gemachtigd hebben
they would have authorized
Du
Ihr
Imperative mood
machtig
authorize
machtigt
authorize

Examples of machtigen

Example in DutchTranslation in English
Ik kan geen Alpha team machtigen.I can't authorize an Alpha Team.
Op december 2007 zei hij: "De president heeft niet de bevoegdheid op grond van de grondwet eenzijdig een militaire aanval te machtigen in een situatie die niet gepaard gaat met het stoppen van een reëel of dreigend gevaar voor de natie ".In December of 2007, he said, quote, "The President does not have the power under the Constitution "to unilaterally authorize a military attack in a situation that does not involve stopping an actual or imminent threat to the nation."
Waarom? - Wil je me machtigen?- Will you authorize it?
Als ik bescherming machtig moet de activa een verzoek doen.If I'm gonna authorize a protection team, I need a request from the asset.
Ik machtig jou om namens mij te spreken.I authorize you to speak on my behalf.
-Wie machtigt de betaling?Who authorized the payment?
Dus de enige manier waarop het hier uitkomt, is als een politieagent het machtigt.- So the only way it could get out of here is if a police officer authorizes it.
Het machtigt de opheffing van het verbod op de handel in civiele vliegtuigen en apparatuur door de Amerikaanse bedrijven met de Republiek Iran.It authorizes lifting the ban on trade in civilian airplanes and equipment by American firms with the Republic of Iran.
Het machtigt je broer om jouw financiële beslissingen te nemen.It authorizes your brother to make decisions for you regarding your finances.
- Een vriend van de bruid die is gemachtigd om de overdracht te starten van eigendom van de strandhuisjes's -- A friend of the bride who's been authorized to initiate the transfer of the beach cottage's ownership--
-Ik ben maar gemachtigd tot 1000.- I'm only authorized to a thousand.
...dooriemand die daartoe was gemachtigd....wouldbe collectedbysomeone properly authorized to do so.
0,1% ervan is 30.000 dollar, dat is wat ik gemachtigd ben u te bieden.0.1% of that is $30,000. That's what I'm authorized to offer you.
Als advocaat van de L.A. Breakers , ik ben gemachtigd om uw klant $ 3.000 ontslagvergoeding te bieden.As general counsel of the L.A. Breakers, I am authorized to offer your client a $3,000 severance.
De Coalitie machtigde me om mijn diensten als co-adviseur aan te bieden... en om alle kosten, tot in het hoogste beroep, te financieren.The coalition has authorized me to offer my services as co-council and to underwrite all costs of the trial right up to the Supreme Court.
De procureur machtigde de observatievolging.The procurator authorized the tailing.
Ik weet dat de consul de aankoop van een vaccin voor cholera machtigde, dat is alles wat ik weet.I'm aware the consul authorized the purchase of a vaccine for cholera, but that's all I know.
Meneer Eldredge, twee maanden vóór de Lakeshore crash, machtigde u een opwaardering van het belasting regulator systeem aan alle Cross National goederentreinen.Let's get started. Mr. Eldredge, two months before the Lakeshore crash, you authorized an upgrade of the load regulator system on all Cross National Freight trains.
U machtigde de betaling van een e-mailaccount van Stanley Malden.You authorized payment in an e-mail account belonging to Stanley Malden. No, I didn't.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

tuchtigen
chastise

Similar but longer

bemachtigen
capture

Random

liëren
align themselves
logeren
leach
loslaten
release
loswoelen
churn
luiken
do
lumbecken
do
macadamiseren
macadamize
macrameeën
do
mankeren
fail
matigen
moderate

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'authorize':

None found.
Learning languages?